הועלתה לאתר מצגת מכנס הגמחים, להורדה לחצו כאן

‫בס"ד‬
‫כנס מנהלי גמ"חים‬
‫אייר תשע"ו‬
‫ירושלים‬
‫נערך ע"י‬
‫‪1‬‬
‫גמ"ח ‪ -‬הרגולטורים‬
‫‪ – FATCA ‬הסכם לדיווח בנקים לרשות המס בארה"ב‬
‫‪ ‬מס הכנסה‬
‫‪ ‬רשם העמותות‬
‫‪ ‬חוק הבנקאות‬
‫‪ ‬חוק הלבנת הון‬
‫כל זאת בנוסף להתנהלות נאותה לשמירת כספי ציבור‪ :‬נזילות‪ ,‬יחס‬
‫הון‪ ,‬חסכון בעלויות‪ ,‬בחינה דקדקנית של ערבויות ובטוחות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ה‪– FATCA-‬‬
‫הסכם בין מדינת ישראל לבין ארה"ב (‪)IRS‬‬
‫על מנת לסגור על מעלימי המס האמריקאים‪ .‬ארה"ב‬
‫מגיעה להסכם עם מדינות העולם (כולל שוויץ) על‬
‫חשיפת חשבונות של אזרחים אמריקאים‪.‬‬
‫הוראות ה‪:FATCA -‬‬
‫כל מוסד פיננסי חייב לזהות את בעלי החשבונות שמנהל וככל שיש‬
‫זיקה לאזרח אמריקאי חובה לדווח לרשות המס בארה"ב‪.‬‬
‫מיהו מוסד פיננסי? חשבון המקבל פיקדונות ונותן הלוואות הינו‬
‫בגדר מוסד פיננסי (‪ ,)FFI‬כולל גמ"ח‪.‬‬
‫אלא אם כן הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫גמ"ח שאין לו פיקדון מגורם אחד מעל ‪ 50,000‬דולר והוא אינו מחזיק בנכסים בשווי‬
‫‪3‬‬
‫פיננסי‪.‬‬
‫‪ 50‬מליון דולר‪ ,‬לא ייכלל בהגדרת מוסד‬
‫מס הכנסה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מוסד ציבורי – חבר בני‪-‬אדם של ‪ 7‬אנשים לפחות שרוב חבריו אינם‬
‫קרובים זה לזה הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם‬
‫והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד‪.‬‬
‫מטרה ציבורית‪ :‬חינוך‪ ,‬דת‪ ,‬רווחה‪ ,‬בריאות‪ ,‬תרבות וכו'‬
‫מס הכנסה בהוראות ניהול ספרים מחייב כל מוסד ציבורי לנהל‬
‫רישומים של כל התנועות הכספיות‪ ,‬להנפיק קבלות על כל תקבול‬
‫ולהגיש דיווח שנתי למס הכנסה‪.‬‬
‫כשלב מקדמי יש להירשם כגוף סטטוטורי (משפטי) ברשם העמותות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫רשם העמותות‬
‫מוסד ציבור חייב להיות ישות משפטית לפיכך יש‬
‫להירשם תחילה במשרד המשפטים‪ .‬נדרש לבחור‬
‫שם‪ ,‬חברי עמותה‪ ,‬מטרות ותקנון‪.‬‬
‫עמותה‪ ,‬חברה לתועלת הציבור (חל"צ)‪ .‬שניהם כפופים להוראות רשם העמותות‪.‬‬
‫רשם העמותות מפקח על עמותה‪ .‬עמותה חייבת‬
‫להתנהל באופן תקין ולשמור על נכסיה (כספיה)‪.‬‬
‫הוראות ניהול תקין – יורחבו במצגת נפרדת‪.‬‬
‫גמ"ח יכול לקבל אישור ניהול תקין‪ .‬אולם אם מנהל ‪30‬‬
‫פיקדונות (חייבים) ומעלה לא יקבל אישור מאחר והרשם אינו‬
‫יודע איך לפקח על פעילות פיננסית ואינו רואה עצמו יכול לקחת‬
‫אחריות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חוק הבנקאות‬
‫‪ ‬חוק הבנקאות קובע כי על המנהל פיקדונות של ‪30‬‬
‫מפקידים ומעלה בעת ובעונה אחת ועל הנותן הלוואות‪,‬‬
‫לקבל רישיון של תאגיד בנקאי‪.‬‬
‫‪ ‬פעילותם של חלק מהגמ"חים מהווה הפרה לכאורה של חוק זה‪.‬‬
‫‪ ‬חוק הבנקאות קובע משטר רישוי הנועד להגן על האינטרס של המפקידים בהם‪ ,‬להבטיח‬
‫את יציבותם של התאגידים הבנקאיים לצורך כך‪ .‬המפקיד את כספו בגמ"ח אינו זוכה‬
‫להגנה דומה‪ ,‬והוא חשוף לקריסת הגמ"ח‪ .‬מה שעלול לפגוע ברבים‪ .‬יש לזכור מלכתחילה‬
‫שבגמ"חים‪ ,‬מדובר בדר"כ באוכלוסייה שאינה בעלת אמצעיים כלכליים‪.‬‬
‫‪ ‬עד כה‪ ,‬היועץ המשפטי לממשלה הנחה את הגורמים הרלבנטיים לא לנקוט באמצעים‬
‫פליליים ומנהליים נגד הגמ"חים עד הסדרת מתווה‪ ,‬מתוך הכרה בחשיבותם החברתית‬
‫וכן בשל החשש כי הליכים כאלה עלולים להביא לקריסה של גמ"חים ולפגיעה‬
‫במפקידים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חוק הלבנת הון‬
‫הגמ"חים נתקלים בחוק להלבנת הון ב‪ 4-‬סיטואציות‪:‬‬
‫‪ .1‬הרשות להלבנת הון מחייבת מוסדות המחזיקים נכסים פיננסים (בנקים‪,‬‬
‫צ'יינג'ים‪ ,‬קופות גמל ועוד) לדווח לרשות על כספים חריגים או בסכומים‬
‫גבוהים לפי צו מיוחד‪ .‬כל עוד חוק הגמ"חים לא נכנס לתוקף‪ ,‬הגמ"חים‬
‫טרם נדרשים בדיווח‪ .‬מומלץ לגמ"ח להחיל כבר היום את כללי הדיווח‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים‪ ,‬בדומה לצ'יינג'ים‪.‬‬
‫‪ .2‬גמ"חים המבצעים ניכיון שיקים‪ ,‬נכללים בגדר "נותני שירותי מטבע"‬
‫(צ'יינג'ים) וחייבים כבר היום ברישיון ובדיווח‪.‬‬
‫‪ .3‬כמחזיקי כספים‪ ,‬על מנהלי הגמ"ח להכיר את חוק הלבנת הון הקובע‬
‫שהמסייע להלבנה ביודעו שהכסף אסור‪ ,‬עונשו מאסר ‪ 10‬שנים‪ .‬בכל‬
‫מקרה של ספק מומלץ לפנות לייעוץ משפטי‪.‬‬
‫‪ .4‬החל מאוקטובר ‪ ,2016‬אי דיווח על הכנסות בהיקף של ‪ 1‬מליון ‪ ₪‬בשנה‬
‫או ‪ 2.5‬מליון ‪ ₪‬ב‪ 4-‬שנים‪ ,‬תחשבנה הלבנת הון‪ .‬עמותה שיש לה הכנסות‬
‫מתרומה וכיוצ' בהקפים האמורים ‪7‬עלולה להקלע לעבירת מקור‪.‬‬
‫לסיכום‬
‫במתווה העתידי‬
‫הרגולטור‬
‫המחייב כיום‬
‫‪FATCA‬‬
‫להתאגד כמוסד ציבורי‬
‫מס הכנסה‬
‫מוסד ציבורי חייב בניהול ספרים‬
‫רשם העמותות‬
‫הוראות‪ ,‬קריטריונים ופיקוח‬
‫חוק הבנקאות‬
‫לא חוקי מעל ‪ 30‬מפקידים‬
‫יוסדר בחוק‪.‬‬
‫הלבנת הון‬
‫‪ .1‬העושה פעולה ברכוש ממקור‬
‫אסור– עונשו מאסר ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬נדרש רישיון לניכיון שיקים‬
‫‪ .3‬החל מ‪ 10/2016-‬אי דיווח על‬
‫הכנסות נחשבת הלבנת הון‪.‬‬
‫תוספת דיווח והצהרה‪,‬‬
‫בדומה לצ'יינג'ים‪ .‬מומלץ‬
‫לגמ"חים ליישם כעת‬
‫ניהול כלכלי‬
‫נאות‬
‫אמון אישי וידע פיננסי וניהולי של‬
‫מנהלי הגמ"ח‬
‫יוסדר פיקוח מחייב לטובת‬
‫המפקידים‬
‫‪8‬‬
‫בס"ד‬
‫מתווה הגמ"חים העתידי‬
‫‪9‬‬
‫מתווה הגמ"חים העתידי‬
‫כיום‪ ,‬הגמ"חים מנהלים מיליוני ש"ח‪ ,‬ללא פיקוח של‪:‬‬
‫‪ .1‬הרשות להלבנת הון המחייבת דיווח של כספים חריגים‬
‫או בסכומים גדולים לרשות (בשונה מהבנקים‪ ,‬קופות‬
‫הביטוח‪ ,‬צ'יינג'ים ועוד) ‪.‬‬
‫‪ .2‬המפקח על הבנקים – אשר בא להגן על כספי‬
‫המפקידים‪ .‬המפקח על הבנקים דורש התנהלות כלכלית‬
‫זהירה‪ :‬יחס הון‪ ,‬נזילות ועוד‪.‬‬
‫‪ .3‬סטנדרטיים בינלאומיים‪.‬‬
‫מטרת מתווה הגמ"חים העתידי להסדיר פיקוח זה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מתווה הגמ"חים העתידי‬
‫המתווה המוצע‪:‬‬
‫‪ ‬פעילותם של גמ"חים אלה תהיה במסגרת עמותה‪ ,‬וכפופה לקבלת רישיון גמ"ח‪.‬‬
‫‪ ‬אין כוונה להסדיר את פעילותם של גמ"חים זעירים רבים הפועלים במסגרת של בית כנסת‪,‬‬
‫משפחה או קהילה קטנה‪.‬‬
‫‪ ‬גמ"חים בינוניים וגדולים (עד ‪ 50‬מיליון) יהיו מפוקחים תחת הממונה על הגמ"חים‪ .‬אולם‬
‫גמ"חים ענקיים (מעל ‪ 50‬מליון ש"ח) יהיו מפוקחים על ידי בנק ישראל‪.‬‬
‫‪ ‬תאושרנה רק מתן הלוואות ליחידים‪/‬לגמ"חים וכן תמיכות כספיות ביחידים‪.‬‬
‫‪ ‬אין לגבות ריבית‪/‬עמלה‪ .‬ניתן להצמיד ההלוואות למט"ח ‪/‬למדד‪ .‬לא יאושרו דמי חבר‪.‬‬
‫‪ ‬תרומה המזכה במענק‪/‬בהלוואה תיחשב כפיקדון‪.‬‬
‫‪ ‬הסדרת פעילות כלכלית‪ :‬דרישות הון‪ ,‬נזילות‪ ,‬מגבלות על מתן הלוואות‪ ,‬הוצאות‪ ,‬עריכת‬
‫דוחות‪ ,‬אישור נושאי משרה‪.‬‬
‫‪ ‬הגנת הלקוחות ‪ -‬חובת הסכם בכתב‪ ,‬גילוי ללקוח‪.‬‬
‫‪ ‬סמכויות פיקוח כולל ביקור בשטח‪ ,‬אפשרות לעיצומים כספיים‪.‬‬
‫‪ ‬איסור הלבנת הון – תחול הסדרה בדומה לזו שחלה על נותני שירות מטבע (צ'יינג'ים)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מתווה הגמ"חים העתידי‬
‫תמצית צו נותני שירותי מטבע ‪ -‬חוק הלבנת הון‬
‫‪ ‬חובת זיהוי – חובת זיהוי המפקיד או התורם או הלווה‪ ,‬ע"י ת‪.‬ז‪/ .‬דרכון עם תמונה‪.‬‬
‫‪ ‬חובת אימות – פרטי הזיהוי יאומתו מול תעודה נוספת עם שם‪/‬ת‪.‬ז‪ .‬ותאריך‬
‫לידה‪/‬מען או עם כרטיס אשראי ‪ /‬כרטיס מגנטי אחר‪.‬‬
‫‪ ‬זיהוי פנים אל פנים – חובת זיהוי פנים אל פנים של המפקיד או התורם או הלווה‪.‬‬
‫‪ ‬הצהרה על נהנה – הלווה יצהיר שההלוואה לשימושו האישי ולבני ביתו‪ .‬המפקיד‬
‫יצהיר על נהנים בפיקדון‪.‬‬
‫‪ ‬שמירת מסמכי זיהוי – הלוואה – ‪ 3‬שנים‪ ,‬הפקדה – ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ ‬חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון – כל פעולה במזומן מעל ‪10‬אלף ‪ ,₪‬או‬
‫פעולה שלא במזומן מעל ‪ ₪ 50,000‬וכן חובת דיווח על פעולה חשודה‪.‬‬
‫‪ ‬חובת רישום במערכת ממוחשבת – מהשקל הראשון‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫בס"ד‬
‫סוגיות שהועברו לשיח מנהלים‬
‫‪13‬‬
‫סוגיות שונות מס הכנסה‬
‫‪ ‬פטור ממס הכנסה ומע"מ‪.‬‬
‫‪ ‬הוצאת קבלות‪ :‬קבלה רגילה וקבלה תרומה‪.‬‬
‫‪ ‬ספר קופה‬
‫‪ ‬שכר לעובדי הגמ"ח – תוספת מס שכר ‪ .7.5%‬עד ‪13,000‬‬
‫‪ ₪‬בחודש‪ -‬יש פטור‪.‬‬
‫‪ ‬גמ"ח יכול לקבל אישור סעיף ‪ .46‬אם יש מעל ‪30‬‬
‫פיקדונות ואין ניהול תקין כאמור‪ ,‬לא יוכל לקבל ס' ‪.46‬‬
‫‪14‬‬
‫סוגיות שונות רשם העמותות‬
‫‪ ‬רישום עמותה‬
‫‪ ‬חברי העמותה‪ ,‬חברי ועד‪ ,‬ועדת ביקורת‬
‫‪ ‬איסור קירבה משפחתית‬
‫‪ ‬חובת שני מורשי חתימה‬
‫‪ ‬מגבלות על עסקאות עם צדדים קשורים‪.‬‬
‫‪ ‬חובה להסכם הלוואה ולפרוטוקולי אספות הנהלה‪.‬‬
‫‪ ‬איסור שימוש במזומן או בכרטיסי אשראי‬
‫‪ ‬חובת קריטריונים שוויוניים ומפורסמים‬
‫‪ ‬חובת הסכם בכתב‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫סוגיות בחוק הבנקאות‬
‫‪ ‬בשנת ‪ 2010‬הגיש חה"כ הרב גפני הצעת חוק פרטית לשינוי החוק‪ ,‬כך שקרנות‬
‫גמילות חסדים לא תיחשבנה גמ"ח‪ .‬החוק לא עבר‪.‬‬
‫‪ ‬כיום‪ ,‬רשם העמותות אינו נותן "אישור ניהול תקין" לגמ"ח כזה‪ .‬כיוון שכספי‬
‫המפקידים בגמ"חים אינם מפוקחים מבחינה כלכלית‪ .‬עם הסדרת המתווה‪,‬‬
‫הגמ"חים יוכלו לקבל את האישור ולקבל אישור לפי סעיף ‪ 46‬לפקודת מ"ה‪.‬‬
‫‪ ‬במתווה המוצע‪ ,‬גמ"חים בינוניים וגדולים ‪ 50-‬אלף עד ‪ 50‬מיליון – יהיו‬
‫מפוקחים תחת ממונה על הגמ"חים‪ .‬אולם גמ"חים ענקיים (מעל ‪ 50‬מליון‬
‫ש"ח) יהיו מפוקחים על ידי בנק ישראל‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫סוגיות בהלבנת הון‬
‫‪ ‬שימוש במזומן‬
‫‪ ‬החזר פיקדון למי שאינו מוטב‬
‫‪ ‬נתינת הלוואה לעמותה ‪ /‬בית כנסת‬
‫‪ ‬החזר הלוואה באמצעות שיקים מוסבים‬
‫‪17‬‬
‫סוגיות בניהול כלכלי נכון‬
‫‪ ‬דרישות הון עצמי – הן סכום והן אחוז‪.‬‬
‫‪ ‬דרישות נזילות – הן סכום והן אחוז‪.‬‬
‫‪ ‬זהירות מפירמידה!‬
‫‪ ‬יש לבחון את כמות המפקידים הגדולים‪.‬‬
‫‪ ‬הגבלת סכום ההלוואות לגורם יחיד (כסכום וכאחוז מהון העצמי)‬
‫‪ ‬כיצד לחסוך עלויות הפרשי שער‬
‫‪ ‬מגבלות על הוצאות – סבירות‪.‬‬
‫‪ ‬יעילות – מומלץ להשתמש בתוכנה ממוחשבת‬
‫‪18‬‬
‫תודה על ההקשבה!‬
‫נשמח לעמוד לשירותכם! מחלקת עמותות‬
‫‪19‬‬