Bosjö Fastigheter AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 5 oktober

Marknadsmeddelande 225/16
225/16 – Bosjö Fastigheter AB:s aktier handlas exkl.
utdelning den 5 oktober, 2016
Förutsatt godkännande på årsstämman den 4 oktober, 2016 handlas aktierna exklusive rätt till
utdelning den 5 oktober, 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 4 oktober,
2016.
Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 2,38 SEK per aktie.
Avstämningsdag är den 6 oktober.
Information om aktien:
Kortnamn: BOSJO
ISIN-kod: SE0008014534
Orderbok ID: 122543
Utdelning: 2,38 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 5 oktober 2016
Stockholm den 23 september
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post [email protected]