Organisasjonskart, Etat hjemmesykepleie

ETAT HJEMMESYKEPLEIE 2016
Etatsleder
Wenche Halvorsen
Fagrådgiver
Kreftsykepleier
Demenskoordinator
Hjemmesykepleie
Nord
Nina Waagbø
Smedbakken
Omsorgsbolig
Grønlien Bosenter
Hjemmesykepleie syd
Hjemmesykepleie øst
Hjemmesykepleie vest
Fellestjenester
Ressursenhet
Atle Grønneberg
Thorstein Olaussen
Ragnhild Dahle
Anne J. Skauen
Linda Syversen
Holmen Myragt.2
Glemmengt. omsorgsbolig
Borgarveien 1 og 3
(Østsiden Eldresenter)
Cicignon Bosenter
Faunsvei 2-4- 8--10
Manstad omsorgssenter
Slevik omsorgssenter
Smertulia
Lerkeveien omsorgsboliger
Prestegårdsjordet
Fjeldberg - omsorgsboliger
Team 1 Øst
Natt-patruljen
BPA
+HUSET
Vaktmester og
sjåførtjenesten
Team 1 Nord
Team 1 Syd
Team 1 Vest
Dagsenter for
eldre
Team 2 Øst
Østsiden
Team 2 Nord
Team 2 Syd
Team 2 vest
Team 3 Øst
Team 3 Nord
Team 3 Syd
Holmen
Glemmen
Team 3 Vest
Helsestasjon for
eldre