Varslingsliste høyringsdistansar

Solnutane hytteområde
Varslingsliste for planarbeid
Offentlege instansar, lag og organisasjonar
STATLIGE OG REGIONALE MYNDIGHEITER
Instans
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland Fylkeskommune
NVE Region Vest
Statens Vegvesen, Region Vest
Jernbaneverket
Direktoratet for mineralforvaltning
Voss lensmannsdistrikt
Adresse
Postboks 7310, 5020 Bergen
Postboks 7900, 5020 Bergen
Postboks 53, 6801 Førde
6863 Leikanger
Postboks 4350, 2308 Hamar
Postboks 3021 Lade,7441 Trondheim
Postboks 100, 5701 Voss
e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Adresse
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
Postboks 145, 5701 Voss
e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KOMMUNALE HØYRINGSINSTANSAR
Instans
Barnerepresentanten v/Nils Helge Kvamme
Eldrerådet på Voss
Voss ungdomsråd
Voss kommune, Rådmannen
Voss kommune, Tekniske tenester
Voss kommune Brannsjefen
Voss kommune, Næringsavdelinga
Voss kommune, Driftsavdelinga
Voss kommune, Byggesaksavdelinga
Voss kommune, Kultur og fritid
Idretts-/folkehelse-koordinator
Solnutane hytteområde
LAG OG ORGANISASONAR
Instans
Adresse
Voss idrottsråd v/ Asle Bergstrøm
Ringheimsvegen 4 G, 5704 Voss
Voss utferdslag, DNT
Voss Jeger og Fiskarlag v/ Ingvild Aurdal Helland
Voss skogeigarlag v/Njål Fortun
Postboks 55, 5701 Voss
Fitjavegen 19, 5710 Skulestadmo
Øvre Skjervo, 5700 Voss
Samstyret for bondelaga på Voss v/ Lars Istad
Kinnesvegen 60, 5709 Voss
Voss grunneigarsamskipnad
Postboks 444, 5703 Voss
Voss Bonde og småbrukarlag v/ Nils Martin
Seim
Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd
Siri Bøthun
Fjellheimen villreinutvalet v/Aslak Otterhjell
Voss Naturvernlag v/Kåre Flatlandsmo
Destinasjon Voss
v/
e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Seimsvegen 147, 5700 Voss
6896 Fresvik
[email protected]
6896 Fresvik
Groadalen 28, 5701 Voss
Postboks 300, 5702 Voss
[email protected]
[email protected]
ANDRE
Instans
BKK Nett AS
Adresse
Postboks 7050, 5020 Bergen
[email protected]telenor.com [email protected]
www.telenor.no/kabelnett
Telenor, Service for nettutbygging
Vossnet
Voss Energi AS
Indre Hordaland Miljøverk
Tide Buss
Opplysningsvesenets Fond
Reimegrend Vel
e-post
Dalsmoen 17, 5709 Voss
Postboks 205, 5701 Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Postboks 117, 5701 Voss
Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo
v/ Arild Klemp
[email protected]