OBRAZEC ZA LAŽJE BELEŽENJE DOGAJANJA, na dan 01.09.2016

OBRAZEC ZA LAŽJE BELEŽENJE DOGAJANJA, na dan 01.09.2016, za mladostnike, ki
se zatečejo na varne točke:
OSEBNI PODATKI ŽRTVE:
Ime in priimek:
Naslov:
Rojstni podatki:
Kontakt (gsm, mail):
OSEBNI PODATKI STARŠEV:
Ime in priimek:
Naslov:
Rojstni podatki:
Kontakt (gsm, mail):
1. OSEBNI PODATKI STORILCA:
Ime in priimek:
Naslov:
Rojstni podatki:
Kontakt (gsm, mail):
2. OSEBNI PODATKI STORILCA:
Ime in priimek:
Naslov:
Rojstni podatki:
Kontakt (gsm, mail):
OPIS DOGODKA (kaj, kdaj, kje, kako, zakaj, kdo je bil, na kakšen način in s čim):
OPAZNE (ČUSTVENE) POSLEDICE NA ŽRTVI (v primeru prekrškov):
VIDNE POSLEDICE NA TELESU, OBLAČILIH, OSEBNIH STVAREH (v primeru
kaznivih dejanj):
PRIJAVA NA POLICIJO PO ŽELJI ŽRTVE: DA
NE