LSAVI Asiantuntijaluettelo

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO - ASIANTUNTIJAT
päivitetty 19.9.2016
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, 20801 TURKU
Puhelinvaihde 0295 018 000, faksi 02 2511 820
Sähköposti: etunimi.sukunimi @avi.fi
Toimipaikkana on Turku, ellei toisin ole mainittu kyseisen henkilön kohdalla (Pori).
Viraston johto
Ylijohtaja Mikael Luukanen, p. 0295 018 092, 040 1620 125
Johdon tuki
*Yksikön päällikkö, kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, p. 0295 018 040
Kehittämispäällikkö Maarit Kaukonen, p. 0295 018 044
Ylijohtajan sihteeri, suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052
Vastuualueiden johtajat
* Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat: Pirkko Pakkala, p. 0295 018 099
* Työsuojelu: Riitta Sulameri, p. 0295 018 168
* Opetus- ja kulttuuritoimi: Esko Lukkarinen, p. 0295 018 089
* Pelastustoimi ja varautuminen: Ilkka Horelli, p. 0295 018 061
*Viestintä/Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Viestintäpäällikkö Paula Grönlund, p. 0295 018 034 (Lounais-Suomen alue)
PALVELUN ASIASANA
YHTEYSHENKILÖ, puhelinnumero
Alkoholijuomien valvonta- ja lupa-asiat
Jarkia Heikki, 0295 018 076
Alkoholiylitarkastaja
Mäki Heikki, 0295 018 094
Alkoholiylitarkastaja,
elinkeinovalvontayksikön päällikkö
Puheloinen Petri, 0295 018 104
Alkoholiylitarkastaja
Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat
Huhta Irma, 0295 018 074
Alkoholitarkastaja
Alkoholiohjelman alueellinen koordinointi
Hamilas Marjo, 0295 018 025
Ylitarkastaja
Sivu 1 (10)
Aluekehitys
Hurskainen Raija, 0295 018 040
Kehittämispäällikkö
Arvonimet
Ojanen Pirjo, 0295 018 052
Suunnittelija
Asukasdemokratia-asiat
Uskelin Pepe, 0295 018 124
Hallintoylitarkastaja
Asuntokauppalain mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen ja siihen liittyvät asiat
Uskelin Pepe, 0295 018 124
Hallintoylitarkastaja
Elintarvikevalvonta: laitokset ja muut
elintarvikehuoneistot
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Eläinkuljetus
Ahtelo Tea, 0295 018 066
Läänineläinlääkäri
Eläinlääkintähuolto
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Eläinlääkärin ammattinharjoittaminen (kantelut)Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Eläinnäyttelyt
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
Eläinperäiset sivutuotteet
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Eläinsuojelu
Ahtelo Tea, 0295 018 066
Läänineläinlääkäri
Seppälä Taina-Riitta, 0295 018 112
Läänineläinlääkäri (Pori)
Eläintaudit ja tautivalmius
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Eläintaudit
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
Eläinten keinosiemennysluvat
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Soini Jani, 0295 018115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Sivu 2 (10)
Eläinten terveysvalvontaohjelmat
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
Eläinten tuonti, vienti, sisämarkkinakauppa
Soini Jani, 0295 018115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
Eläinten täydentävät ehdot ja
hallinnolliset laajennukset
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
EU-eläinsuojelu
Seppälä Taina-Riitta, 0295 018 112
Läänineläinlääkäri (Pori)
EY-yhteistoiminta-asetuksen mukaiset
tehtävät
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja (Pori)
Hengenpelastusmitalit
Tuominen Pirjo, 0295 018 063
Pelastustarkastaja
Hintamerkintävalvonta
Pousi Helena, 0295 018 103
(tavarat ja palvelut, vähittäiskauppa ja markkinointi:Tarkastaja
hinnan ilmoittamisen valvonta)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hamilas Marjo, 0295 018 025
Ylitarkastaja
Itsenäiset ammatinharjoittajat
(terveydenhuolto)
Kamsula Pauli, 0295 018 083
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset A-L)
Lintula Hanna, 0295 018 088
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset M-Ö)
Julkisuuslainsäädäntö
(opetus- ja sivistystoimi, monialainen yht.työ)
Lukkarinen Esko, 0295 018 089
Johtaja, lakimies
(sosiaali- ja terveystoimi, monialainen yht.työ)
Leikasto Pia, 0295 018 033
Lakimies
Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
KASTE-ohjelman mukaisten valtionavustusten hallinnointi, valvonta ja maksatus
valtakunnallisesti
Teerikoski Pirjo, 0295 018 120
Ylitarkastaja
Sivu 3 (10)
KANTELUT (koonti)
* Kunnalliskantelut
* Opetustoimen kantelut
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
Lukkarinen Esko, 0295 018 089
Johtaja, lakimies
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
* Sosiaalihuollon kantelut
Leikasto Pia, 0295 018 033
Lakimies
Luotonen Minna, 0295 018 310
Ylitarkastaja
Reinivuo Tiina, 0295 018 020
Ylitarkastaja
* Terveydenhuollon kantelut
Leikasto Pia, 0295 018 033
Lakimies
Luotonen Minna, 0295 018 310
Ylitarkastaja
Reinivuo Tiina, 0295 018 020
Ylitarkastaja
* Ympäristöterveydenhuollon kantelut
Soini Jani, 0295 018 115
(eläinlääkintähuoltoa koskevat kantelut)
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö,
läänineläinlääkäri
Alanen Erja, 0295 018 067
(terveydensuojelua koskevat kantelut)
Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja
Kehitysvammahuolto
Pia Leikasto, 0295 018 033
Erityishuolto-ohjelmien oikaisu- ja valitusasiat
Muut kehitysvammahuoltoon liittyvät asiat
Terhi Tanner, 0295 018 118
ylitarkastaja
Kiinteistönvälitys- ja vuokrahuoneistojen
välitysliikkeiden valvonta ja rekisteröinti
Tarvonen Heikki, 0295 018 119
Ylitarkastaja
Kilpailun valvonta ja kilpailun edistäminen
Kourusuo Pekka, 0295 018 082
Ylitarkastaja
Kirjastotoimen asiat
Almgren Päivi, 0295 018 300
Kirjastotoimen ylitarkastaja
Sivu 4 (10)
Koe-eläinasiat
Ahtelo Tea, 0295 018 066
Läänineläinlääkäri
Kuluttajaluotot
(markkinoinnin ja luottosopimusten
lainmukaisuuden valvonta)
Pousi Helena, 0295 018 103
Tarkastaja
Kunnalliskantelut
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
Kunniamerkit
opetus- ja kulttuuriminsteriön alainen hallinnonala
Kaijanen Tiina, 0295 018 303
Osastosihteeri
sosiaali- ja terveysministeriön alainen hallinnonala
Saarenpää Arja, 0295 018 109
Hallintosihteeri
valtiovarainministeriön alainen hallinnonala
Ojanen Pirjo, 0295 018 052
Suunnittelija
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
Randell Arja, 0295 018 305
Nuorisotoimentarkastaja
Lasten päivähoito (Varhaiskasvatus)
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
Lasten päivähoitoa koskevat kantelut
Lukkarinen Esko, 0295 018 089
Johtaja, lakimies
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
Lastensuojeluun ja perheisiin liittyvät
sosiaalihuollon asiat
Ronkamo Tiina, 0295 018 130
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Turppa Marita, 0295 018 122
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Luvat ampuma-aseiden käyttöä
harjoituttaville yhdistyksille
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja (Pori)
LUVAT (koonti)
* Alkoholijuomien valvonta ja lupa-asiat
Jarkia Heikki, 0295 018 076
Alkoholiylitarkastaja
Mäki Heikki, 0295 018 094
Alkoholiylitarkastaja,
elinkeinovalvontayksikön päällikkö
Sivu 5 (10)
Puheloinen Petri, 0295 018 104
Alkoholiylitarkastaja
Liikuntatoimi
Kuusela Keijo, 0295 018 304
Liikuntatoimen ylitarkastaja
* Luvat ampuma-aseiden käyttöä
harjoituttaville yhdistyksille
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja (Pori)
*Yksityiset sosiaalipalvelut, luvat ja ilmoituksetFlemming Raila, 0295 018 164
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Ronkamo Tiina, 0295 018 130
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Siro-Södergård Nina, 0295 018 114
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Tanner Terhi, 0295 018 118
Ylitarkastaja
* Yksityiset terveyspalvelut, luvat
* Kliinisen mikrobiologian luvat
Mielenterveys- ja
päihdehuollon
luvat, ilmoitukset
lastensuojelun
luvat, ilmoitukset
vanhustenhuollo
n luvat,
ilmoitukset
vammaishuollon
luvat, ilmoitukset
Kamsula Pauli, 0295 018 083
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset A-M)
Lintula Hanna, 0295 018 088
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset N-Ö)
Kamsula Pauli, 0295 018 083
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset A-O)
Lintula Hanna, 0295 018 088
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset P-Ö)
Lääkevalvonta, eläimet
Ahtelo Tea, 0295 018 066
Läänineläinlääkäri
Lääkevalvonta, maatilat
Seppälä Taina-Riitta, 0295 018 112
Läänineläinlääkäri (Pori)
Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden
hakuperusteiset koulutuskorvaukset
Saarenpää Arja, 0295 018 109
Hallintosihteeri
Maanpuolustuskurssit
Tuominen Pirjo, 0295 018 063
Pelastustarkastaja
Mielenterveys ja päihde
Flemming Raila, 0295 018 164
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Mikrobiologian laboratorioluvat
Kamsula Pauli, 0295 018 083
Terveydenhuollon ylitarkastaja
Sivu 6 (10)
(aakkoset A-O)
Lintula Hanna, 0295 018 088
Terveydenhuollon ylitarkastaja
Mittauslaitevalvonta
Pousi Helena, 0295 018 103
Tarkastaja
Oppilaitosrakentaminen
Helasvuo Mikko, 0295 018 301
Opetustoimen ylitarkastaja
Nuoristotoimi
Häggman Erik, 0295 018 302
Nuorisotoimen ylitarkastaja (Pori)
Onnettomuuksien ehkäisy, johtokeskuksien
rakentamisesta johtuvat valtionavustukset
Laine Jari K, 0295 018 062
Pelastusylitarkastaja
Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus
Karjomaa Lea, 0295 018 077
Opetustoimen ylitarkastaja
Opetustoimen tietotuotanto ja tilastotiedot
Kinnunen Raija, 0295 018 078
Ylitarkastaja
Oppilasvalinta alueellisille maanpuolustuskursseille
Tuominen Pirjo, 0295 018 063
Pelastustarkastaja
Osaava-ohjelma
Karjomaa Lea, 0295 018 077
Opetustoimen ylitarkastaja
Pelastustoimen hallinnolliset asiat
Horelli Ilkka, 0295 018 061
Valmiuspäällikkö, pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtaja
Pelastustoimen varautuminen
Laine Jari K, 0295 018 062
Pelastusylitarkastaja
Pelastustoimen valtionosuudet
Tuominen Pirjo, 0295 018 063
Pelastustarkastaja
Peruspalvelujen arviointi
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja (Pori)
Peruspalvelujen arviointi ja palvelutason
seuranta
Horelli Ilkka, 0295 018 061
Valmiuspäällikkö, pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtaja
Poikkeusolojen varautuminen
Horelli Ilkka, 0295 018 061
Valmiuspäällikkö, pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtaja
Päivittäistavarahuollon (kansanhuollon)
valmius- ja varautumisasiat
Mäki Heikki
Alkoholiylitarkastaja, elinkeinovalvontayksikön päällikkö
Sivu 7 (10)
(aakkoset P-Ö)
Romaniasiat
Lindberg Tuula, p. 0295 018 064
Erikoissuunnittelija
Sisäinen tarkastus
Vähämaa Eija, 0295 018 030
Aluehallintovirastojen sisäisen
tarkastuksen toimintayksikön päällikkö
Sivistystointa koskevat oikeusturvatehtävät
Lukkarinen Esko, 0295 018 089
Johtaja, lakimies
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
Sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta
Leikasto Pia, 0295 018 033
Lakimies
Sosiaali- ja terveydenhuollon
kantelut
Leikasto Pia, 0295 018 033
Lakimies
Luotonen Minna, 0295 018 310
Ylitarkastaja
Talletukset ja vakuudet
Teerikoski Pirjo, 0295 018 120
Ylitarkastaja
Talous- ja velkaneuvonta-asiat
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja
Tarvonen Heikki, 0295 018 119
Ylitarkastaja
Tekijänoikeuslain mukaiset tarkastukset
Tarvonen Heikki, 0295 018 119
Ylitarkastaja
Terveyden edistäminen
Hamilas Marjo, 0295 018 025
Ylitarkastaja
Terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
Paakkola Katja, vaihde 0295 018 000
Lääninlääkäri
Virtanen Ruut, vaihde 0295 018 000
Lääninlääkäri
Terveydensuojelu: talousvesi, uimavesi,
asumisterveys, sisäilma
Alanen Erja, 0295 018 067
Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja
Toimeentulotuki
Tanner Terhi, 0295 018 118
Ylitarkastaja
Tuotantoeläinten hyvinvointitarkastukset ja
täydentävät ehdot
Seppälä Taina-Riitta, 0295 018 112
Läänineläinlääkäri
Sivu 8 (10)
Tuotantoeläinten hyvinvointitarkastukset ja
täydentävät ehdot
Työsuojeluasiat
Väärikkälä Sofia, 0295 018 102
Läänineläinlääkäri
*0295 018 000
Täydentävät ehdot ja hallinnolliset
laajennukset (ympäristöterveydenhuolto)
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
Vaaliasiat
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja (Pori)
Valmismatkaliikkeiden valvonta
Luotola Seppo, 0295 018 091
Ylitarkastaja (Pori)
Valtionavustukset
STM:n hallinnonalan kärkihankkeiden
valtionavustusten hallinnointi, valvonta ja
maksatustehtävät valtakunnallisesti
Jaakkola Jaana, 0295 018 070
Ylitarkastaja
Vammaispalvelut
Tanner Terhi, 0295 018 118
Ylitarkastaja
Vanhustenhuolto (yksityinen)
Siro-Södergård Nina, 0295 018 114
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Vanhustenhuolto (julkinen)
Flemming Raila, vaihde 0295 018 000
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Varhaiskasvatus
Peltola Ulla, 0295 018 101
Kehittämispäällikkö
Veteraaniasiat
Ojanen Pirjo, 0295 018 052
Suunnittelija
Vienti, tuonti (ympäristöterveydenhuolto)
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Virtanen Sanna-Maaria, 0295 018 068
Läänineläinlääkäri
Vierasainevalvonta
Soini Jani, 0295 018 115
Läänineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Viestintä
Grönlund Paula, 0295 018 034
Viestintäpäällikkö (Aluehallintovirastojen
hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue)
Välitysliikkeiden valvonta
Tarvonen Heikki, 0295 018 119
Ylitarkastaja
Sivu 9 (10)
Yhtiöoikeudellinen vähemmistösuoja
(erityinen tarkastus, yhtiökokoukset)
Uskelin Pepe, 0295 018 124
Hallintoylitarkastaja
Yksityisen sosiaalihuollon lupa-asiat
Flemming Raila, 0295 018 164
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Ronkamo Tiina, 0295 018 130
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Siro-Södergård Nina, 0295 018 114
Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Tanner Terhi, 0295 018 118
Ylitarkastaja
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
lastensuojelun
luvat, ilmoitukset
vanhustenhuollo
n luvat,
ilmoitukset
vammaishuollon
luvat, ilmoitukset
Kamsula Pauli, 0295 018 083
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset A-M)
Lintula Hanna, 0295 018 088
Terveydenhuollon ylitarkastaja
(aakkoset N-Ö)
Ympäristöterveydenhuollon kantelut
ks. KANTELUT
Äitienpäivän kunniamerkit
Mielenterveys- ja
päihdehuollon
luvat, ilmoitukset
Ojanen Pirjo, 0295 018 052
Suunnittelija
….
Sivu 10 (10)