här

Kvarkens båtmuseum
Sommarutställningar 2016
Båtminiatyrer från
Insjöfinland och Ladoga
I utställningen visas 9 båtminiatyrer, som byggts under åren 1880–1920. Bl.a. en
pris­belönad Ladoga-snörpvadbåt, byggd 1896 i Jaakkima och visad på världs­
utställningen i Paris 1900.
Miniatyrerna är inlånade från
Finlands fiskerimuseiföre­
nings lager i Riihimäki.
Foto © Arvo Tarmula
Dagen på Runö
Bildutställning av Arvo Tar­
mula, som i tiotals stora bilder
skildrar en dagsutflykt till den
sägenomspunna ön Runö i
Rigabukten. Ön hade fram
till 1944 svensk befolkning.
Utställningen är lånad från
Aibolands museum i Hapsal, Estland.
Till sjöss!
Leander Bonn – Sjöman, bonde, smed
Utställningen presenterar Leander Bonn
(1909–1981) och hans liv på sjön från 16 års
ålder då han mönst­rade på ett segelfartyg. Fram
till mitten av 1950-talet arbetade han på olika
lastfartyg. Utdrag från hans sjömansbrev, bilder
och handlingar visar det hårda sjömanslivet.
Efter livet på sjön blev han lärare i metallslöjd.
Vackra smidesarbeten till kyrkor och museer,
men även konstfärdiga smidesfigurer formades
av hans hand. Utställningen är gjord av Martha
Bonn och Göran Strömfors.
”Har varit rysligt stormigt och otäckt i
höst och vinter. Man blir nästan tokig
på allt sling­rande …”
Så skriver sjömannen Leander Bonn
(1909–1981) i ett brev hem till sin
moster i Malax i januari 1937. Detta
och ett femtiotal andra brev hittade vi,
Leanders barn, långt efter hans död, och
utan dem hade vi knappt vetat något om
det hårda livet till sjöss på 1930-talet.
Tungt arbete, dålig mat och farliga arbetsförhållanden. Än värre blev det under kriget med underbemanning, svält,
och drivande minor i farvattnen.
Varför valde då Leander sjömans­
livet? Äventyrslusta? En form av frihet?
!
Ny bok
Eller hade han inget val – en föräldralös,
medellös, lungsjuk 23-åring?
Småningom tog livet till lands över.
Sin sista sjöresa gjorde Leander i mitten av 1950-talet. Då hade han familj,
jordbruk och smedja. Hans stora int­
resse för smide resul­terade efter hand
i bland annat små smidesfigurer av
skruvar och muttrar.
”Sjöman, bonde, smed” är en kort
sammanfattning av Leanders liv, med
tyngdpunkt på hans korrespondens och
fotografier från 1930-talet. Martha Bonn
Boken: 250x170 mm, 144 sidor, rikt illustrerad i färg. Pris: 10 euro!
Tillverkning av laggkärl
Tunnor, tinor, kaggar, byttor, bunkar, såar, stävor och
stop är laggade träkärl som
förr var oumbärliga i hus­
hållen – och alla gjordes
för hand med enkla verktyg. Hur de gjordes och med
vilka verktyg presenteras
i utställningen, som Håkan Genberg och Göran
Strömfors gjort.
Yrkesfiske i Svenska
Österbotten på 2000-talet
Tavelutställning av foto­graf
Hans Hästbacka visas i
Långs lada. 42 tavlor visas.
Fartygsmålningar
Tiotals fartygsmålningar
av marinkonstnär Henrik
Wiklund (f. 1926) visas
på flera platser i båtmuseet, framförallt i Herr–
gårds lada (bilden) där
även en boli­viansk sävbåt
kan beses. Flera målningar
i ori­gi­nal, andra som foto­
grafiska
förminskningar.
Målningar gjorda även i år.
Gamla fartygsritningar
Ett tjugotal gamla fartygs–
ritningar visas i nya hallen
och på en terrass i sommar.
De tillhör en donation om
321 ritningar som Wärtsilä
donerat. De flesta är gjorda
vid Metvikens Mekaniska
Verkstad i Vasa, många för
över 100 år sedan.
Bogserbåtar och ankare
visas på en uteterrass. Ett
antal bogserbåtar presenteras med text och bilder.
Olika ankare visas. Bror
Antus har sammanställt
utställningen.
Roder och båtbyggare
visas på en uteterrass. Ett
40-tal båtbyggare och personer som byggt en båt i
(primär-) Malax presenteras här tillika med olika
roder från Österbotten.
Upp­gif­terna om båtbyggarna har sammanställts av
Bror Antus.
Sammanställning och bilder (om ej annat nämns): Göran Strömfors
Foto © Hans Hästbacka
Utställningskatalog med över
40 färgbilder, bildtexter och
inledande artikel av Hans Hästbacka. Skriften ger en inblick i
yrkesfiskarens vardag och visar
de flesta bilder som ingår i hans
bestsellerbok Väckning 4.30. Om
yrkesfisket i Svenska Österbotten
(Scriptum, 2012). Bilderna är
utställda i stort format sommaren
2016 i Kvarkens båtmuseum.
Katalog: format 176 x 250 mm, häftad,
32 sidor, rikt illustrerad i färg. Pris 3 euro.