inbjudan - Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN
ELITTRÄNARUTBILDNING
2017
Sollentuna + Stockholm
6 - 8 november 2016 i Sollentuna +
8 - 11 maj på Bosön + 18 - 21 juni på Bosön
Svenska Ishockeyförbundet
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
The Swedish Ice Hockey Association
Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF
Tfn: +46 707-50 99 49 Fax: +46 8-91 00 35
E-mail: [email protected]
Informationen finns också på Internet www.hockeyakademin.se
Inbjudan till
ELITTRÄNARUTBILDNING
2017
Svenska Ishockeyförbundet har glädjen att inbjuda till en Elittränarutbildning enligt
utbildningsstegen inom svensk ishockey.
Målgrupp
Kursen riktar sig till tränare som genomgått JS2 och vill verka på elitnivå.
Elittränarutbildningen är obligatorisk för huvudtränare och assisterande
tränare i SHL samt för huvudtränare i Hockeyallsvenskan, J20 Superelit och
Elithockeygymnasier.
Syfte
Att ha auktorisation att verka som tränare på elitnivå.
Att ge deltagarna en högkvalitativ utbildning och kompetens för att arbeta som
tränare på elitnivå i framtiden.
Att ge deltagarna insikt i hur det är att arbeta som tränare/coach på elitnivå
nationellt och internationellt.
Att höja kvalitén på elitverksamheten inom svensk ishockey.
Plats
Träff 1 i Sollentuna, Träff 2 & 3 i Stockholm (Bosön)
Tid
6 - 8 november 2016 + 8 - 11 maj 2017 + 18 - 21 juni 2017
Kursavgift:
25 000 kr för hela kursen. Kost, logi i dubbelrum och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kursavgiften betalas mot faktura som skickas ut och skall vara betald 14 dagar före kursens
start.
Vid återbud p.g.a. sjukdom återbetalas 90% av kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Vid
återbud av annan orsak återbetalas ej kursavgiften.
Resor
2
Bekostas och ordnas av deltagarna själva.
Elittränarutbildning 2017
Exempel på innehåll
Retorik
Individuell spelarutveckling
Prestationspsykologi
Mediakunskap
Bygga ett lag
Vinnande lag
-
-
SIF:s landslagsverksamhet
Ishockey internationellt
Matchanalys
Praktisk träningslära
Specialarbeten
Uppgifter mellan kurserna
Till varje träff kan deltagarna att få en eller flera hemuppgifter.
Examinationsarbete
Mer information om examinationsarbetet kommer vid första kurstillfället.
Ansökan
Ansökan ska vara Svenska Ishockeyförbundet tillhanda
senast 2 oktober 2016.
Krav
För att vara behörig till Elittränarutbildning ska vara godkänd på JS2-nivå, dvs genomgått
följande kurser (eller motsvarande):
 Grundkurs
 Träningslära 1
 Junior & Seniorkurs 1
 Träningslära 2
(alt BU1 & BU2)
 Junior & Seniorkurs 2
Se även figur 1 och 2 på sidan 5 i denna inbjudan.
Antagning
Antalet platser är begränsat. Svenska Ishockeyförbundet gör den slutgiltiga uttagningen.
Besked om antagning skickas ut efter sista anmälningsdag som är den 2 oktober.
Legitimation
Obs! För att bli godkänd krävs 100% närvaro och övernattning på kursplatsen samt godkänt
examinationsarbete!
Deltagarna har, efter genomgången och godkänd kurs, legitimation att träna och leda lag i
samtliga svenska serier.
Välkommen med din ansökan!
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Utvecklings- landslagsavdelningen
Anders Lundberg
Utbildningsansvarig
0707-50 99 49
[email protected]
3
Göran Lindblom
Kursledare
0702-60 60 61
goran.lindbl[email protected]
Elittränarutbildning 2017
ANSÖKAN
ELITTRÄNARUTBILDNING
2017
6 – 8 november (Sollentuna) + 8 - 11 maj + 18 - 21 juni (Bosön)
Ansökan skall vara inkommen senast
2 oktober 2016
ANSÖKAN GÖRS DIREKT PÅ NÄTET : http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Kurser/Kurskalender/
DIREKTLÄNK ANMÄLAN: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/834769
Vid frågor gällande ansökan, Kontakta Anders Lundberg
[email protected]
Välkommen med din ansökan!
4
Elittränarutbildning 2017
Figur 1
Figur 2
5
Elittränarutbildning 2017