Information om omtentamen den 21 augusti 2016

Information om omtentamen den 21 augusti 2016
Tentamen skrivs i Lund, Helsingborg och Stockholm klockan 14:00-19:00 söndagen den 21 augusti
2016. Adresser anges nedan. Under tentamenstiden kommer inga raster att ges. Tillgång till toalett
kommer givetvis att finnas under alla fem timmar.
Till tentan ska du ta med legitimation. Legitimation är ett absolut krav för att få tentera – har du
ingen legitimation kommer du inte att få skriva tentan. För att få tentera måste du dessutom vara
godkänd på samtliga obligatoriska prov.
Om du enligt beslut från avdelningen för pedagogiskt stöd har rätt att skriva tentamen med förlängd
skrivtid eller annat hjälpmedel ber vi dig kontakta oss eller vår studievägledning snarast möjligt. För
dig som ska skriva tenta med pedagogiskt stöd gäller eventuellt annan sal än som anges nedan, och
den informationen skickas ut per e-mail till dig som berörs. Om du inte har fått denna information en
vecka innan tentan ber vi dig kontakta oss.
Observera att det inte kommer finnas möjlighet att skriva tentan med dator vid detta tillfälle.
Ett tips är att ta med någon dryck/mat/fika/godis/frukt för att orka med alla fem timmar. Notera att
inga pauser kommer ges för att gå och köpa kaffe eller dylikt. Allt ni önskar förtära under tentan
måste ni alltså ha med er.
Tillåtet material vid tentamen är: All kurslitteratur, egna anteckningar, ordlista samt annat material
från kursen såsom prov och övningsuppgifter. Ni får dock INTE ta med de extentor som finns i
kurshemsidans bibliotek. Ni kan läsa mer om tillåtet material till tentamen under fliken Välkommen
till kursen och Kursinformation.
Om du har några frågor angående tentamen är du välkommen att kontakta oss på [email protected]!
Lycka till!
Stockholm
Elite Hotel Marina Tower
Saltsjöqvarns Kaj 25
131 71 Nacka
För vägbeskrivning, klicka här.
Lund
Matematikhusets annex
Sal MA10 Hela
Sölvegatan 18
223 62 Lund
För vägbeskrivning, klicka här.
Helsingborg
Campus Helsingborg
Sal C163
Universitetsplatsen 2
252 25 Helsingborg
För vägbeskrivning, klicka här.