Grundkurs i ADOS-2 - Karolinska Institutet

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Grundkurs i ADOS-2
22–24 november 2016
ADOS-2 (Autismdiagnostiskt observationsschema, Andra utgåvan) är särskilt
utvecklat för att bedöma personer med misstänkt autismspektrumtillstånd (AST).
Kursens innehåll och mål
Kursens upplägg
ADOS-2 är ett halvstrukturerat, standardiserat
instrument för direktobservation av
kommunikation, socialt samspel och lek eller
fantasifull användning av olika material. Det är
särskilt utvecklat för att bedöma personer med
misstänkt AST och är en viktig men inte tillräcklig
del i en diagnostisk utredning.
Det är en 2 ½-dagars grundkurs som ger en kort
bakgrund till ADOS-2:s psykometri och en
genomgång i praktisk användning av modul 1 till
4. Kursen består av föreläsningar, videofilmer,
praktiska demonstrationer av administrering och
kodning samt diskussioner.
Behörighet
Det finns fem ADOS-2-moduler indelade efter
expressiv språknivå och ålder vilket ger möjlighet
att använda ADOS-2 vid de flesta åldrar och
utvecklingsnivåer. Modul 1 lämpar sig för barn
som ännu inte börjat prata eller endast använder
enordsfraser, medan modul 2 är tänkt för barn
som använder åtminstone treordsfraser. Modul 3
och 4 vänder sig till äldre barn, ungdomar och
vuxna med flytande språk.
Den nya Knattemodulen (Toddler Module),
avsedd för barn i åldrarna 12 till 30-36 månader
som ännu inte pratar i meningar, kommer endast
att presenteras kort vid denna kurs. Särskilda
endagskurser i användningen av Knattemodulen
kommer att erbjudas vana ADOS-2-användare
vid senare tillfälle.
ADOS-2 är ett avancerat diagnostiskt instrument
som ställer stora krav på bedömaren. För att gå
ADOS-2 grundkurs krävs därför att du har:




goda kunskaper om AST och erfarenhet
av att arbeta med individer med AST
erfarenhet av kliniskt utredningsarbete
avseende individer med AST och andra
utvecklingsrelaterade tillstånd
utbildning i och erfarenhet av att
administrera standardiserade test
kunskap i psykometri
Kursen syftar till att förbereda deltagarna att
kunna använda ADOS i sitt eget kliniska arbete.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdrag[email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Grundkurs i ADOS-2
Kursledare
Anmälan
Eric Zander, psykolog och PhD. Certifierad ADOStränare.
Anmälan via ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag är 4 november 2016.
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Observera att du måste först styrka din kompetens och
uppfylla kompetenskraven. Du styrker din kompetens
genom att svara på följande enkät:
http://tinyurl.com/ADOS2november
Kursansvarig är Sven Bölte, professor, examinator,
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och
Barns Hälsa (KBH). Föreståndare Center of
Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet
(KIND). Certifierad ADOS-tränare.
Om du uppfyller kompetenskraven kommer du, efter att
du fyllt i enkäten, via e-post få en länk till själva
anmälningsformuläret. Platserna fylls enligt ”först-tillkvarn”-principen. Observera att du inte är anmäld till
utbildningen förrän du styrkt din kompetens och sedan
fyllt i anmälningsformuläret.
Mer information
Datum, tid och plats
Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan:
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet
KIND
E-post: [email protected]
Tel: 08-514 527 05
Datum
22-24 november 2016
Tid
Dag 1: 10.00 - 17.30
Dag 2: 09.00 - 17.00
Dag 3: 09.00 - 12.30
Plats
Kursen hålls i KIND:s lokaler vid CAP Research
Center, Gävlegatan 22B, plan 8.
Pris
7 500 kr ex moms.
Fika ingår, lunch finns att köpa i närområdet.
Vid administrativa frågor:
Emma Lundquist, Karolinska Institutet
Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Tel: 08-524 846 04
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting,
kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och
verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare
samhälle.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning