Depression

Botkyrka
2016-08-24
FÖR FÖRÄLDRAR OCH ANHÖRIGA
Vad är depression?
PRIMAs föreläsning för anhöriga till
barn och ungdomar med depression
Har du ett barn med depression? Välkommen att delta på öppen föreläsning om depression
på PRIMA. Föreläsningen är ett komplement till barnets ordinarie behandling på PRIMA. Du
får information om depression och vissa redskap att förstå och hantera ditt barns
depression.
Depression hos barn och ungdomar kan innebära mycket lidande och leder ofta till att hela
familjelivet påverkas. Vanliga symtom är ledsenhet och irritation, nedstämdhet, gråt,
trötthet, svårigheter att vara glad i situationer som brukar ge glädje. Svårigheter med aptit,
sömn, koncentration och minne är andra vanliga symtom vid depression.
Genom att du som anhörig får kunskap om depression och hur den kan bemötas kan du
hjälpa ditt barn.
Datum
Måndag 7 november klockan 14.00-16.00
Anmälan
Alla vuxna som är anhöriga till ett barn eller en ungdom som har depression och som är
patient på PRIMA Botkyrka kan anmäla sig. Föreläsningen är ett komplement till annan
behandling. I föreläsningen ingår att du som anhörig får möjlighet att diskutera och ställa
frågor.
Anmäl dig minst tre arbetsdagar innan föreläsningen. Ring 08-580 071 00, mejla
[email protected] eller anmäl dig på plats i PRIMAs reception.
Varmt välkomna önskar
Melodi Adami, PTP-psykolog