Actiwall - SA Möbler AB

Actiwall
Design Kjell Hammar
Copyright 2016 SA Möbler AB
SA Möbler AB - Kyrkefallavägen 3 - SE-54334 Tibro - Sweden
www.samobler.se
Actiwall
Design Kjell Hammar
Copyright 2016 SA Möbler AB
SA Möbler AB - Kyrkefallavägen 3 - SE-54334 Tibro - Sweden
www.samobler.se
Actiwall
Design Kjell Hammar
Copyright 2016 SA Möbler AB
SA Möbler AB - Kyrkefallavägen 3 - SE-54334 Tibro - Sweden
www.samobler.se
Actiwall
Design Kjell Hammar
Produktinformation
Actiwall består av en väl sammansatt serie högkvalitativa väggmaterial. Nyckelordet för Actiwall är avskärmning
och Actiwall används som skärmvägg, sittmöbel, rum i rummet och reception.
Product information
Actiwall consists of a truly well-built series of wall materials. The keyword are screening and Actiwall are used as
floor screen, seating furniture, room in the room and reception desk.
Teknisk information
Väggsektionerna tillverkas i vit, ljusgrå eller svart standardlaminat, vit högtryckslaminat samt björk- eller ekfanér.
Byggs rakt eller i vinkel. Väggtjocklek 10 cm. Standardhöjder 107, 140 & 190 cm.
Väggsektionerna är förberedda för dold kabeldragning. Fönster och ljudabsorbenter finns som tillval.
Ett fiffigt monteringsverktyg underlättar monteringen.
Technical information
The wall sections are produced in white, light grey or black melamine, white high pressure laminate and birch or
oak veneer. You build the walls straight or in an angle. Wall thickness 10 cm. Standard heights of the wall are 107,
140 & 190 cm.
The wall sections are prepared for hidden cable installation. Windows and sound absorbers are optional.
A clever installation tool makes the assemblage easy.
Copyright 2016 SA Möbler AB
SA Möbler AB - Kyrkefallavägen 3 - SE-54334 Tibro - Sweden
www.samobler.se
Actiwall sektioner / sections
# = Artikelnummer / # = Article Number
800
1070
1070
600
600
800
1400
# 881
1400
# 861
# 862
# 882
600
800
# 863
800
# 883
1900
1900
600
1900
1900
med fönster / with windows
# 863W2
# 883W2
Actiwall monteringsverktyg /
installation tool
# = Artikelnummer / # = Article Number
# 899
Actiwall toppskivor / tops
# = Artikelnummer / # = Article Number
100
# 811-xxxx
xxxx = längd i mm / xxxx = lenght in mm
200
# 812-xxxx
Vit std-laminat
White melamine
Copyright 2016 SA Möbler AB
Ljusgrå std-laminat
Light grey melamine
Svart std-laminat
Black melamine
Vit ht-laminat
White hp-laminate
SA Möbler AB - Kyrkefallavägen 3 - SE-54334 Tibro - Sweden
Björkfanér
Birch veneer
Ekfanér
Oak veneer
www.samobler.se
koppling 90° / coupling 90°
rak koppling / straight coupling
rak koppling / straight coupling
rak koppling / straight coupling
koppling 90° / coupling 90°
koppling 90° / coupling 90°
koppling 90° / coupling 90°
# 871
# 872
# 873
# 871
# 871
# 871
# 872
# 872
# 872
# 873
# 873
# 873
1070
1070
1070 1070
# 842
# 842
# 842
# 842
1900
1900
1900 1900
1400
1400
1400 1400
# 841
# 841
# 841
1070
1070
1070 1070
# 841
1400
1400
1400 1400
rak koppling / straight coupling
# = Artikelnummer / # = Article Number
# 843
# 843
# 843
# 843
1900
1900
1900 1900
Actiwall kopplingar / couplings
Actiwall avslut / endings
# 852
# 852
# 852
1900
1900
1900 1900
# 851
# 851
# 851
1070
1070
1070 1070
# 851
1400
1400
1400 1400
# = Artikelnummer / # = Article Number
# 852
# 853
# 853
# 853
# 853
Actiwall bord / tables
600
900
600
600
600
900
900
900
# 821
720
720720 720
# = Artikelnummer / # = Article Number
1390
600
1390
1339900
1
600
600
600
# 822
# 821
# 821
# 821
# 822
# 822
# 822
Actiwall sits, ryggstöd, väggpaneler /
seat, backrest, wall panels
1400
14000
14#0831
550
5
55500
# 831
# 831
# 831
Vit std-laminat
White melamine
Copyright 2016 SA Möbler AB
väggpaneler / wall panels
väggpaneler / wall panels
väggpaneler / wall panels
1400
1400
1400
1440000
1
# 832
# 832
# 832
# 832
1400
1440000
1
# 833
# 833
# 833
# 833
Ljusgrå std-laminat
Light grey melamine
Svart std-laminat
Black melamine
1400
1400
1400
1440000
1
# 834
# 834
# 834
# 834
900
900900 900
550
väggpaneler / wall panels
ryggstöd / backrest
ryggstöd / backrest
ryggstöd / backrest
300
300300 300
1400
ryggstöd / backrest
300
300300 300
sits / seat
sits / seat
sits / seat
600
600600 600
# sits
= Artikelnummer
/ # = Article Number
/ seat
1400
1440000
1
# 835
# 835
# 835
# 835
Vit ht-laminat
White hp-laminate
SA Möbler AB - Kyrkefallavägen 3 - SE-54334 Tibro - Sweden
Björkfanér
Birch veneer
Ekfanér
Oak veneer
www.samobler.se