Kat. nr. Hest Kjønn Type HHK Bein Skritt Trav Galopp Helhet

Kat. nr.
Hest
Kjønn
Type HHK Bein Skritt Trav Galopp Helhet Kommentar
Hingsteføll Gang
24 Jotunheimens Peter Pan
Hingst
8
8
7,5
8
7
8
8
Middels stort hingsteføll av god type. Godt uttrykk og god galopp.
25 Quentin
Hingst
8
7,5
8
8,5
7,5
7,5
8
Middels stort edelt hingsteføll av god type. Taktfast og ledige
bevegelser.
26 ML Dirty Harry
Hingst
8
8
7,5
7
7
8
8
Oppsynt, høystilt hingsteføll av god type. God galopp.
27 Stall Kankerud's Ikaros
Hingst
8
8,5
8
8,5
7
7,5
8
Middels stort harmonisk hingsteføll av god type. God kropp og
taktfaste gode gangarter.
Hingst
7,5
8
8
7
7,5
7
7,5
29 Tougaard Dior
Hoppe
8
8
7
7,5
8,5
8
8
Passe stor edel hoppe av god type. God kroppsbygning. Gode
bevegelser, særlig i trav.
30 Betty Boop
Hoppe
8
8
8
9
7,5
7
8
Harmonisk hoppe av god type, god kropp. Meget godt veivinnende
skritt.
31 Vidtskue's Jet Star
Hoppe
8
7
7,5
7,5
7
7
7,5
Middels stor hoppe av god type. Pent hode, og ganske god kropp.
Velstilte bakbein og korrekt bein føring. 3 taktfaste gangarter.
7,5
Liten harmonisk hoppe av ganske god type. God kroppsbygning. Ledig
veivinnende skritt, taktfast trav med oppoverbakke tendenser.
Hingsteføll Sprang
2 års Hingst Gang
28 Kong Arthur
Stor, velutviklet 2 års hingst av ganske god type. Harmonisk
kroppsbygning og gode bein.
3 år og eldre hopper
32 Stall Kankerud's Isis
Hoppe
7
8
7
8,5
8
7,5