SKOGSDAG!

Almundsryds LRF inbjuder till
SKOGSDAG!
Välkomna till Helena och Morgan,
Hönshylte Gård lördag 20 augusti
Gemensam avfärd från Köplunden, Ryd kl 10. Beräknas åter kl 13.30
Föryngringsåtgärder • Röjning
• Gallring • Slutavverkning • Skogsdikning
• Förändringar för bidrag i skogen
Sparbanken Eken bjuder på skogslunch
Anmäl hur många ni kommer på 0459-387 99 senast onsdag 17/8.
Almundsryds LRF
Medarrangörer: