Informasjonsmøte Sundekrossen-Mosvatnet

INFORMASJON
Velkommen til
informasjonsmøte
BUSSVEIEN
Sundekrossen
MOSVATNET-STAVANGER SENTRUM-HILLEVÅG
Sentrum
Store Stokkavatnet
Folkets hus
Tjensvollkrysset
Revheim
509
Paradis
Delstrekning 1
Mosvatnet
Delstrekning 2
44
Hillevåg
Ullandhaug
Den 22. september arrangerer Statens vegvesen informasjonsmøte for delstrekning 1 –
Mosvatnet–Stavanger sentrum-Hillevåg. Møtet blir arrangert klokka 1800–2000
på Folkets Hus Stavanger, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger.
Representanter fra Statens vegvesen og Stavanger kommune er med på møtet.
Første del av informasjonsmøtet informerer vi om planprogrammet, planprosjektet, framdrift og
planprosess. Siste del setter vi av til spørsmål.
Les mer om planene for Bussveien Sundekrossen-Stavanger sentrum-Hillevåg på:
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bussveiensundehillevag
Kontaktperson:
Laila Løkken Christensen-Dreyer, tlf. 976 28 370
e-post: [email protected]
INFORMASJON
Velkommen til
informasjonsmøte
BUSSVEIEN
Sundekrossen
SUNDEKROSSEN-MOSVATNET
Sentrum
Store Stokkavatnet
Revheim
Delstrekning 2
Paradis
Tjensvollkrysset
509
Delstrekning 1
Mosvatnet
44
Internasjonale
skolen i Stavanger (ISS)
Hillevåg
Ullandhaug
Den 5. oktober arrangerer Statens vegvesen informasjonsmøte for delstrekning 2 –
Sundekrossen-Mosvatnet. Møtet blir arrangert klokka 18.00-20.00 på den Internasjonale skolen i Stavanger (ISS), Treskeveien 3, 4043 Hafrsfjord.
Representanter fra Statens vegvesen og Stavanger kommune er med på møtet.
Første del av informasjonsmøtet informerer vi om planprogrammet, planprosjektet, framdrift og
planprosess. Siste del setter vi av til spørsmål.
Les mer om planene for Bussveien Sundekrossen-Stavanger sentrum-Hillevåg på:
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bussveiensundehillevag
Kontaktperson:
Richard Wigestrand, Telefon: 41562339
e-post: [email protected]