Grundkurs i ADOS-2 Knattemodulen

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Grundkurs i ADOS-2
Knattemodulen
10 oktober 2016
ADOS-2 (Autismdiagnostiskt observationsschema, Andra utgåvan) är särskilt
utvecklat för att bedöma personer med misstänkt autismspektrumtillstånd (AST).
Kursens innehåll och mål
Behörighet
ADOS-2 är ett halvstrukturerat, standardiserat
instrument för direktobservation av
kommunikation, socialt samspel och lek eller
fantasifull användning av olika material. Det är
särskilt utvecklat för att bedöma personer med
misstänkt AST och är en viktig men inte tillräcklig
del i en diagnostisk utredning.
ADOS-2 i allmänhet och Knattemodulen i
synnerhet är ett avancerat diagnostiskt
instrument som ställer stora krav på bedömarens
kompetens. För att gå ADOS-2 Knattemodulen
grundkurs krävs därför att du har:


Den nya Knattemodulen (Toddler Module),
avsedd för barn i åldrarna 12 till 30 månader som
ännu inte pratar i meningar, är ett tillskott bland
ADOS-2 modulerna.


Kursen syftar till att deltagarna ska kunna börja
använda Knattemodulen i sitt eget kliniska arbete.


gått grundkursen i ADOS/-2 och är en
van användare av modul 1-4
goda kunskaper om AST och erfarenhet
av att arbeta med individer AST
erfarenhet av kliniskt utredningsarbete
avseende individer med AST och andra
utvecklingsrelaterade tillstånd
erfarenhet av arbete med mycket unga
barn med och utan AST
utbildning i och erfarenhet av att
administrera standardiserade test
kunskap i psykometri
Kursens upplägg
Endags grundkurs som ger bakgrunden till
Knattemodulens psykometri och en genomgång i
praktisk användning av Knattemodulen.
.
Kursen består av föreläsningar, videofilmer,
praktiska demonstrationer av administrering och
kodning samt diskussioner.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Grundkurs i ADOS-2 Knattemodulen
Tid, datum och plats
Kursledare
Datum: 10 oktober 2016
Tid: kl 9-17
Plats: Clarion Collection Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16, Malmö
Eric Zander, psykolog och PhD. Certifierad ADOStränare.
Pris
3 000 kr ex moms.
Fika och lunch ingår i priset.
Anmälan
Sista anmälningsdag är den 2016-10-01
Observera att du måste först styrka din kompetens och
uppfylla kompetenskraven. Du styrker din kompetens
genom att svara på följande enkät.
http://tinyurl.com/knatteoktober
Sven Bölte, kursansvarig, professor, examinator,
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och
Barns Hälsa (KBH). Föreståndare Center of
Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet
(KIND). Certifierad ADOS-tränare.
Mer information
Om du uppfyller kompetenskraven kommer du, efter att
du fyllt i enkäten, via epost få en länk till själva
anmälningsformuläret
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting,
kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och
verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare
samhälle.
Vid frågor om kursinnehåll, praktiska frågor och
frånvaroanmälan:
Lisa Wilsson, KIND
E-post: [email protected]
Tel: 08-514 52 705
Vid administrativa frågor:
Emma Lundquist, Karolinska Institutet
Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Tel: 08-524 846 04
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning