Inbjudan - Resultatservice

Inbjudan till STÅLSVÄNGEN 2016-09-25
Sandvikens Motorklubb inbjuder till Stålsvängen, ingående i Hälsingeserien i rally.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser och
NNBF:s regler.
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbudet, Specialidrottsförbund, arrangör eller funktionärer kan således inte utan vållande
göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagare.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.
1. Tävlingsarrangör: Sandvikens Motorklubb
2. Org. kommitté:
Jan Floberg, Lars Blomberg, Kalle Andersson
3. Tävlingsledning
Tävlingsledare: Jan Floberg
Säkerhetschef: Jan-Olov Nyman
Tävlingskassör: Lena Forsell
070 516 89 83
4. Teknisk chef: Lars Blomberg
070 675 30 61
5. Domarordförande:
Benny Persson
6. Domare:
Göran Hådell
7. Tekniskkontrollant:
Stefan Norberg
8. Miljöchef:
Pelle Borg
070 346 93 44
070-654 49 79
9. Tävlingsform:
Distriktstävling, med max 160 startande.
2 st SS på 16,3 km. Totallängd ca 58 km. Start/Mål och serviceplats på samma område.
Tävlingen körs efter Road Book samt egna noteringar från 1 mastervarv.
10. Start och Mål:
11. Tidsplan:
Årsunda idrottsplats, Årsunda.
Måndag 18 september. Kl. 18:00
Söndag 25 september. 07:00.
Söndag 25 september. 07:00.
Söndag 25 september. 09:30.
Söndag 25 september. 12:00
Ordinarie anmälan stänger.
Anmälan öppnar
Banan offentliggörs.
Start matervarv med ”Svensson bil”.
Första start.
12. Anmälan: Elektronisk anmälan görs på adress www.resultatservice.com eller på SBF:s
anmälningsblankett som sänds på adress: Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 HÖÖR.
Logga in på ditt anmälningskonto och välj tävling för att göra din anmälan.
Har du inget anmälningskonto finns det instruktioner för att skapa detta på sidan för att göra Login mot
anmälningssystemet.
Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att finnas tillgängligt via den
tävlandes anmälningskonto på www.resultatservice.com
Efteranmälan kan ske till en extra kostnad på 400:- Efteranmälan görs på tel: 070 265 39 66
13. Tävlingsklasser & starordning:
1. Debutanter.
2. Ungdomsrally. (Grupp E + F + N<1400. MMB Ekonomi +VOC)
3. C-förare Gr E.
4. A-B förare Gr E.
5.C-förare Gr F, VOC Mekonomen, Gr N <1400. MMB Ekonomi
6. A-B -förare Gr F, VOC Mekonomen, Gr N <1400. MMB Ekonomi
7. A-B-C förare Appenix K + Grupp H tom år 74
8. C-förare 2 WD
9. B-förare 2 WD
10. A-förare 2WD.
11. A-B-C förare 4 WD.(Inkl App K 4WD)
14. Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att ev. nyttja reklamplats på de tävlandes bilar.
Besked ges i PM1
15. Lagtävling:
Ingen lagtävling.
16. Särskilda bestämmelser: Däck enl. SBF:s gällande reglemente.
Startmetod SS: Nedräkningsklocka
Tidtagning med målfotocell och skrivande klocka.
17. Tävlingsavgift:
Seniorer 900 SEK. Ungdomsrally 150: SEK. Debutant gratis.
Betalas in på bankgiro 5025-4515.
18. Efteranmälan:
+ 400 SEK efter söndag 18 september.
19. Avlysning:
Tävlingen kan avlysas efter domarens godkännande om inte minst 40 st
deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång, eller om arrangören nekas erforderligt
tillstånd eller vid annan force majeure.
20. Priser/Prisutdelning: Prisutdelning kommer att ske vid HQ snarast efter avslutad
resultaträkning. Priser till tre första i respektive klass.
21. Återbud:
070 265 39 66
22. Drivmedel:
En bensinstation finns i Årsunda (GULF).
23. Respittid:
30 min totalt för hela tävlingen.
24. Plats för PM:
Vid HQ.
25. Telefoner tävlingsdagen:
Anmälan:
Tävlingsledning:
070 665 85 68
070 516 89 83.
26. För mer information: Jan Floberg 070 516 89 83 Dag Lundqvist 070 653 34 55
Sandvikens Motorklubb hälsar dig och ditt team
välkommen till en trevlig rallysöndag.