Heldagsseminar onsdag 17

Heldagsseminar torsdag 15. september, kl. 09.30 – 14.45
Domus Nova, rom 540
Digital agenda for offentlig forvaltning
I april la regjeringen frem Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en
enklere hverdag og økt produktivitet. Meldingen redegjør for regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi i det norske samfunnet best mulig kan utnytte IKT.
Regjeringen setter opp to hovedmålsettinger for IKT-politikken:
 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning.
 Verdiskaping og deltakelse for alle.
På seminaret avgrenser vi oss til noen sentrale politiske føringer for offentlig sektor. Målet er
å bidra med kritisk-konstruktive analyser som kan berike diskusjonen av den digitale
agendaen for forvaltningen.
Seminaret er gratis og åpent for alle påmeldte. Påmelding til nettskjemaet:
https://nettskjema.uio.no/answer/74985.html innen 12. september.
Tid
Emne
09.30 – 10.00
IKT-politikk som del av forvaltningspolitikken i
Professor Dag Wiese Schartum, AFIN
staten
Spørsmål og diskusjon til foregående innlegg
Hovedtrekk i regjeringens digitale agenda for
Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt,
offentlig forvaltning
KMD
Spørsmål og diskusjon til foregående innlegg
Benstrekk
Styring og samordning av IKT i offentlig sektor: Fagdirektør Birgitte J. Egset, Difi
hvor langt er det ønskelig å gå?
Spørsmål og diskusjon av foregående innlegg
Enkel formiddagsmat
Digital agenda: Noen fokusområder for NAV
Seniorrådgiver Øyvind Karlstad, NAV
Spørsmål og diskusjon av foregående innlegg
Pause med kaffe og te
Samhandling mellom kommune og stat i lys av
, KS
Digital agenda
Spørsmål og diskusjon til foregående innlegg og andre av dagens problemstillinger
10:00 – 10:15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 -11.15
11.15 – 11:45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.15
14.15 – 14.45
Innleder
Velkommen!