Preliminära leveranstider restade vacciner

Preliminära leveranstider restade vacciner
2016-09-07
De datum som anges är preliminära leveranstider och kan komma att ändras. Även tillgängligheten kan komma att ändras.
Vaccin
BCG-vaccin SSI
BCG-vaccin* japansk, (SB)
BCG-vaccin* bulgarisk, (SB)
Boostrix (GSK)
Boostrix Polio (GSK)
diTeBooster (SB)
Difteri SSI* grund (SB)
Difteri SSI* påfyllnadsdos (SB)
diTekiBooster (SB)
Epaxal (Crusell)
- Havrix barn (GSK)
- Vaqta 25E (SanofiPasteurMSD), barn
- Havrix vuxna (GSK)
- Vaqta 50E (SanofiPasteurMSD), vuxna
InfanrixHexa (GSK)
Infanrix-polio-Hib (GSK)
Pentavac (Sanofi Pasteur MSD)
Tetanus SSI* (SB)
Tetanol Pur*
Tetravac (Sanofi Pasteur MSD)
Tetraxim (Sanofi Pasteur MSD)
Triaxis (Sanofi Pasteur MSD)
Tuberculin PPD (SB)
- Tubertest*
- Japansk Tuberculin PPD*
* Licensvara
SB - Scandinavian Biopharma
Preliminär leveranstid
Restnoterat
Tillgängligt
Tillgängligt
Restnoterat till mitten av maj 2016
Begränsad tillgång
Tillgängligt, stora lager
Restnoterat
Tillgängligt, distribueras endast via apotek
Tillgängligt
Tillhandahålls ej längre
2016
Förslag på alternativa produkter
saknas
LV har givit dispens att polsk 5-pack får användas
Havrix och Vaqta, barn resp. vuxna
2016
Restnoterat, åter maj/juni 2016
Ska finnas tillgängligt, sannolikt hela 2016
Restnoterat, nästa leverans kvartal 4, 2016
Tillhandahålls ej utan avtal
Restnoterat
Tillgängligt, god tillgång
God tillgänglighet, dock kort hållbarhet (mars 2016)
Oviss
Restnoterat
Tillgängligt
Tillgängligt
Tetravac och Tetraxim är identiska
Tubertest* (SanofiPasteurMSD), Japansk Tuberculin PPD*