KulturNatten 2016

KulturNatten 2016
Lördag 10 september
Öppet kl 12–24. 12 timmar fyllda med program! Fri entré.
kl 12–21
Bokfrossa på museigården
Välkommen att fynda. Ta gärna med en kasse!
kl 12.30
Hörsalen
LovePartyCamp
Musik, sång och poesi av ungdomar från Fyrisgården i Uppsala.
kl 13 & 14 Familjevisning professorshemmet, Walmstedtska gården
Max 25 personer per grupp.
kl 14
Hörsalen
Verandor och snickarglädje – trähusarkitektur under badhusepoken
kl 14
Plan 2
Medeltidsflickan Anna
kl 14–20
Gården
Internationellt café
kl 14–20
Vävfnatt på Hemslöjden
Med utgångspunkt i utställningen Badlif berättar antikvarie Agnetha Pettersson
om badhusepokens karaktärsbyggnader i Öregrund och Östhammar.
Hur levde barn på medeltiden? För barn 5–10 år.
Uppsala Rödakorskrets arrangerar sitt traditionella café och informerar
om sin verksamhet.
Drop-in för hela familjen i Hemslöjdens lokal i S:t Eriks gränd.
Hemslöjdskonsulenterna i samarbete med Hemslöjdsförbundet i Uppsala län
kl 14–23
Gården
Upplandskubb – Upplands unika bröd
Kl 14.30
Ringar – makt, mode, magi
Föreningen Upplandskubbens Vänner bjuder på smakprov, berättar om hur
brödet bakas och om traditionen kring brödet. Försäljning av bröd.
Minivisning, cirka 20 minuter, av utställningen.
kl 15–17
Workshop Ringar
Vi inspireras av utställningen ”RINGAR- makt, mode, magi” och slöjdar
våra egna ringar. Från 4 år och uppåt.
VAR GOD VÄND!
VAR GOD VÄND!
VAR GOD VÄND!
kl 15
Hörsalen
Vik–historia, miljö & människor
Den nyligen utkomna boken om Vik ger en spännande och innehållsrik bild av
Viks slott och dess omgivningar. Fem av bokens författare, Herman Bengtsson,
Anna Ölund, Ulrika Sahlsten, Sverker Larsson och Per Lundgren, alla verksamma
vid Upplandsmuseet, berättar om Viks historia ur olika perspektiv.
kl 16 & 17 BADLIF – badhusepoken i Öregrund och Östhammar
Minivisningar, cirka 20 minuter, av utställningen.
kl 17
Hörsalen
Museets arkeologer berättar om årets utgrävningar
kl 17.30
Ringar – makt, mode, magi
Arkeologerna Malin och Robin Lucas berättar bland annat om utgrävningen
av ett gravfält i Alsike.
Minivisning, cirka 20 minuter, av utställningen.
kl 18
Hörsalen
Så mycket mer än ett smycke
Kent Andersson från Historiska museet i Stockholm, berättar om fingerringar
och deras betydelse under järnåldern.
kl 18 &
18.30
Hela världen brinner!
kl 19
Plan 3
Mässingsmusik från badhusepoken
kl 20
Plan 1
Spelmansglädje
kl 21–23
Plan 1
Tango Amigazo visar argentinsk tango
Minivisningar, cirka 20 minuter, av utställningen.
Brukssextetten bjuder på musik som spelades på de uppländska badorterna.
Med noter från handskrivna original och renoverade instrument får de oss
förflyttade till sekelskiftets Öregrund och Östhammar.
Sonia Sahlström med familj bjuder på låtar ur den uppländska låttraditionen.
Musikprogram om den argentinska dansens historia.
Uppvisningsdans och därefter prova på att dansa tango.
S:t Eriks torg 10, Uppsala, 018- 16 91 01, www.upplandsmuseet.se