Avtal lektionsryttare - Bullersta Ponnyskola

Sid 1(2)
Avtal lektionsryttare Ponnyskolan
Ridlektion
45 min ridning samt hästskötsel i anslutning till lektionen.
30 min ridning samt pyssel i stallet för barn med medföljande vuxen.
Dag och tid du bokat är fast och gäller tillsvidare. Vid behov och önskemål kan den ändras i
mån av plats. Höst och vårtermin gör uppehåll för sommarlov och jullov. Datum för det samt
eventuellt övriga inställda lektioner syns på anslagstavlan och hemsidan.
Teori
1-3 gånger per termin kan ridlektionen ersättas av teori t.ex. ridlära, sitsträning eller
hästkunskap eventuellt på annan dag o tid. Allt för din och hästens skull!
Avbokning
Avbokning via sms eller e post senast dagen innan kan i mån av plats återridas i likvärdig
ridgrupp inom 4 veckor. Avbokad teori ersätts om möjligt med likvärdigt teoripass.
Uppsägning
Uppsägningstiden är 4 veckor. Avbokning görs via sms eller eller e post.
Information
På hemsidan och anslagstavlan syns aktuell information som Månadsbrev, Aktiviteter, Tips
och råd till ryttare och medhjälpare, uppdaterade Avtal mm. Läs gärna!
Försäkring
Olycksfallsförsäkring vid hästhantering genom Agria djurförsäkring gäller. Kontakta
försäkringsbolaget för mer information.
Betalning
Ridavgiften faktureras terminsvis. Har du frågor är alltid välkommen kontakta Ponnyskolan.
Maria Jägerdén
Bullersta
611 57 NYKÖPING
0707364235
[email protected]
www.bullerstaponnyskola.se
Sid 2 (2)
___________________________________________________________________________
Ryttare
Personnummer
___________________________________________________________________________
Målsman
Personnummer
___________________________________________________________________________
Adress
Postnummer, ort
___________________________________________________________________________
Mailadress vid fakturering och information
___________________________________________________________________________
Telefon
Skriv helst flera nummer så vi säkert når dig eller annan anhörig vid behov
Ridlektion 45 min
Dag___________________
Tid_____________
Ridlektion 30 min
Dag___________________
Tid_____________
Avtalet gäller fr.o.m. ____________________________
Jag har läst, förstått och godkänt Avtal för lektionsryttare sid 1
___________________________________________________________________________
Datum
Ryttare/Målsman