Klicka här för att läsa mer

Intresserad av att utbilda dig till exteriördomare?
Nedan har du två länkar där du kan läsa om
utbildningen.
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Do
mare_pa_hundutstallning_U48.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Regler-och-riktlinjer-for-utbildning-avexteriordomare-U12.pdf