A20-03 - Doffin

Tegningsliste Anbudstegninger
Tegn.nr.
Med på
utskrift
Tegningstype
Mål
Ark str.
Tegningsliste Anbudstegninger
1:1
210 / 297
04.07.16
rh
A10-01
Situasjonsplan
1:500
420 / 297
04.07.16
eab
A20-01
Oversiktsplan 1. etasje
1:200
594 / 420
04.07.16
rh
A20-02
Oversiktsplan takplan
1:200
594 / 420
04.07.16
rh
A20-03
Plan leilighet type 1
1:100
297 / 420
04.07.16
rh
A20-04
Plan leilighet type 2
1:100
297 / 420
04.07.16
rh
A20-05
Plan leilighet type 3
1:100
297 / 420
04.07.16
rh
A20-06
Plan felleshus
1:100
210 / 297
04.07.16
rh
A30-01
Snitt A, B, C, D og E
1:100
420 / 297
04.07.16
eab
A40-01
Fasader mot nord, øst og sør
1:100
841 / 594
04.07.16
rh
A40-02
Fasader mor nord, sør og vest
1:100
841 / 594
04.07.16
rh
A40-03
Perspektiv
420 / 297
04.07.16
rh
A61-101
Skjema ytterdører
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A61-102
Skjema ytterdører
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A61-103
Skjema ytterdører
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A61-104
Skjema innvendige dører
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A61-105
Skjema innvendige dører
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A62-101
Skjema vinduer
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A62-102
Skjema vinduer
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A62-103
Skjema vinduer
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A62-104
Skjema vinduer
1:1
420 / 297
04.07.16
rh
A 301
Rombehandlingsskjema
1:1
420 / 297
Tegn.dato
Rev.
Rev.dato
Beskrivelse
Sign.
Kontr. av
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Tegningsliste Anbudstegninger
format A3
9,2
105
104
3,6
103
102
20
,8
OK ferdig gulv:
C+102,00
101
2,3
20
,8
2,8
5,5
9,6
2,3
2,3
OK ferdig gulv:
C+102,00
11
,7
12,5
1,4
6,5
100
102
17,0
4,5
17,0
N
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
Filnavn : 14071 situasjonskart2.pln
INDEKS DATO REVISJON
Kviteseid kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Sign.
Situasjonsplan
Sign.
Dato :
eab
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:500
A10-01
format A2
E
12
50
19
70
83
80
D
50
Bo 7
d
m2
50
Bo 6
d
97
10
5,0
84
60
4,1
16
76
0
m²
50
Ba 5
d
6,6
el.
Ca
rpo
rt
m²
50
VF 1
5,7 /G
ard
m²
.
50
So 4
v
14
,8
83
80
m²
18
20
60
So 4
v
50
Kjk 2
/O
m² pp
ho
ld
14
,8
30
,0
m²
18
20
60
Ba 5
6,6 d
m²
Ov
erb
yg
da
rea
l
60
Bo 6
d
4,1
50
Te 3
3,9 rras
m 2 se
60
Te 3
3,9 rras
m 2 se
Le
ilig
64 he
,2
t
m
²
5,0
83
80
m2
70
Bo 7
5,0 d
m2
70
Bo 6
d
4,1
m²
70
Ba 5
d
6,6
7
m²
70
So 4
v
70
VF 1
5,7 /G
ard
m²
.
el.
D
BR
A.
60
Kjk 2
/O
m² pp
ho
ld
30
,0
60
Bo 7
d
60
VF 1
5,7 /G
ard
m²
.
el.
8
E
²
10
00
Le
BR ili
g
A.
64 he
,2
t
m
m²
14
,8
83
80
m²
Ov
erb
yg
da
rea
l
14
,8
m²
,0
6
Le
ilig
64 he
,2
t
m
BR
A.
²
30
,0
5,0
80
Bo 6
d
m²
80
Bo 7
d
5,0
m2
5
Ov
erb
yg
da
rea
l
40
Bo 8
d
m²
m²
80
VF 1
5,7 /G
ard
m²
.
80
Kjk 2
/O
m² pp
ho
ld
80
Te 3
3,9 rras
m 2 se
Ov
erb
yg
da
rea
l
10
Bo 8
d
5
,0
70
Te 3
3,9 rras
m 2 se
²
m²
80
Ba 5
d
6,6
el.
BR
A.
20
Bo 8
d
5
m²
4,1
Le
ilig
64 he
,2
t
m
30
Bo 8
d
5,0
19
70
80
So 4
v
70
Kjk 2
/O
m² pp
ho
ld
30
,0
m²
90
Bo 8
d
B
Ov
erb
yg
da
rea
l
5,0
90
HC 2
WC
m²
5,5
90
WC 3
m² pe
rs
2,8
el.
A
C
90
Ko 4
nto
m² r
12
,5
1 500
90
RH 6
Overbygd areal
2,4
90
Fe 7
49 lle
,9
m² sar
ea
l
Overbygd areal
307
Sov
el.
Carport
107
Sov
el.
101
VF/Gard.
6,3 m²
102
Kjk/Opphold
6,2 m²
103
Terrasse
VV
206
Bod
6,3 m²
el.
104
Sov
VV
3,6 m²
302
Kjk/Opphold
202
Kjk/Opphold
205
Bad
6,3 m²
C
402
Kjk/Opphold
405
Bad
6,2 m²
32,1 m²
6,2 m²
32,1 m²
303
Terrasse
304
Sov
404
Sov
15,6 m²
15,6 m²
8,6 m2
203
Terrasse
Leilighet 3
Leilighet 4
B
BRA. 74,8 m²
B
BRA. 74,8 m²
A
Leilighet 2
403
Terrasse
8,6 m2
BRA. 74,8 m²
BRA. 74,8 m²
406
Bod
el.
401
VF/Gard.
6,2 m²
8,6 m2
Leilighet 1
VV
90
La 5
ge
m² r
1,8
3,6 m²
305
Bad
32,1 m²
15,6 m²
8,6 m2
7,4 m²
m²
6,3 m²
204
Sov
15,6 m²
407
Sov
7,4 m²
306
Bod
201
VF/Gard.
3,6 m²
105
Bad
32,1 m²
7,4 m²
VV
106
Bod
301
VF/Gard.
207
Sov
7,4 m²
3,6 m²
A
Carport
.
90
G 1
11 ard
,6
m² ero
be
B
A
m2
Index Dato
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
INDEKS DATO REVISJON
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:200
Oversiktsplan 1. etasje
A20-01
B
D
E
D
E
format A2
ov
er
lys
B
ys
erl
ov
ov
erl
ys
ov
er
lys
ov
er
lys
A
A
C
B
B
A
A
C
Index Dato
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
INDEKS DATO REVISJON
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:200
Oversiktsplan takplan
A20-02
7,4 m²
VV
3,6 m²
105
Bad
10 x 21
D-
205
Bad
103
Terrasse
-
202
Kjk/Opphold
32,1 m²
6,2 m²
11 x 24
T-12
11 x 24
T-12
104
Sov
30 x 24
YD-08
-
10 x 21
T-02
T-05
9 x 21
32,1 m²
-
6,3 m²
206
Bod
3,6 m²
6,2 m²
10 x 21
D-
204
Sov
Leilighet 1
Bh. 800
Bh. 800
25 x 11
V-05
25 x 11
V-06
-
-
8,6 m2
8,6 m2
Leilighet 2
BRA. 74,8 m²
BRA. 74,8 m²
8 430
8 430
B
A
30 x 24
203 YD-07
Terrasse
15,6 m²
-
15,6 m²
-
2 200
201
VF/Gard.
10 x 21
T-01
102
Kjk/Opphold
Bh. 900
10 x 13
V-01
VV
el.
-
-
207
Sov
7,4 m²
106
Bod
T-03
10 x 21
Bh. 800
V-02
10 x 13
8 310
12 260
107
Sov
V-03
24 x 4
Bh. 800
6,3 m²
EI30
YD-02
14 x 21
-
101
VF/Gard.
Bh. 800
10 x 21
T-04
1 750
-
el.
fotskraperist
9 x 21
T-06
Bh. 900
V-01
10 x 13
T-03
10 x 21
Carport
YD-01
14 x 21
-
V-03
24 x 4
Bh. 800
10 x 21
T-04
Carport
-
1 750
fotskraperist
Overbygd areal
-
B
V-01
10 x 13
-
A
format A3
16 860
INDEKS DATO REVISJON
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Plan leilighet type 1
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:100
REV
A20-03
Bh. 800
VV
3,6 m²
3,6 m²
305
Bad
405
Bad
11 x 24
T-12
11 x 24
T-12
10 x 21
D-
404
Sov
15,6 m²
15,6 m²
-
Leilighet 3
Bh. 300
Bh. 1 400
Bh. 300
5x6
V-09
5x6
V-09
V-08
9 x 18
Bh. 1 400
Bh. 300
V-07
9 x 18
8,6 m2
BRA. 74,8 m²
Leilighet 4
BRA. 74,8 m²
8 430
B
8 430
A
30 x 24
403 YD-07
Terrasse
Bh. 300
-
-
V-08
9 x 18
-
9 x 18
V-07
Bh. 300
-
8,6 m2
-
32,1 m²
6,2 m²
304
Sov
30 x 24
YD-08
-
-
-
10 x 21
D-
402
Kjk/Opphold
9 x 21
T-06
T-05
9 x 21
32,1 m²
10 x 21
T-02
6,2 m²
2 200
6,3 m²
406
Bod
10 x 21
T-01
302
Kjk/Opphold
303
Terrasse
401
VF/Gard.
10 x 13
V-01
VV
306
Bod
Bh. 900
Bh. 800
7,4 m²
-
7,4 m²
el.
T-03
10 x 21
407
Sov
-
T-03
10 x 21
Bh. 800
V-02
10 x 13
307
Sov
V-03
24 x 4
10 x 21
T-04
6,3 m²
EI30
10 x 21
T-04
el.
301
VF/Gard.
8 310
YD-02
14 x 21
-
YD-01
14 x 21
-
V-03
24 x 4
Bh. 900
12 260
fotskraperist
-
Bh. 800
V-01
10 x 13
Bh. 300
1 750
fotskraperist
Overbygd areal
-
V-01
10 x 13
-
1 500
A
B
format A3
16 860
INDEKS DATO REVISJON
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Plan leilighet type 2
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:100
REV
A20-04
E
D
format A3
1 970
16 760
1 820
8 380
1 000
-
3,9 m2
Leilighet 8
Leilighet 7
Bh. 1 000
Bh. 1 000
-
704
Sov
804
Sov
14,8 m²
14,8 m²
10 x 21
T-10
10 x 21
T-10
805
Bad
807
Bod
801
VF/Gard.
10 x 21
T-03
fotskraperist
802
Kjk/Opphold
-
x 24
803 24
YD-05
Terrasse
YD-12
24 x 4
V-04
Bh. 800
Leilighet 6
Leilighet 5
BRA. 64,2 m²
10 x 13
V-01
EI30
V-10
3,9 m2
-
-
-
Overbygd areal
3,9 m2
Overbygd areal
EI30
-
x 24
70324
YD-06
Terrasse
- EI30
Bh. 900
30,0 m²
-
Bh. 900
30,0 m²
10 x 13
V-01
10 x 21
YD-11
EI30 el.
702
Kjk/Opphold
-
5,0 m2
4,1 m²
5,7 m²
Bh. 800
-
Bh. 1 000
806
Bod
6,6 m²
5,7 m²
V-15
17 x 6
10 x 6
V-13
V-09
5x6
T-02
10 x 21
701
VF/Gard.
10 x 21
T-01
6,6 m²
V-09
5x6
-
Bh. 100
- EI30
Bh. 1 000
14 x 21
YD-04
Bh. 1 000
-
V-11
11 x 18
-
V-09
5x6
T-12
11 x 24
705
Bad
4,1 m²
10 x 21
T-04
Bh. 100
V-09
5x6
1 970
EI30
8 380
11 x 24
T-12
706
Bod
- EI30
BRA. 64,2 m²
Bh. 1 000
BRA. 64,2 m²
10 x 13
V-01
-
Bh. 1 000
24 x 4
V-04
EI30
-
Bh. 1 000
fotskraperist
Bh. 800
-
3,9 m2
x 24
603 24
YD-05
Terrasse
-
V-09
5x6
10 x 21
YD-12
-
-
V-09
5x6
EI30
V-04
24 x 4
fotskraperist
el.
30,0 m²
x 24
503 24
YD-06
Terrasse
10 x 13
V-01
10 x 21
YD-11
EI30 -
el.
YD-03
14 x 21
- EI30
fotskraperist
601
VF/Gard.
10 x 21
T-03
Bh. 900
30,0 m²
-
-
-
fotskraperist
10 x 21
YD-12- EI30
5,0 m2
4,1 m²
602
Kjk/Opphold
V-12
11 x 18
10 x 21
607
Bod
5,7 m²
502
Kjk/Opphold
Bh. 1 000
Bh. 1 000
606
Bod
6,6 m²
10 x 21
T-10
8 380
5,0 m2
605
Bad
5,7 m²
1 820
5,0 m2
Bh. 1 000
V-14
16 x 6
14 x 21
YD-04 - EI30
14,8 m²
10 x 21
T-10
Overbygd areal
707
Bod
Bh. 1 000
-
-
604
Sov
14,8 m²
Bh. 800
V-14
16 x 6
V-09
5x6
T-02
10 x 21
501
VF/Gard.
V-09
5x6
-
-
-
Bh. 100
504
Sov
6,6 m²
EI30
V-04
24 x 4
Bh. 1 000
-
Carport
Bh. 1 000
el.
fotskraperist
10 x 21
T-04
Bh. 100
505
Bad
4,1 m²
- EI30
V-11
11 x 18
-
506
Bod
YD-03
14 x 21
- EI30
8 460
Bh. 1 000
V-09
5x6
T-12
11 x 24
-
507
Bod
5,0 m2
9 710
Bh. 1 000
Bh. 900
V-13
10 x 6
Bh. 1 000
10 x 21
YD-12
V-09
5x6
V-09
5x6
11 x 24
T-12
Bh. 1 000
-
V-09
5x6
-
V-15
17 x 6
10 x 21
T-01
1 250
V-12
11 x 18
EI30
8 380
BRA. 64,2 m²
INDEKS DATO REVISJON
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Plan leilighet type 3
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:100
REV
A20-05
el.
format A4
fotskraperist
-
EI30
7 960
V-09
5x6
-
5,0 m2
17 x 6
V-15
Overbygd areal
908
Bod
Bh. 1 000
YD-12
10 x 21
24 x 4
V-04
Bh. 900
- EI30
T-07
8 x 21
EI30
901
Garderobe
12,5 m²
T-09
10 x 21
11,6 m²
906
RH
T-03
10 x 21
el.
-
2,4 m²
905
Lager
1,8 m²
11 460
-
10 x 21
T-08
YD-09
15 x 21
fotskraperist
Overbygd areal
1 750
904
Kontor
2,8 m²
5,5 m²
24 x 9
V-18
903
WC pers.
Bh. 900
902
HCWC
T-03
10 x 21
V-10
5x6
EI30
Bh. 1 500
Bh. 1 500
10 x 21
T-11
C
Bh. 0
907
Fellesareal
49,9 m²
24 x 21
V-19
Bh. 0
-
V-19
24 x 21
C
-
-
11 x 21
YD-10
-
-
Bh. 0
24 x 21
V-19
9 710
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
INDEKS DATO REVISJON
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:100
Plan felleshus
REV
A20-06
format A3
600
Snitt A-A
2 450
2 750
50
600
2 750
600
50
27,0°
27,0°
600
Snitt D-D
Snitt B-B
600
2 400
2 400
600
600
2 750
50
2 750
600
50
27,0°
27,0°
Snitt E-E
2 700
2 750
600
2 400
27,0°
600
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Snitt C-C
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
INDEKS DATO REVISJON
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Sign.
Snitt A, B , C , D og E
Sign.
Dato :
eab
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:100
A30-01
format A1
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Fasade mot nord
Fasade mot øst
Fasade mot sør
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
INDEKS DATO REVISJON
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:100
Fasader mot nord, øst og sør
A40-01
format A1
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Fasade mot vest
Fasade leilighet type 3 mot sør
Fasade fellesbygg mot vest
Fasade leilighet type 1 og 2 mot nord
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
INDEKS DATO REVISJON
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Sign.
Dato :
04.07.16
rh
Pr.nr :
14071
Mål :
1:100
Fasader mor nord, sør og vest A40-02
format A3
ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles
TEGNING FOR BYGGESØKNAD
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
INDEKS DATO REVISJON
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Sign.
Perspektiv
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
A40-03
ID
YD-01
YD-02
YD-03
YD-04
YD-05
format A3
YD-06
11M
294
1 390
2 390
2 090
300
300
300
Rustfri stålterskel med anslag
T=2,0 mm. Ettermonteres mellom karmer.
300
Karm
2 090
2 090
Blad
Rustfri flat stålterskel T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.
2 390
Karm
2 090
Blad
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
11M
11 M
11 M
1 390
2 390
1 390
1 390
2 390
Funksjon
Slagdør med sidefelt
Slagdør med sidefelt
Slagdør med sidefelt
Slagdør med sidefelt
Heve/skyvedør, åpningsfelt høyre side.
Heve/skyvedør, åpningsfelt venstre side.
Dimensjon
1 390x2 090
1 390x2 090
1 390x2 090
1 390x2 090
2 390x2 390
2 390x2 390
Antall
2
2
2
2
2
2
Slagretning
V
H
V
H
Karm
Standard furu
Standard furu
Standard furu
Standard furu
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning
og pulverlakkert, innvendig maling
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning
og pulverlakkert, innvendig maling
Dørblad
Laminatdør
Laminatdør
Laminatdør
Laminatdør
Sparkeplate
Sparkeplate i rustfritt stål
Sparkeplate i rustfritt stål
Sparkeplate i rustfritt stål
Sparkeplate i rustfritt stål
Terskel
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
Brannklasse
-
-
EI30
EI30
-
-
Lydklasse
-
-
-
-
-
-
Energiklasse
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
Glass / Sikkerhetsklasse
Sikkerhetsglass i sidefelt, E30
Sikkerhetsglass i sidefelt, E30
Sikkerhetsglass i sidefelt, E30
Sikkerhetsglass i sidefelt, E30
Sikkerhetsglass, E30
Sikkerhetsglass, E30
Overflate Karm / Dørblad
Ferdig malt fra produsent/
laminat, farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent/ laminat, Ferdig malt fra produsent/ laminat, Ferdig malt fra produsent/ laminat, Ferdig malt fra produsent/ laminat, farge
farge ihht. arkitekt
farge ihht. arkitekt
farge ihht. arkitekt
ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent/ laminat, farge
ihht. arkitekt
Beslag / Låskasse
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Plassering
Inngangsdør til leiligheter
Inngangsdør til leiligheter
Inngangsdør til leiligheter
Inngangsdør til leiligheter
Terrassedør, leilighet type 1 og 2
Terrassedør, leilighet type 1 og 2
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema ytterdører
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A61-101
ID
YD-07
YD-08
YD-09
YD-10
format A3
YD-11
2 090
2 090
1 500
Karm
1 500
2 390
Blad
Rustfri flat stålterskel T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.
2 090
Karm
2 390
Blad
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
Rustfri stålterskel med anslag
T=2,0 mm. Ettermonteres mellom karmer.
2 990
1 090
11 M
2 990
990
1 490
Funksjon
Heve/skyvedør, åpningsfelt venstre side.
Heve/skyvedør, åpningsfelt høyre side.
Slagdør med sidefelt
Terrassedør, fellesbygg
Slagdør
Dimensjon
2 990x2 390
2 990x2 390
1 490x2 090
1 090x2 090
990x2 090
Antall
2
2
1
1
2
H
H
H
Standard furu
Standard furu
Standard furu
Dørblad
Laminatdør
Laminatdør
Laminatdør
Sparkeplate
Sparkeplate i rustfritt stål
Sparkeplate i rustfritt stål
Sparkeplate i rustfritt stål
Slagretning
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning og
pulverlakkert, innvendig maling
Karm
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning og
pulverlakkert, innvendig maling
Terskel
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
Brannklasse
-
-
EI30
-
EI30
Lydklasse
-
-
-
-
-
Energiklasse
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
-
Glass / Sikkerhetsklasse
Sikkerhetsglass
Sikkerhetsglass
Sikkerhetsglass i nedre felt, E30
Sikkerhetsglass nedre felt
-
Overflate Karm / Dørblad
Ferdig malt fra produsent/ laminat, farge ihht. arkitekt Ferdig malt fra produsent/ laminat, farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent/ laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent/ laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent/ laminat,
farge ihht. arkitekt
Beslag / Låskasse
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Plassering
Terrassedør, leilighet type 3
Terrassedør, leilighet type 3
Inngangsdør fellesbygg
Terrassedør
Utebod leilighet type 3
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema ytterdører
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A61-102
ID
YD-12
format A3
YD-13
Karm
2 090
Blad
Rustfri flat stålterskel T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.
2 090
Blad
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
Karm
Rustfri stålterskel med anslag
T=2,0 mm. Ettermonteres mellom karmer.
990
990
Funksjon
Slagdør
Ytterdør,
Dimensjon
990x2 090
990x2 090
Antall
3
4
Slagretning
V
V
Karm
Standard furu
Standard furu
Dørblad
Laminatdør
Laminatdør
Sparkeplate
Sparkeplate i rustfritt stål
Sparkeplate i rustfritt stål
Terskel
HC-terskel, skrådd og
nedsenket
HC-terskel, skrådd og nedsenket
Brannklasse
EI30
-
Lydklasse
-
-
Energiklasse
-
-
Glass / Sikkerhetsklasse
-
-
Overflate Karm / Dørblad
Ferdig malt fra produsent/
laminat, farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent/ laminat,
farge ihht. arkitekt
Beslag / Låskasse
Produsentens
Produsentens
Plassering
Utebod leilighet type 3
Uteboder ved parkering
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema ytterdører
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A61-103
ID
T-01
T-02
T-03
T-04
T-05
format A3
T-06
2 090
2 090
2 090
2 090
2 090
800
Rustfri stålterskel med anslag
T=2,0 mm. Ettermonteres mellom karmer.
800
Karm
1 500
Blad
Rustfri flat stålterskel T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.
2 090
Karm
1 500
Blad
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
990
990
990
890
990
890
Funksjon
Dimensjon
990x2 090
990x2 090
990x2 090
990x2 090
890x2 090
890x2 090
Antall
4
4
8
6
2
2
Slagretn.
H
V
H
V
H
V
Karm
Standard furu for maling
Standard furu for maling
Standard furu for maling
Standard furu for maling
Standard furu for maling
Standard furu for maling
Dørblad
Massiv høytrykkslaminat, eik kantlist Massiv høytrykkslaminat, eik kantlist Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat
Bua stålterskel med slepelist
Bua stålterskel med slepelist
Terskelfri
Terskelfri
Flat 2mm stålterskel m/spalte
Flat 2mm stålterskel m/spalte
Glass / Sikkerhetsklasse
Sikkerhetsglass nedre felt
Sikkerhetsglass nedre felt
Overflate Karm / Dørblad
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Beslag / Låskasse
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Plassering
Vindfang leiligheter
Vindfang leiligheter
Soverom og bod i leiligheter
Soverom og bod i leiligheter
Bad, leilighet type 1 og 2
Bad, leilighet type 1 og 2
Sparkeplate
Terskel
Brannklasse
Lydklasse
Energiklasse
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema innvendige dører
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A61-104
ID
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11
format A3
T-12
Rustfri stålterskel med anslag
T=2,0 mm. Ettermonteres mellom karmer.
1 010
990
790
Funksjon
2 400
karm yttermål 2 100
Karm
karm yttermål 2 100
2 090
Blad
Rustfri flat stålterskel T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.
karm yttermål 2 100
Karm
2 090
Blad
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
1 010
1 010
1 130
Skyvedør med pocketkarm
Skyvedør med pocketkarm
Skyvedør med pocketkarm
Skyvedør, Trysil H-dør med innebygd med utsp. for transportskinne
Dimensjon
790x2 090
990x2 090
1 010x2 100
1 010x2 100
1 010x2 100
1 130x2 400
Antall
1
1
1
4
1
8
Slagretn.
V
V
Karm
Standard furu for maling
Standard furu for maling
Standard
Standard
Standard furu for maling
Standard
Dørblad
Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat
Massiv høytrykkslaminat, eik kantlist Standard for maling
Uten
Uten
Sparkeplate
Terskel
Flat 2mm stålterskel m/spalte Flat 2mm stålterskel m/spalte Uten
Uten
Brannklasse
Lydklasse
Energiklasse
Glass / Sikkerhetsklasse
Sikkerhetsglass nedre felt
Overflate Karm / Dørblad
Ferdig malt fra produsent /
laminat, farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent /
laminat, farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat, farge
ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat, farge
ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Ferdig malt fra produsent / laminat,
farge ihht. arkitekt
Beslag / Låskasse
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Produsentens
Plassering
Toalett fellesbygg
HCWC fellesbygg
Lager fellesbygg
Soverom i leilighet type 3
Garderobe i fellesbygg
Bad i leiligheter
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema innvendige dører
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A61-105
ID
V-01
V-02
V-03
V-04
format A3
V-05
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
2 390
990
1 090
390
390
1 290
1 290
NB! Gjennomgående
sprosser / oppdelinger
2 390
700
990
2 490
Funksjon
Åpningsvindu, side- og bunnhengslet
Åpningsvindu, side- og bunnhengslet
Fast karm
Fast karm
Tofelts vindu, venstre åpningsfelt, høyre fast.
Side- og bunnhengslet, innadslående.
Dimensjon
990x1 290
990x1 290
2 390x390
2 390x390
2 490x1 090
Antall
10
2
4
4
1
Karm
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Ramme
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Brannklasse
-
EI30
-
EI30
-
Energiklasse
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
Glass / Sikkerhetsklasse
3 lags glass
3 lags glass
3 lags glass
3 lags glass
3 lags glass
Overflate Karm / Ramme
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig maling.
Kjøkken og soverom, leiligheter
Kjøkken og soverom, leiligheter
Kjøkken, leilighet type 1, 2 og 3
Kjøkken, leilighet type 1, 2 og 3
Soverom leilighet type 1
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Lydklasse
Beslag / Låskasse
Plassering
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema vinduer
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A62-101
ID
V-06
V-07
V-08
V-09
format A3
V-10
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
590
590
1 790
1 790
1 090
NB! Gjennomgående
sprosser / oppdelinger
490
490
700
2 490
890
890
Funksjon
Tofelts vindu, høyre åpningsfelt, venstre fast. Sideog bunnhengslet, innadslående.
Tofelts vindu, øvre åpningsfelt, nedre fast.
Venstre- og bunnhengslet, innadslående.
Tofelts vindu, øvre åpningsfelt, nedre fast.
Venstre- og bunnhengslet, innadslående.
Åpningsvindu. Side- og bunnhengslet,
innadslående.
Åpningsvindu. Side- og bunnhengslet,
innadslående.
Dimensjon
2 490x1 090
890x1 790
890x1 790
490x590
490x590
Antall
1
2
2
17
1
Karm
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Ramme
Tre, utvendig aluminiumsavdekning, pulverlakkert,
innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Brannklasse
-
-
-
-
EI30
Energiklasse
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
U=0,8
Glass / Sikkerhetsklasse
3 lags glass
3 lags glass, sikkerhetsglass nedre felt,
ytre og indre
3 lags glass, sikkerhetsglass nedre felt,
ytre og indre
3 lags glass
3 lags glass
Overflate Karm / Ramme
Utvendig lakkert aluminium, innvendig maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Soverom, leilighet type 1
Soverom, leilighet type 2
Soverom, leilighet type 2
Soverom leilighet type 2 og Soverom, bad
og bod i leiligheter, toalett fellesbygg
Soverom leilighet type 2 og Soverom, bad
og bod i leiligheter, toalett fellesbygg
Lydklasse
Beslag / Låskasse
Plassering
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema vinduer
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A62-102
ID
V-11
V-12
V-13
V-14
format A3
V-15
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
600
990
590
590
590
1 790
1 790
NB! Gjennomgående
sprosser / oppdelinger
1 590
1 690
1 090
1 090
Funksjon
Tofelts vindu, øvre åpningsfelt, nedre fast.
Venstre- og bunnhengslet, innadslående.
Tofelts vindu, øvre åpningsfelt, nedre fast.
Høyre- og bunnhengslet, innadslående.
Åpningsvindu. Side- og bunnhengslet,
innadslående.
Åpningsvindu. Side- og bunnhengslet,
innadslående.
Åpningsvindu. Side- og bunnhengslet,
innadslående.
Dimensjon
1 090x1 790
1 090x1 790
990x590
1 590x590
1 690x590
Antall
2
2
2
2
3
Karm
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Ramme
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Brannklasse
EI30
-
-
-
-
Energiklasse
U=0,8
U=0,8
-
-
-
Glass / Sikkerhetsklasse
3 lags glass, sikkerhetsglass nedre felt,
ytre og indre
3 lags glass, sikkerhetsglass nedre felt,
ytre og indre
3 lags glass
3 lags glass
3 lags glass
Overflate Karm / Ramme
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Soverom leilighet type 3
Soverom leilighet type 3
Utebod leilighet type 3
Utebod leilighet type 3
Utebod fellesbygg og leilighet type 3
Lydklasse
Beslag / Låskasse
Plassering
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema vinduer
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A62-103
ID
V-16
V-17
V-18
format A3
V-19
NB ! Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
1 990
2 090
890
590
590
NB! Gjennomgående
sprosser / oppdelinger
2 490
2 390
2 390
Funksjon
Fast karm.
Fast karm.
Tofelts vindu, høyre åpningsfelt, venstre fast.
Side- og bunnhengslet, innadslående.
Firefelts vindu, fast karm
Dimensjon
1 990x590
2 490x590
2 390x890
2 390x2 090
Antall
4
1
1
3
Karm
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Trekarm, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Tre, utvendig aluminiumsavdekning,
pulverlakkert, innvendig maling.
Ramme
Brannklasse
-
-
-
-
Energiklasse
-
-
U=0,8
U=0,8
Glass / Sikkerhetsklasse
3 lags glass
3 lags glass
3 lags glass
3 lags glass, sikkerhetsglass nedre felt, ytre
og indre.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig maling.
Utvendig lakkert aluminium, innvendig
maling.
Kontor fellesbygg
Fellesareal i fellesbygg
Lydklasse
Overflate Karm / Ramme
Beslag / Låskasse
Plassering
Uteboder
Uteboder
ARBEIDSTEGNING
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET Norsk Dør- og Vinduskontroll
Kviteseid Kommune
Omsorgsboliger Midtsundtunet
INDEKS DATO REVISJON
ANBUDSTEGNING
Filnavn : 14071 Omsorgsboliger.pln
Sign.
Skjema vinduer
Sign.
Dato :
rh
Pr.nr :
04.07.16 REV
14071
Mål :
1:50
1:1
A62-104
ROMBEHANDLING
S ØN D E R GA A R D R IC K F E LT A S
S IV ILA R K ITE K TE R M N A L
O H HOLTA S GT. 2 9 B
TLF 3 5 0 2 9 5 0 0
3 6 7 8 N OTOD D E N
Prosjekt
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Byggherre
Kviteseid kommune
Prosjektnr
Byggeleder
04.07.2016
Dato
Revisjon
Gulv: Vinyl
Gulv: Vinyl skliNetto himlings- Gulv: Vinyl
i bane med hemmende
høyde mm
bane
oppbrett
med
oppbrett
Gulv:
Betong
Vegg:
Vegg:
Hvitkalka
Hvitkalka
trepanel på
trepanel
gips
Romnr
Romnavn
101
VF/Gard.
6,3
2400
X
X
X
102
Kjk/Opphold
32,1
2700
X
X
X
103
Terrasse
8,6
104
Sov
15,6
2700
105
Bad
6,2
2400
106
Bod
3,6
2400
107
Sov
7,4
2400
201
VF/Gard.
6,3
202
Kjk/Opphold
32,1
203
Terrasse
8,6
204
Sov
15,6
2700
205
Bad
6,2
2400
206
Bod
3,6
2400
207
Sov
7,4
2400
301
VF/Gard.
6,3
302
Kjk/Opphold
32,1
303
Terrasse
8,6
304
Sov
15,6
2700
305
Bad
6,2
2400
Areal m2
A 301
14071 Tegn.nr
Vegg:
Vegg:
Vegg
Fliser over
Høyt-trykksutvendig:
kjøkkenlaminat
Panel
benk
X
X
X
X
X
X
X
2400
X
X
X
2700
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2400
X
X
X
2700
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Himling:
Spaltepanel på
gips
X
X
X
X
Himling:
Nedsenka
malt gipshimling
X
X
X
Himling:
Maling på
gips
X
X
X
X
X
ROMBEHANDLING
S ØN D E R GA A R D R IC K F E LT A S
S IV ILA R K ITE K TE R M N A L
O H HOLTA S GT. 2 9 B
TLF 3 5 0 2 9 5 0 0
3 6 7 8 N OTOD D E N
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Byggherre
Kviteseid kommune
Romnavn
306
Bod
3,6
2400
307
Sov
7,4
2400
401
VF/Gard.
6,3
402
Kjk/Opphold
32,1
403
Terrasse
8,6
404
Sov
15,6
2700
405
Bad
6,2
2400
406
Bod
3,6
2400
407
Sov
7,4
2400
501
VF/Gard.
5,7
502
Kjk/Opphold
30,0
503
Terrasse
3,9
504
Sov
14,8
2400
505
Bad
6,6
2400
506
Bod
4,1
2400
507
Bod
4,9
601
VF/Gard.
5,7
2400
602
Kjk/Opphold
30,0
2700
603
Terrasse
3,9
Prosjektnr
Byggeleder
A 301
14071 Tegn.nr
04.07.2016
Dato
Revisjon
Gulv: Vinyl
Gulv: Vinyl skliNetto himlings- Gulv: Vinyl
i bane med hemmende
høyde mm
bane
oppbrett
med
oppbrett
Romnr
Areal m2
Prosjekt
Gulv:
Betong
X
Vegg:
Vegg:
Hvitkalka
Hvitkalka
trepanel på
trepanel
gips
X
X
X
X
X
2400
X
X
X
2700
X
X
X
Vegg:
Vegg:
Vegg
Fliser over
Høyt-trykksutvendig:
kjøkkenlaminat
Panel
benk
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2400
X
X
X
2700
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Himling:
Spaltepanel på
gips
X
X
X
X
Himling:
Nedsenka
malt gipshimling
X
X
X
Himling:
Maling på
gips
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ROMBEHANDLING
S ØN D E R GA A R D R IC K F E LT A S
S IV ILA R K ITE K TE R M N A L
O H HOLTA S GT. 2 9 B
TLF 3 5 0 2 9 5 0 0
3 6 7 8 N OTOD D E N
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Byggherre
Kviteseid kommune
Romnavn
604
Sov
14,8
2400
605
Bad
6,6
2400
606
Bod
4,1
2400
607
Bod
4,4
701
VF/Gard.
5,7
2400
702
Kjk/Opphold
30,0
2700
703
Terrasse
3,9
704
Sov
14,8
2400
705
Bad
6,6
2400
706
Bod
4,0
2400
707
Bod
4,4
801
VF/Gard.
5,7
2400
802
Kjk/Opphold
30,0
2700
803
Terrasse
3,9
804
Sov
14,8
2400
805
Bad
6,6
2400
806
Bod
4,1
2400
807
Bod
4,9
901
Garderobe
11,6
Prosjektnr
Byggeleder
Revisjon
Gulv:
Betong
X
Vegg:
Vegg:
Hvitkalka
Hvitkalka
trepanel på
trepanel
gips
X
Vegg:
Vegg:
Vegg
Fliser over
Høyt-trykksutvendig:
kjøkkenlaminat
Panel
benk
X
X
Himling:
Maling på
gips
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Himling:
Spaltepanel på
gips
X
X
X
X
Himling:
Nedsenka
malt gipshimling
X
X
2700
A 301
14071 Tegn.nr
04.07.2016
Dato
Gulv: Vinyl
Gulv: Vinyl skliNetto himlings- Gulv: Vinyl
i bane med hemmende
høyde mm
bane
oppbrett
med
oppbrett
Romnr
Areal m2
Prosjekt
X
X
ROMBEHANDLING
S ØN D E R GA A R D R IC K F E LT A S
S IV ILA R K ITE K TE R M N A L
O H HOLTA S GT. 2 9 B
TLF 3 5 0 2 9 5 0 0
3 6 7 8 N OTOD D E N
Prosjekt
Omsorgsboliger Midtsundtunet
Byggherre
Kviteseid kommune
Prosjektnr
Byggeleder
Dato
A 301
14071 Tegn.nr
04.07.2016
Revisjon
Gulv: Vinyl
Gulv: Vinyl skliNetto himlings- Gulv: Vinyl
i bane med hemmende
høyde mm
bane
oppbrett
med
oppbrett
Gulv:
Betong
Vegg:
Vegg:
Hvitkalka
Hvitkalka
trepanel på
trepanel
gips
Vegg:
Vegg:
Vegg
Fliser over
Høyt-trykksutvendig:
kjøkkenlaminat
Panel
benk
Himling:
Maling på
gips
Himling:
Nedsenka
malt gipshimling
Romnr
Romnavn
902
HCWC
5,5
2400
X
X
X
X
903
WC pers.
2,8
2400
X
X
X
X
904
Kontor
12,5
2700
X
X
X
X
905
Lager
1,8
2400
X
X
X
X
906
RH
2,4
2400
X
X
X
907
Fellesareal
49,5
2700
X
Areal m2
X
X
Himling:
Spaltepanel på
gips