Preberi dokument - curia

Sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE št. 101/16
Luxembourg, 19. september 2016
Slavnostna seja Sodišča
Mediji in informacije
Nastop funkcije novih članov Sodišča
in Splošnega sodišča Evropske unije
Predstavniki držav članic so s sklepom z dne 7. septembra 2016 za generalnega pravobranilca
Sodišča za obdobje od 19. septembra 2016 do 6. oktobra 2021 imenovali Evgenija Tancheva.
V okviru delne zamenjave sodnikov Splošnega sodišča so predstavniki vlad držav članic s
sklepoma z dne 23. marca 2016 in z dne 7. septembra 2016 za sodnike oziroma sodnici
Splošnega sodišča za obdobje od 19. septembra 2016 do 31. avgusta 2022 imenovali Ricarda da
Silvo Passosa, Paula Nihoula, Barna Berkeja, Ulfa Christopha Öberga, Octavio Spineanu-Matei in
Krystyno Kowalik-Bańczyk.
V okviru reforme sodne strukture Sodišča Evropske unije so predstavniki vlad držav članic s
sklepom z dne 7. septembra 2016 za sodnike oziroma sodnico Splošnega sodišča imenovali Ezia
Perilla, Jana Passerja in Alexandra Kornezova za obdobje od 19. septembra 2016 do 31. avgusta
2019 ter Renéja Barentsa, Jesperja Svenningsena in Mario José Costeiro za obdobje od
19. septembra 2016 do 31. avgusta 2022.
S sklepi z dne 16. septembra 2015, z dne 23. marca 2016 in z dne 24. maja 2016 so bili do
31. avgusta 2022 podaljšani mandati Marca Jaegerja, Heikkija Kanninena, Savvasa Papasavvasa,
Stena Frimodta Nielsena, Marca van der Woudeja, Dimitriosa Gratsiasa, Juraja Schwarcza,
Viktorja Kreuschitza in Laurija Madisa.
Slavnostna seja Sodišča ob prisegi in nastopu funkcije novega generalnega pravobranilca in novih
sodnikov oziroma sodnic bo danes.
Slovesnost se bo v živo predvajala od 18h dalje na strani: http://c.connectedviews.com/cdj
Življenjepisi novih članov
Evgeni Tančev
Rojen leta 1952; diploma iz prava z univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (1975); doktorat iz
pravnih znanosti (1979); predavatelj (1977-1984), docent (1984-1990) nato profesor na univerzi
Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (1990-2013); dekan pravne fakultete univerze Sveti Kliment Ohridski
v Sofiji (1988-1991); član zakonodajnega sveta pri narodni skupščini Bolgarije (1995-1997);
predstojnik katedre Jean Monnet na novi bolgarski univerzi (2002-2005); predsednik pravnega
sveta pri predsedniku Bolgarije (2002-2003); sodnik (2003-2009) nato predsednik (2009-2012)
ustavnega sodišča Bolgarije; predstojnik katedre za ustavno pravo na pravni fakulteti univerze
Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2013-2016); član (2006-2016) in podpredsednik Beneške komisije
Sveta Evrope (2013-2015); član ustavnega sveta pri varuhu človekovih pravic Bolgarije
(2015-2016); urednik številnih pravnih revij; avtor številnih pravnih publikacij; generalni
pravobranilec na Sodišču od 19. septembra 2016.
www.curia.europa.eu
Ezio Perillo
Rojen leta 1950; doktorat iz pravnih znanosti in odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v
Padovi; asistent, nato potrjeni raziskovalec na področju civilnega in primerjalnega prava na pravni
fakulteti univerze v Padovi (1977-1982); predavatelj prava Skupnosti na Collegio Europeo (Parma,
1990-1998) in na pravnih fakultetah univerze v Padovi (1985-1987), univerze v Macerati
(1991-1994), univerze v Neaplju (1995) in državne univerze v Milanu (2000-2001); član
znanstvenega odbora Master in European integration univerze v Padovi; uradnik v direktoratu za
knjižnico, raziskave in dokumentacijo Sodišča Evropskih skupnosti (1982-1984); strokovni
sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri generalnem pravobranilcu G. F. Manciniju
(1984-1988); pravni svetovalec generalnega sekretarja Evropskega parlamenta E. Vincija
(1988-1993); vodja oddelka pravne službe Evropskega parlamenta (1995-1999); direktor za
zakonodajne zadeve in poravnave, medinstitucionalne odnose ter za odnose med nacionalnimi
parlamenti in Evropskim parlamentom (1999-2004); direktor za zunanje odnose Evropskega
parlamenta (2004-2006); direktor za zakonodajne zadeve v pravni službi (2006-2011); avtor
številnih publikacij s področja italijanskega civilnega prava in prava Evropske unije; sodnik na
Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2011 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od
19. septembra 2016.
René Barents
Rojen leta 1951; diploma iz prava in specializacija iz ekonomije (univerza Erasmus v Rotterdamu,
1973); doktorat iz pravnih znanosti (univerza v Utrechtu, 1981); raziskovalec na področju
evropskega prava in mednarodnega gospodarskega prava (1973-1974) ter docent evropskega
prava in gospodarskega prava na evropskem inštitutu univerze v Utrechtu (1974-1979) in na
univerzi v Leidnu (1979-1981); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1981-1986),
vodja oddelka „Pravice na podlagi Kadrovskih predpisov“ v kadrovski službi Sodišča Evropskih
skupnosti (1986-1987); član pravne službe Komisije Evropskih skupnosti (1987-1991); strokovni
sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1991-2000); vodja oddelka (2000-2009), nato direktor
(2009-2011) direktorata za raziskave in dokumentacijo Sodišča Evropske unije; redni profesor
(1988-2003) in zaslužni profesor (od leta 2003) evropskega prava na univerzi v Maastrichtu;
svetovalec pritožbenega sodišča v 's-Hertogenboschu (1993-2011); član kraljeve akademije
znanosti Nizozemske (od leta 1993); številne publikacije na področju evropskega prava; sodnik na
Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2011 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od
19. septembra 2016.
Ricardo da Silva Passos
Rojen leta 1953; diploma iz prava s klasične univerze v Lizboni (1975); magisterij iz pravnih
znanosti z univerze v Strasbourgu (1978); Master of Laws univerze Harvard (1984); namestnik
državnega tožilca pri prvostopenjskem sodišču v Cascaisu (1975-1976); pravnik v sekretariatu
Evropske komisije za človekove pravice (1978-1986); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih
skupnosti (1986-1987); vodja oddelka v sekretariatu Odbora za pravne zadeve in pravice
državljanov pri Evropskem parlamentu (1988-1999); član sekretariata Konvencije o prihodnosti
Evrope (2002-2003); vodja oddelka v pravni službi Evropskega parlamenta (1999-2010); direktor
direktorata za institucionalne in parlamentarne zadeve v pravni službi Evropskega parlamenta
(2010-2016); sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Paul Nihoul
Rojen leta 1963; diploma iz prava s katoliške univerze v Leuvnu (1988); Master of Laws univerze
Harvard (1989); doktorat iz pravnih znanosti (1998); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih
skupnosti (1991-1995); raziskovalec na katoliški univerzi v Leuvnu (1995-1999); profesor na
www.curia.europa.eu
univerzi v Groningenu (1999-2001), nato na katoliški univerzi v Leuvnu (2001-2016); gostujoči
profesor na več univerzah zlasti na univerzi Paris-Dauphine (2013-2016); predsednik Academic
Society for Competition Law (2013-2016); glavni urednik številnih pravnih revij; sodnik na
Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Barna Berke
Rojen leta 1966; diploma iz prava z univerze Loránd Eötvös v Budimpešti (1990); Master of Laws z
univerze v Stockholmu (1995); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Budimpešti; pravni
svetovalec v madžarskem parlamentu med postopkom pristopa Madžarske k Evropski uniji
(1994-1996 in 2002-2004); strokovni sodelavec pri predsedniku madžarskega ustavnega sodišča
(1997-2000); podpredsednik organa za konkurenco, nato predsednik sveta za konkurenco
(2000-2002); arbiter pri Stalnem arbitražnem sodišču za finančne in kapitalske trge (2008-2014);
predavatelj (1990-1994); docent (1995-1999), nato izredni profesor (2003-2016) na univerzi Loránd
Eötvös v Budimpešti; državni sekretar za evropsko in mednarodno pravosodno sodelovanje na
ministrstvu za pravosodje (2014-2016); sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Jesper Svenningsen
Rojen leta 1966; študij prava (Candidatus juris), univerza v Aarhusu (1989); odvetniški kandidat pri
pravnem svetovalcu danske vlade (1989-1991); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih
skupnosti pri generalnemu pravobranilcu C. C. Gulmannu (1991-1993); vpisan v imenik odvetniške
zbornice Danske (1993); odvetnik pri pravnem svetovalcu danske vlade (1993-1995); predavatelj
evropskega prava na univerzi v Københavnu; docent na Evropskem inštitutu za javno upravo
(EIPA) (Luksemburg, 1995-1997); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Bruslju (1997);
docent, nato pa vršilec dolžnosti ravnatelja EIPA (Luxembourg, 1997-1999); uradnik v pravni službi
nadzornega organa Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) (1999-2000); strokovni
sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri sodniku C. C. Gulmannu (2003-2006), nato pri
sodniku L. Bayu Larsnu (2006-2013); sodnik na Sodišču za uslužbence od 7. oktobra 2013 do
31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Ulf Christophe Öberg
Rojen leta 1966; diploma iz prava z univerze v Stockholmu (1991); diploma iz francoskoangleškega pravnega prevajanja z univerze Paris II, Panthéon-Assas (1991); specializirani
magisterij z univerze Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); diploma Inštituta za politične študije v
Parizu (1993); raziskovalec pri švedski raziskovalni agenciji za nacionalno obrambo (1992
in 1994); sodelovanje pri programu izobraževanja švedskih uradnikov (1993-1994); pravni
svetovalec za evropske zadeve na ministrstvu za zunanje zadeve (1994-1995); strokovni
sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1995-2000); predavatelj na univerzi v Stockholmu
(2000-2016); pravnik (2001-2006), nato odvetnik (2006-2016); sodnik na Splošnem sodišču od
19. septembra 2016.
Octavia Spineanu-Matei
Rojena leta 1967; diplomirana pravnica na univerzi Alexandru Ioan Cuza v Iasi (1990); doktorat iz
pravnih znanosti (1999); sodnica na sodišču okrožja 4 v Bukarešti (1991-1996); sodnica
(1996-1999) in predsednica oddelka (1997-1999) na sodišču v Bukarešti; sodnica (1999-2005) in
predsednica oddelka (1999-2003) na pritožbenem sodišču v Bukarešti; članica razširjenega odbora
za pritožbe pri Evropskem patentnem uradu (2006-2016); predavateljica in nato ravnateljica
Nacionalnega sodnega inštituta (2011-2016); sodnica na Vrhovnem kasacijskem sodišču Romunije
(2006-2016); članica znanstvenega sveta pri nacionalnem sodnem inštitutu in upravnega odbora
nacionalne šole za sodne uradnike (2011-2016); izvoljena članica odbora za doktorski študij na
univerzi v Bukarešti (2012-2016); sodnica na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
www.curia.europa.eu
Maria José Costeira
Rojena leta 1967; diploma iz prava z univerze v Coimbri (1991); podiplomski študij prava
intelektualne lastnine na univerzi v Lizboni (2001); odvetniška kandidatka (1991-1992); kandidatka
za sodnico (1992-1995); sodnica na prvostopenjskih sodiščih (1995-1997); sodnica
gospodarskega sodišča v Lizboni (1999-2016); sodnica pritožbenega sodišča v Coimbri (2016);
predavateljica prava na več portugalskih univerzah in nacionalni šoli za sodnike; generalna
sekretarka (2012-2015), nato predsednica (2015-2016) združenja portugalskih sodnikov; sodnica
na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Jan M. Passer
Rojen leta 1974; diploma iz prava s Karlove univerze v Pragi (1997) in magisterij iz prava z
univerze v Stockholmu (2000); doktorat iz pravnih znanosti (2007); predavatelj prava Evropske
unije na Karlovi univerzi v Pragi (2001-2003) in pravni akademiji Češke republike (2001-2016);
kandidat za sodnika na mestnem sodišču v Pragi (1997-2001); sodnik okrožnega sodišča v Pragi 2
(2001-2005); sodnik na vrhovnem upravnem sodišču Češke republike (2005-2016); predavatelj na
pravni fakulteti univerzi Masaryk v Brnu (2006-2016) in univerze Palacký v Olomoucu (2014-2016);
pravni sodelavec na ministrstvu za pravosodje (2010-2016); sodnik na Splošnem sodišču od
19. septembra 2016.
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Rojena leta 1976; diploma iz prava z univerze v Gdansku (1999); magisterij z univerze za socialne
znanosti v Toulousu (2000); Master of Laws iz evropskega prava s Collège d’Europe (2002);
doktorat iz pravnih znanosti (2004); predavateljica prava Evropske unije na tehnični univerzi v
Gdansku (2010-2016); docentka (2006-2014), nato izredna profesorica (2014-2016) na inštitutu za
pravne študije akademije znanosti Poljske; skupno izdajanje in sodelovanje pri številnih pravnih
revijah; avtorica številnih publikacij; sodnica na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Alexander Kornezov
Rojen leta 1978; diploma iz prava z univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2002) in Master of
Laws iz evropskega prava s Collège d'Europe (Brugge, 2004); doktorat iz pravnih znanosti (2008);
odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Bruslju (2004-2006); docent procesnega prava
Evropske unije na univerzi za nacionalno in svetovno ekonomijo v Sofiji (2008-2012) in univerzi
Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2010-2013); izredni profesor prava Evropske unije in
mednarodnega zasebnega prava na bolgarski akademiji znanosti (od leta 2014); gostujoči
predavatelj na univerzi v Cambridgeu in na KU Leuven; strokovni sodelavec na Sodišču Evropske
unije (2007-2016); ustanovitelj in član upravnega odbora bolgarskega združenja za evropsko
pravo; glavni urednik revije za evropsko pravo Evropeiski praven pregled; avtor številnih publikacij
s področja evropskega prava; sodnik na Sodišču za uslužbence od 13. aprila 2016 do 31. avgusta
2016, sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.
Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.
Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
www.curia.europa.eu