2016-06-14 Urvalsdatum - Ekonomistyrningsverket

Kontraktsförteckning
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 1 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
50%
259,60
22 489 kr
236 667 kr
921 kr
236 667 kr
921 kr
257 m²
0 m²
257 m²
100%
236 667 kr
236 667 kr
257 m²
0 m²
100%
275,40
693 889 kr
5 608 119 kr
1 248 kr
5 916 915 kr
1 317 kr
4 494 m²
0 m²
4 494 m²
100%
5 608 119 kr
5 916 915 kr
4 494 m²
0 m²
100%
275,40
24 113 kr
194 885 kr
0 kr
194 885 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
194 885 kr
194 885 kr
0 m²
0 m²
100%
281,00
111 503 kr
1 085 603 kr
1 277 kr
1 085 603 kr
1 277 kr
850 m²
0 m²
850 m²
100%
1 085 603 kr
1 085 603 kr
850 m²
0 m²
100%
282,40
33 870 kr
333 870 kr
1 021 kr
333 870 kr
1 021 kr
327 m²
0 m²
327 m²
100%
333 870 kr
333 870 kr
327 m²
0 m²
100%
282,40
1 440 kr
14 193 kr
0 kr
14 193 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
14 193 kr
14 193 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
3 641 kr
1 364 147 kr
1 120 kr
1 425 819 kr
1 171 kr
1 218 m²
0 m²
1 218 m²
100%
1 364 147 kr
1 425 819 kr
1 218 m²
0 m²
Eskilstuna
D 49820002
38132102-2-0
Lantmäteriet i Södermanlands län
Eskilstuna Kommunfastigheter A
Eskilstuna
Värjan 9
Alva Myrdals gata 5
Lantmäteriet i Södermanlands län
D 52170002
228-13,02
Fortifikationsverket
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Fortifikationsverket
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Bruksgatan 12
228-13,02
Fortifikationsverket
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Bruksgatan 12
228-13,02
Fortifikationsverket
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Bruksgatan 12
Fortifikationsverket
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Bruksgatan 12
713-138,02
Energimyndighet, Statens
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Energimyndighet, Statens
2005-04-01
2008-12-31
36 / 9
2004-10-01
2008-12-31
36 / 9
2006-01-01
2008-12-31
36 / 9
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Bruksgatan 12
2006-01-01
2008-12-31
36 / 9
2017-12-31
(2017-03-31)
170 772 kr
0 kr
0 kr
2017-12-31
(2017-03-31)
940 950 kr
0 kr
33 150 kr
2017-12-31
(2017-03-31)
300 000 kr
0 kr
0 kr
2017-12-31
(2017-03-31)
12 753 kr
0 kr
0 kr
2006-01-01
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Bruksgatan 12
2012-07-01
2017-06-30
36 / 9
2012-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
4 914 230 kr
308 796 kr
0 kr
2006-01-01
Fortifikationsverket
D 53020001
2005-04-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2004-10-01
Fortifikationsverket
D 52170006
elkostnad
228-13,02
2003-01-01
2008-12-31
36 / 9
2005-04-01
Fortifikationsverket
D 52170005
214 178 kr
0 kr
0 kr
2005-04-01
Fortifikationsverket
D 52170004
2003-07-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2003-07-01
Fortifikationsverket
D 52170003
elkostnad
228-13,02
1998-10-01
2004-12-31
36 / 9
2017-06-30
(2016-09-30)
1 311 786 kr
61 672 kr
48 720 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 53190001
661489 garage
366-525,02
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Trafikverket, huvudkontoret
Fastighets AB VE-mästaren
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Verkmästaren 8
Bruksgatan 5
Trafikverket, Förarprovskontor
D 53390001
661722
9033 garagepl
D 53400001
661723
9034 garagepl
D 53460001
661163 garage
366-525,02 (00
D 53470001
661164 garagep
366-521,02ö (0
D 49990002
9001-9002, 2 g
368-506,01
Trafikverket, huvudkontoret
Graflunds Byggnads AB
Trafikverket, Förarprovskontor
Trafikverket, huvudkontoret
Graflunds Byggnads AB
Trafikverket, Förarprovskontor
Trafikverket, huvudkontoret
Graflunds Byggnads AB
Trafikverket, Förarprovskontor
Trafikverket, huvudkontoret
Graflunds Byggnads AB
Trafikverket, Förarprovskontor
Kriminalvården, Huvudkontor
Fastigh. AB Vörten &Vårblomman
726-102,01
D 51270010
värme, kyla
726-102,01
Skatteverket, Huvudkontoret
Stenvalvet 726 Eskilstuna Vört
Skatteverket, Mälardalsregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Stenvalvet 726 Eskilstuna Vört
Skatteverket, Mälardalsregionen
2013-03-01
2013-06-30
6/3
Eskilstuna
Verkmästaren 8
Bruksgatan 5
2016-12-31
(2016-09-30)
Eskilstuna
Verkmästaren 8
Bruksgatan 5
Eskilstuna
Verkmästaren 8
Bruksgatan 5
Eskilstuna
Verkmästaren 8
Bruksgatan 5
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
2000-04-01
2000-12-31
6/3
2010-04-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2000-04-01
2000-12-31
6/3
2010-04-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2001-09-01
2001-12-31
6/3
2010-04-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2005-03-01
2005-06-30
6/3
2010-04-01
2016-12-31
(2016-09-30)
1996-06-01
2007-06-30
6/3
2007-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
6 625 kr
0 kr
0 kr
4 800 kr
0 kr
0 kr
4 860 kr
0 kr
0 kr
5 280 kr
0 kr
0 kr
5 760 kr
0 kr
0 kr
11 520 kr
0 kr
0 kr
2007-01-01
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
2005-10-01
2017-03-31
36 / 9
2016-02-01
2016-02-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2005-10-01
2017-03-31
36 / 9
2016-02-01
2016-02-01
2017-03-31
(2016-06-30)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2013-03-01
Frivården Eskilstuna
D 51270009
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2 193 000 kr
(Exkl)
0 kr
303 140 kr
0 kr
0 kr
Sidan 2 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
Fast. 2,0
406 kr
7 031 kr
0 kr
7 031 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 031 kr
7 031 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 800 kr
0 kr
4 800 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 800 kr
4 800 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 860 kr
0 kr
4 860 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 860 kr
4 860 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
5 280 kr
0 kr
5 280 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 280 kr
5 280 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
5 760 kr
0 kr
5 760 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 760 kr
5 760 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
11 520 kr
0 kr
11 520 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
11 520 kr
11 520 kr
0 m²
0 m²
75%
282,40
185 733 kr
100%
2 378 733 kr
885 kr
2 378 733 kr
885 kr
2 636 m²
53 m²
2 689 m²
2 378 733 kr
2 378 733 kr
2 636 m²
53 m²
75%
282,40
25 674 kr
100%
328 814 kr
0 kr
328 814 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
328 814 kr
328 814 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 51530009
726-112,01
Skatteverket, Huvudkontoret
Stenvalvet 726 Eskilstuna Vört
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51530010
värme+kyla
726-112,01
Skatteverket, Huvudkontoret
Stenvalvet 726 Eskilstuna Vört
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51930009
726-103,02
D 51930010
värme, kyla
726-103,02
D 52600001
garagepl. 7003
368-501,01
D 52610001
garagepl. 7004
368-502,01
D 50790002
8064-00106-02
D 52480001
Af Eskilstuna
8510-8511-0010
Skatteverket, Huvudkontoret
Stenvalvet 726 Eskilstuna Vört
Skatteverket, Mälardalsregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Stenvalvet 726 Eskilstuna Vört
Skatteverket, Mälardalsregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastigh. AB Vörten &Vårblomman
Skatteverket, Mälardalsregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Fastigh. AB Vörten &Vårblomman
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2006-03-01
2017-03-31
36 / 9
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
Eskilstuna
Vörten 1
Careliigatan 2
2006-03-01
2017-03-31
36 / 9
2016-02-01
2016-02-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2007-10-01
2017-03-31
36 / 9
2016-02-01
2016-02-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2007-10-01
2017-03-31
36 / 9
2016-02-01
2016-02-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2005-10-01
2005-12-31
6/3
2005-10-01
2005-10-01
2005-12-31
6/3
2005-10-01
Eskilstuna
Servicecenter, Statens
Viljan 2
Hemfosa Fastighetshandel AB
Careliigatan 8
Servicecenter, Statens avgiftsfinanserad verksamhet
2004-01-01
2009-12-31
36 / 9
2015-06-01
Eskilstuna
Viljan 2
Careliigatan 8
2010-01-01
2012-12-31
36 / 9
2010-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-02-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
113 600 kr
(Exkl)
0 kr
2016-02-01
Skatteverket, Mälardalsregionen
Arbetsförmedlingen, HK
Hemfosa Fastighetshandel AB
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
2016-12-31
(2016-09-30)
2016-12-31
(2016-09-30)
2006-10-01
2018-12-31
(2018-03-31)
2018-12-31
(2018-03-31)
16 330 kr
0 kr
0 kr
390 600 kr
(Exkl)
0 kr
53 475 kr
0 kr
0 kr
7 980 kr
0 kr
0 kr
7 980 kr
0 kr
0 kr
251 550 kr
22 376 kr
0 kr
5 511 100 kr
388 404 kr
0 kr
Sidan 3 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
282,40
12 828 kr
126 428 kr
890 kr
126 428 kr
890 kr
142 m²
0 m²
142 m²
100%
126 428 kr
126 428 kr
142 m²
0 m²
100%
282,40
1 844 kr
100%
18 174 kr
0 kr
18 174 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
18 174 kr
18 174 kr
0 m²
0 m²
100%
293,85
27 170 kr
100%
417 770 kr
898 kr
417 770 kr
898 kr
465 m²
0 m²
465 m²
417 770 kr
417 770 kr
465 m²
0 m²
100%
293,85
3 720 kr
100%
57 195 kr
0 kr
57 195 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
57 195 kr
57 195 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
7 980 kr
0 kr
7 980 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
7 980 kr
7 980 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
7 980 kr
0 kr
7 980 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 980 kr
7 980 kr
0 m²
0 m²
100%
278,90
31 920 kr
100%
283 470 kr
1 206 kr
305 846 kr
1 301 kr
235 m²
0 m²
235 m²
283 470 kr
305 846 kr
235 m²
0 m²
85%
301,11
205 044 kr
100%
5 716 144 kr
1 404 kr
6 104 548 kr
1 499 kr
2 950 m²
1 122 m²
4 072 m²
5 716 144 kr
6 104 548 kr
2 950 m²
1 122 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 52490001
Af Eskilstuna
8510-8511-0011
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Arbetsförmedlingen, HK
Hemfosa Fastighetshandel AB
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Viljan 2
Careliigatan 8
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
D 53510001
arkiv
8064-00105-01
D 49910005
garage och lag
obj. 09001
D 53430001
660873
42114-016-01
Polismyndigheten
Hemfosa Eskilstuna Viljan 2
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Fast. AB, Peristylen/Postfast.
Polismyndigheten, Region Öst
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Vidmakthållande
D 52250002
3375-1
Mälardalens högskola
Akelius Skolbyggnader KB
6319-05001-04
Försäkringskassan i Södermanlands län
Graflunds Byggnads AB
Eskilstuna
Viljan 2
Careliigatan 8
Eskilstuna
Värdebrevet 1
Careliigatan
Eskilstuna
Tunafors 1:36
Centralstationen
Eskilstuna
Väpnaren 4
Drottninggatan 12
3371-1
Mälardalens högskola
Akelius Skolbyggnader KB
Eskilstuna
Vaksamheten 8
Drottninggatan 13 b
Jordbruksverk, Statens
Eskilstuna Ind.fastigheter AB
Distriksveterinärsorganisationen
2014-02-01
2020-01-31
36 / 9
2015-01-01
1997-09-01
2020-09-30
36 / 9
2016-04-01
2020-01-31
(2019-04-30)
2016-04-01
2020-09-30
(2019-12-31)
2006-03-01
0/9
2010-04-01
2009-07-01
2018-06-30
12 / 9
2003-05-01
2018-06-30
36 / 9
Eskilstuna
Vapensmeden 15
Drottninggatan 16 a
2009-07-01
2018-06-30
12 / 9
2017-03-31
(2016-06-30)
2015-07-01
2018-06-30
(2017-09-30)
174 000 kr
0 kr
6 350 kr
535 000 kr
(Exkl)
0 kr
3 900 kr
0 kr
0 kr
13 403 055 kr
0 kr
0 kr
2015-07-01
2018-06-30
(2017-09-30)
3 115 180 kr
0 kr
145 485 kr
2015-07-01
2018-06-30
(2017-09-30)
5 681 019 kr
0 kr
0 kr
2015-07-01
Eskilstuna
Smedjan 1
Eskilsgatan 20
2007-01-01
2011-12-31
36 / 9
2007-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
594 000 kr
34 960 kr
0 kr
2015-07-01
Mälardalens högskola
D 52020001
2018-12-31
(2018-03-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2015-07-01
Försäkringskassan i Södermanlands län
D 52240003
2010-01-01
2012-12-31
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2010-01-01
Mälardalens högskola
D 50690002
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2017-12-31
(2017-03-31)
200 000 kr
2 219 kr
21 075 kr
Sidan 4 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
85%
301,11
22 100 kr
616 100 kr
1 867 kr
651 060 kr
1 973 kr
330 m²
0 m²
330 m²
100%
616 100 kr
651 060 kr
330 m²
0 m²
70%
314,02
105 kr
100%
180 455 kr
710 kr
180 455 kr
710 kr
0 m²
254 m²
254 m²
180 455 kr
180 455 kr
0 m²
254 m²
100%
314,29
0 kr
100%
535 000 kr
500 kr
535 000 kr
500 kr
0 m²
1 070 m²
1 070 m²
535 000 kr
535 000 kr
0 m²
1 070 m²
0%
0,00
0 kr
100%
3 900 kr
300 kr
3 900 kr
300 kr
1 m²
12 m²
13 m²
3 900 kr
3 900 kr
1 m²
12 m²
100%
Fast. 1,0
134 031 kr
13 537 086 kr
1 304 kr
13 537 086 kr
1 304 kr
10 384 m²
0 m²
10 384 m²
100%
13 537 086 kr
13 537 086 kr
10 384 m²
0 m²
75%
275,40
329 927 kr
3 590 592 kr
1 103 kr
3 590 592 kr
1 103 kr
3 233 m²
23 m²
3 256 m²
100%
3 590 592 kr
3 590 592 kr
3 233 m²
23 m²
100%
Fast. 1,0
56 810 kr
5 737 829 kr
1 003 kr
5 737 829 kr
1 003 kr
5 570 m²
149 m²
5 719 m²
100%
5 737 829 kr
5 737 829 kr
5 570 m²
149 m²
100%
286,07
20 000 kr
100%
241 075 kr
858 kr
243 294 kr
866 kr
281 m²
0 m²
281 m²
241 075 kr
243 294 kr
281 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 53060001
1-862852-00111
Skogsstyrelsen
Eskilstuna kommun
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Nötknäpparen 26
Gustafsvägen 3
Skogsstyrelsen Region Mitt
D 51970001
lager
D 53330001
lager
3399004
D 53590001
förråd
3383004
Polismyndigheten
Fastighetsbolaget MEAB
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Matergo AB
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Nore Fastighetsbolag AB
Polismyndigheten, Region Öst
D 49830001
228-01, Instru
Lantmäteriet i Södermanlands län
Lönnbacken Fastigheter AB
Lantmäteriet i Södermanlands län
Lönnbacken Fastigheter AB
Eskilstuna
Lagret 1
Hejargatan 1
Eskilstuna
Nore 22
Helgestagatan 3 B
Eskilstuna
Nore 20
Kardangatan
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Kungsgatan 43
713-101,03
Energimyndighet, Statens
Roxanne Eskilstuna Vägbrytaren
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Kungsgatan 43
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Kungsgatan 43
Energimyndighet, Statens
D 53520001
713-175,02
Energimarknadsinspektionen
Fastighets AB Stenvalvet
Energimarknadsinspektionen
2007-06-01
2012-05-31
60 / 9
2015-01-01
2017-05-31
(2016-08-31)
2013-10-01
2015-09-30
12 / 9
2015-01-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2014-05-01
2019-04-30
36 / 9
2015-01-01
2019-04-30
(2018-07-31)
1998-04-01
2000-03-31
12 / 3
2017-03-31
(2016-12-31)
2009-05-01
0/3
2009-05-01
2012-07-01
2017-06-30
36 / 9
8 957 kr
(Inkl)
0 kr
336 972 kr
0 kr
36 756 kr
139 750 kr
895 kr
0 kr
155 000 kr
2 050 kr
0 kr
35 000 kr
(Inkl)
0 kr
2016-09-30
(2016-06-30)
2017-06-30
(2016-09-30)
14 300 kr
521 kr
0 kr
6 773 114 kr
319 034 kr
251 640 kr
2012-07-01
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Kungsgatan 43
2014-01-01
2018-12-31
36 / 9
2014-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-10-31
(2017-04-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
1998-04-01
Lantmäteriet i Södermanlands län
D 53030001
2012-01-01
2013-10-31
12 / 6
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2014-01-01
Lantmäteriet i Södermanlands län
D 52790001
omklädningsrum
713-790,01
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2018-12-31
(2018-03-31)
2 590 000 kr
132 860 kr
69 540 kr
Sidan 5 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
8 957 kr
689 kr
8 957 kr
689 kr
13 m²
0 m²
13 m²
100%
8 957 kr
8 957 kr
13 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
373 728 kr
623 kr
373 728 kr
623 kr
600 m²
0 m²
600 m²
373 728 kr
373 728 kr
600 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
139 750 kr
650 kr
140 645 kr
654 kr
215 m²
0 m²
215 m²
139 750 kr
140 645 kr
215 m²
0 m²
85%
314,40
0 kr
100%
155 000 kr
620 kr
157 050 kr
628 kr
250 m²
0 m²
250 m²
155 000 kr
157 050 kr
250 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
35 000 kr
2 188 kr
35 000 kr
2 188 kr
16 m²
0 m²
16 m²
100%
35 000 kr
35 000 kr
16 m²
0 m²
100%
Fast. 3,5
3 894 kr
18 194 kr
1 400 kr
18 715 kr
1 440 kr
13 m²
0 m²
13 m²
100%
18 194 kr
18 715 kr
13 m²
0 m²
100%
313,42
18 801 kr
7 043 555 kr
1 120 kr
7 362 589 kr
1 170 kr
5 973 m²
318 m²
6 291 m²
100%
7 043 555 kr
7 362 589 kr
5 973 m²
318 m²
100%
314,40
0 kr
2 659 540 kr
1 147 kr
2 792 400 kr
1 205 kr
2 270 m²
48 m²
2 318 m²
100%
2 659 540 kr
2 792 400 kr
2 270 m²
48 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 53520002
avfallshanteri
713-175,02
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Energimarknadsinspektionen
Fastighets AB Stenvalvet
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Vägbrytaren 1
Kungsgatan 43
Energimarknadsinspektionen
D 51200001
6340-5007
D 51460001
garagepl. nr 3
371-546,01
D 51470001
garageplats nr
371-547,01
D 52320002
3391-40102 (39
Polismyndigheten
Fastighets AB Fågelvipan
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Fastighets AB Fågelvipan
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Fastighets AB Fågelvipan
Polismyndigheten, Region Öst
3374 2001-1 (3
Mälardalens högskola
Fastighetsb.Kårhuset i Eskilst
Eskilstuna
Vipan 17
Kungsgatan 7
Eskilstuna
Vipan 17
Kungsgatan 7
Eskilstuna
Vipan 17
Kungsgatan 7
Eskilstuna
Vapensmeden 20
Nygatan 33
Mälardalens högskola
D 53480002
8430-8430-0010
E 57220001
NÄS01.02
Polismyndigheten
Hemfosa MF PD AB
Polismyndigheten, Region Öst
Uppsala universitet
Enskild
Uppsala universitet
2014-01-01
2018-12-31
36 / 9
2018-12-31
(2018-03-31)
2004-12-01
2007-12-31
36 / 9
2015-01-01
2019-12-31
(2019-03-31)
2006-03-01
2006-06-30
6/3
2015-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2006-03-01
2006-06-30
6/3
2015-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2009-09-01
2017-08-31
36 / 9
2014-09-01
2014-09-01
2017-08-31
(2016-11-30)
2008-07-01
2018-06-30
60 / 12
2014-01-01
2018-06-30
(2017-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
23 180 kr
0 kr
0 kr
264 000 kr
0 kr
37 950 kr
8 400 kr
0 kr
514 kr
8 400 kr
0 kr
514 kr
1 710 523 kr
(Exkl)
0 kr
630 000 kr
0 kr
70 000 kr
2014-01-01
Eskilstuna
Vipan 14
Nygatan 4
Eskilstuna
Näshulta Österby 5:172
Näshulta Österby
2016-01-01
2021-12-31
36 / 12
2016-01-01
2016-01-01
2020-12-31
12 / 6
2016-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2014-01-01
Eskilstuna
Kronofogdemyndigheten, Huvudkontoret Vampyren 9 och 10
Klövern Vampyren KB
Nygatan 26
Kronofogdemyndigheten, Mellersta indrivningsavdelning
D 52100002
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2021-12-31
(2020-12-31)
2020-12-31
(2020-06-30)
9 942 147 kr
408 000 kr
0 kr
1 700 kr
0 kr
0 kr
Sidan 6 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,40
0 kr
23 180 kr
0 kr
23 180 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
23 180 kr
23 180 kr
0 m²
0 m²
80%
281,00
25 021 kr
100%
326 971 kr
991 kr
326 971 kr
991 kr
330 m²
0 m²
330 m²
326 971 kr
326 971 kr
330 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
8 914 kr
0 kr
8 914 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
8 914 kr
8 914 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
8 914 kr
0 kr
8 914 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
8 914 kr
8 914 kr
0 m²
0 m²
75%
314,02
1 103 kr
100%
1 711 626 kr
1 191 kr
1 711 626 kr
1 191 kr
1 236 m²
201 m²
1 437 m²
1 711 626 kr
1 711 626 kr
1 236 m²
201 m²
70%
293,85
30 676 kr
730 676 kr
1 068 kr
730 676 kr
1 068 kr
684 m²
0 m²
684 m²
100%
730 676 kr
730 676 kr
684 m²
0 m²
70%
314,02
5 984 kr
100%
9 948 131 kr
1 165 kr
10 356 131 kr
1 213 kr
6 409 m²
2 132 m²
8 541 m²
9 948 131 kr
10 356 131 kr
6 409 m²
2 132 m²
0%
0,00
0 kr
1 700 kr
1 700 kr
1 700 kr
1 700 kr
1 m²
0 m²
1 m²
100%
1 700 kr
1 700 kr
1 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 52950001
ytparkering nr
A-3222
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Arbetsförmedlingen, HK
Mobil Park AB
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
P-hus Gallerian
Rademachergatan 1-5
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
D 53310001
p-pl nr 2:4
avtalsid 585
Arbetsförmedlingen, HK
Mobil Park AB
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
D 51840001
369-108,01
D 51840002
värme+kyla
369-108,01
D 52910001
ytparkering nr
A-2098
D 52920001
ytparkering nr
A-2099
Åklagarmyndigheten
Fastig. AB Vörten & Vårblomman
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Åklagarmyndigheten
Fastig. AB Vörten & Vårblomman
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Arbetsförmedlingen, HK
Mobil Park AB
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
Arbetsförmedlingen, HK
Mobil Park AB
726-106,01 (62
Domstolsverket
Roxanne Eskilstuna Vörten 1 AB
Tingsrätt Eskilstuna
D 50530002
726-106,01 (62
Domstolsverket
Roxanne Eskilstuna Vörten 1 AB
Tingsrätt Eskilstuna
2012-04-16
2012-06-30
3/1
Eskilstuna
P-hus Gallerian
Rademachergatan 1-5
2016-09-30
(2016-08-31)
Eskilstuna
Vårblomman 12
Rademachergatan 1
Eskilstuna
Vårblomman 12
Rademachergatan 1
Eskilstuna
Vårblomman 12
Rademachergatan 1
Eskilstuna
Vårblomman 12
Rademachergatan 1
2005-02-01
2005-02-28
1/1
2005-02-01
2016-07-31
(2016-06-30)
2006-11-01
2011-10-31
36 / 9
2006-11-01
2017-10-31
(2017-01-31)
2006-11-01
2011-10-31
36 / 9
2006-11-01
2017-10-31
(2017-01-31)
2011-10-01
2011-10-31
1/1
2011-10-01
2016-07-31
(2016-06-30)
2011-10-01
2011-10-31
1/1
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
7 920 kr
0 kr
0 kr
2016-07-31
(2016-06-30)
7 920 kr
0 kr
0 kr
650 000 kr
0 kr
0 kr
79 695 kr
0 kr
0 kr
7 920 kr
0 kr
0 kr
7 920 kr
0 kr
0 kr
2011-10-01
Eskilstuna
Vörten 2
Rademachergatan 8
Eskilstuna
Vörten 2
Rademachergatan 8
2002-10-01
2007-09-30
36 / 9
2002-10-01
2002-10-01
2017-09-30
12 / 12
2016-10-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2012-04-16
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
D 50530001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2016-09-30
2016-09-30
2016-09-30
2016-10-01
2017-09-30
(2016-09-30)
1 888 000 kr
183 952 kr
0 kr
1 888 000 kr
(Exkl)
0 kr
Sidan 7 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
7 920 kr
0 kr
7 920 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 920 kr
7 920 kr
0 m²
0 m²
100%
281,00
938 kr
100%
8 858 kr
0 kr
8 858 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
8 858 kr
8 858 kr
0 m²
0 m²
100%
286,07
64 121 kr
100%
714 121 kr
1 030 kr
714 121 kr
1 030 kr
693 m²
0 m²
693 m²
714 121 kr
714 121 kr
693 m²
0 m²
100%
286,07
7 862 kr
100%
87 557 kr
0 kr
87 557 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
87 557 kr
87 557 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
7 920 kr
0 kr
7 920 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
7 920 kr
7 920 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
7 920 kr
0 kr
7 920 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
7 920 kr
7 920 kr
0 m²
0 m²
100%
275,40
266 586 kr
100%
2 154 586 kr
930 kr
2 338 538 kr
1 009 kr
2 093 m²
225 m²
2 318 m²
2 154 586 kr
2 338 538 kr
2 093 m²
225 m²
100%
275,40
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
2 093 m²
225 m²
2 318 m²
0 kr
0 kr
2 093 m²
225 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 51250001
368-107,01 (62
Kriminalvården, Huvudkontor
Fastigh. AB Vörten &Vårblomman
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Vörten 2
Rademachergatan 8
Frivården Eskilstuna
D 51250002
368-107,01
D 51250003
värme+kyla
368-107,01
D 52700001
garagepl. nr 8
371-510,02
Kriminalvården, Huvudkontor
Fastigh. AB Vörten &Vårblomman
Frivården Eskilstuna
Kriminalvården, Huvudkontor
Fastigh. AB Vörten &Vårblomman
Frivården Eskilstuna
Polismyndigheten
Fastighets AB Fågelvipan
Polismyndigheten, Region Öst
D 51770001
D0026/749
D 51770005
tillägg t. D00
D0026/832 sjlv
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Hällby
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
D 51770008
till. t. D0026
D0026/846
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Hällby
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Hällby
2004-10-01
2009-09-30
36 / 9
Eskilstuna
Vörten 2
Rademachergatan 8
2018-09-30
(2017-12-31)
Eskilstuna
Vörten 2
Rademachergatan 8
Eskilstuna
Vipan 17
Ridhusgatan 3
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
2007-10-01
2009-09-30
36 / 9
2007-10-01
2018-09-30
(2017-12-31)
2007-10-01
2009-09-30
36 / 9
2007-10-01
2018-09-30
(2017-12-31)
2010-12-01
2011-06-30
6/3
2015-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2007-01-01
2031-12-31
36 / 24
2007-01-01
2031-12-31
(2029-12-31)
2008-10-01
2031-12-31
36 / 24
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
585 144 kr
0 kr
69 200 kr
2031-12-31
(2029-12-31)
58 000 kr
0 kr
0 kr
6 900 kr
0 kr
0 kr
7 800 kr
0 kr
0 kr
9 588 000 kr
0 kr
0 kr
295 000 kr
0 kr
0 kr
2008-10-01
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
2008-01-01
2031-12-31
36 / 24
2008-01-01
2031-12-31
(2029-12-31)
2009-04-01
2031-12-31
36 / 24
2009-04-01
2031-12-31
(2029-12-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2004-10-01
Anstalten Hällby
D 51770006
D0026/749 rese
D0026/831
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
294 000 kr
0 kr
0 kr
1 744 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 8 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
281,00
69 322 kr
723 666 kr
1 202 kr
723 666 kr
1 202 kr
602 m²
0 m²
602 m²
100%
723 666 kr
723 666 kr
602 m²
0 m²
100%
286,07
5 722 kr
100%
63 722 kr
1 062 kr
63 722 kr
1 062 kr
60 m²
0 m²
60 m²
63 722 kr
63 722 kr
60 m²
0 m²
100%
286,07
681 kr
100%
7 581 kr
0 kr
7 581 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
7 581 kr
7 581 kr
0 m²
0 m²
100%
Fast. 2,0
984 kr
100%
8 784 kr
0 kr
8 784 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
8 784 kr
8 784 kr
0 m²
0 m²
85%
286,07
803 955 kr
100%
10 391 955 kr
1 215 kr
10 391 955 kr
1 215 kr
8 552 m²
0 m²
8 552 m²
10 391 955 kr
10 391 955 kr
8 552 m²
0 m²
85%
305,56
7 164 kr
302 164 kr
0 kr
302 164 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
302 164 kr
302 164 kr
0 m²
0 m²
85%
293,85
17 383 kr
100%
311 383 kr
3 892 kr
311 383 kr
3 892 kr
80 m²
0 m²
80 m²
311 383 kr
311 383 kr
80 m²
0 m²
85%
305,56
42 353 kr
100%
1 786 353 kr
14 642 kr
1 786 353 kr
14 642 kr
122 m²
0 m²
122 m²
1 786 353 kr
1 786 353 kr
122 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 51770009
tilllägg t. D0
D0026/839 peri
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
Anstalten Hällby
D 51770010
tillägg t. D00
D0026/956 uppg
D 51770011
tillägg t. D00
D0026/749:1 RO
D 51770012
tillägg t. D00
D0026/749:2 om
D 53270001
661655
provbana
D 53490001
arrendeavtal 1
aut.meteorolog
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Hällby
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Hällby
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Hällby
Trafikverket, huvudkontoret
Eskilstuna kommun
Trafikverket, Förarprovskontor
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
Eskilstuna
Tumbo-Berga 1:3 och 1:5
Saknas
Eskilstuna
Gröndal
Saknas
Eskilstuna
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaEkeby
institut3:1
Eskilstuna kommun
Saknas
Musikverk, Statens
E-a Kommunfastigheter AB
Eskilstuna
Lyktan 3
Skjulstagatan 10
Musikverk, Statens
D 52810001
3372-213
Mälardalens högskola
Akelius fastigheter AB
Enskilda nyttjare
Mälardalens högskola
2008-07-01
2031-12-31
36 / 24
2031-12-31
(2029-12-31)
Eskilstuna
Vapensmeden 19
Smedjegatan 32 b
2010-04-01
2031-12-31
36 / 24
2010-04-01
2031-12-31
(2029-12-31)
2016-04-01
2022-03-31
36 / 24
2016-04-01
2022-03-31
(2020-03-31)
2016-10-01
2022-09-30
0/0
2016-10-01
2011-01-01
2011-12-31
12 / 6
2011-01-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2016-12-31
(2016-06-30)
2007-08-01
0/6
2007-08-01
2016-12-31
(2016-06-30)
2010-01-01
0/1
2011-05-01
2008-06-01
2018-05-31
60 / 9
2010-07-01
2010-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2 172 000 kr
0 kr
0 kr
2008-07-01
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
D 52560001
lager
4-20204-02005-
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2016-07-31
(2016-06-30)
2018-05-31
(2017-08-31)
20 400 kr
0 kr
0 kr
1 747 000 kr
0 kr
0 kr
2 682 000 kr
0 kr
0 kr
40 000 kr
0 kr
0 kr
2 500 kr
0 kr
0 kr
100 000 kr
(Inkl)
2 990 kr
814 763 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 9 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
85%
293,85
128 420 kr
2 300 420 kr
0 kr
2 300 420 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
2 300 420 kr
2 300 420 kr
0 m²
0 m²
85%
301,11
759 kr
100%
21 159 kr
0 kr
21 159 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
21 159 kr
21 159 kr
0 m²
0 m²
85%
314,29
0 kr
100%
1 747 000 kr
0 kr
1 747 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
1 747 000 kr
1 747 000 kr
0 m²
0 m²
85%
319,48
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
40 000 kr
0 kr
40 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
40 000 kr
40 000 kr
0 m²
0 m²
100%
286,07
247 kr
2 747 kr
0 kr
2 747 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
2 747 kr
2 747 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
102 990 kr
204 kr
102 990 kr
204 kr
0 m²
504 m²
504 m²
100%
102 990 kr
102 990 kr
0 m²
504 m²
70%
293,85
39 672 kr
100%
854 435 kr
2 025 kr
854 435 kr
2 025 kr
422 m²
0 m²
422 m²
854 435 kr
854 435 kr
422 m²
0 m²
0%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 51000006
3373101-3
Centrala studiestödsnämnden
Akelius fastigheter AB
Kommun
Fastighet
Adress
Eskilstuna
Vapensmeden 6
Smedjegatan 32
CSN lokal kontor
D 52260001
3130-521
Mälardalens högskola
Akelius Skolbyggnader KB
D 53690001
661323-S1
717-101,03
Trafikverket, huvudkontoret
Stenvalvet 717 Eskilstuna Vapn
Trafikverket, Förarprovskontor
Trafikverket, huvudkontoret
Stenvalvet 717 Eskilstuna Vapn
Trafikverket, Vidmakthållande
D 53720001
7171-1120,01
Centrala studiestödsnämnden
Stenvalvet 717 Eskilstuna Vapn
CSN lokal kontor
2005-01-01
2016-03-31
36 / 9
Eskilstuna
Verktyget 4
Smedjegatan 37
2009-07-01
2018-06-30
60 / 9
2015-10-01
2019-03-31
(2018-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
1 470 000 kr
(Exkl)
103 684 kr
2018-06-30
(2017-09-30)
9 506 265 kr
0 kr
0 kr
2009-07-01
Eskilstuna
Vapnet 1
Tullgatan 1
Eskilstuna
Vapnet 1
Tullgatan 8
Eskilstuna
Vapnet 1
Tullgatan 8
2006-07-01
2016-03-31
36 / 6
2016-01-01
2016-01-01
2019-03-31
(2018-09-30)
2016-04-01
2022-03-31
36 / 9
2016-04-01
2022-03-31
(2021-06-30)
2016-06-01
2022-05-31
36 / 9
2016-06-01
2022-05-31
(2021-08-31)
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2015-10-01
Mälardalens högskola
D 51640003
661324
717-102,02 ö
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
310 112 kr
(Exkl)
0 kr
4 400 000 kr
123 240 kr
-1 303 667 kr
1 530 000 kr
42 660 kr
-954 129 kr
Sidan 10 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
281,00
174 151 kr
1 747 835 kr
1 248 kr
1 747 835 kr
1 248 kr
1 400 m²
0 m²
1 400 m²
100%
1 747 835 kr
1 747 835 kr
1 400 m²
0 m²
70%
305,56
190 119 kr
9 696 384 kr
1 257 kr
9 696 384 kr
1 257 kr
7 715 m²
0 m²
7 715 m²
100%
9 696 384 kr
9 696 384 kr
7 715 m²
0 m²
100%
286,07
30 592 kr
100%
340 704 kr
968 kr
340 704 kr
968 kr
352 m²
0 m²
352 m²
340 704 kr
340 704 kr
352 m²
0 m²
100%
314,29
0 kr
100%
3 096 333 kr
1 079 kr
3 219 573 kr
1 122 kr
2 870 m²
0 m²
2 870 m²
3 096 333 kr
3 219 573 kr
2 870 m²
0 m²
100%
314,29
0 kr
100%
575 871 kr
611 kr
618 531 kr
657 kr
942 m²
0 m²
942 m²
575 871 kr
618 531 kr
942 m²
0 m²
102 965 664 kr
104 997 303 kr
77 286 m²
1 235 kr
1 259 kr
6 111 m²
83 397 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 11 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
80%
281,00
7 488 kr
86 625 kr
0 kr
86 625 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
86 625 kr
86 625 kr
0 m²
0 m²
60%
235,10
344 571 kr
2 565 485 kr
1 948 kr
2 565 485 kr
1 948 kr
1 051 m²
266 m²
1 317 m²
100%
2 565 485 kr
2 565 485 kr
1 051 m²
266 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
149 m²
0 m²
149 m²
0 kr
0 kr
149 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
158 m²
0 m²
158 m²
0 kr
0 kr
158 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
154 m²
0 m²
154 m²
0 kr
0 kr
154 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
38 m²
0 m²
38 m²
100%
0 kr
0 kr
38 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
39 m²
0 m²
39 m²
0 kr
0 kr
39 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
100 m²
0 m²
100 m²
0 kr
0 kr
100 m²
0 m²
Flen
D 51190001
Polismyndigheten
Stenhammars godsförvaltning
Polismyndigheten, Region Öst
D 0109001-7
D 0109002-2
D 0109003-2
D 0109004-2
D 0109005-2
D 0109006-2
D 0109007-2
Flen
Silinge 2:1
Bygget, Silinge
2004-07-01
2007-06-30
0/9
2017-03-31
(2016-06-30)
2015-01-01
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
1993-07-01
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2017-03-31
(2016-06-30)
2017-03-31
(2016-06-30)
1 707 854 kr
0 kr
513 060 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1993-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
78 000 kr
0 kr
1 137 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 0109008-2
D 0109009-2
D 0109010-2
D 0109011-2
D 0109013-2
D 0109014-2
D 0109015-2
D 0109016-2
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
Harpsund
1993-07-01
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2017-03-31
(2016-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1993-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-03-31
(2016-06-30)
2016-06-14
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Sidan 12 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
60%
235,10
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
117 m²
47 m²
164 m²
100%
0 kr
0 kr
117 m²
47 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
210 m²
0 m²
210 m²
0 kr
0 kr
210 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
132 m²
0 m²
132 m²
0 kr
0 kr
132 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
40 m²
0 m²
40 m²
0 kr
0 kr
40 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
7 m²
5 m²
12 m²
0 kr
0 kr
7 m²
5 m²
60%
235,10
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
387 m²
0 m²
387 m²
100%
0 kr
0 kr
387 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
30 m²
0 m²
30 m²
0 kr
0 kr
30 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
57 m²
0 m²
57 m²
0 kr
0 kr
57 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 0109029-2
D 0109030-2
D 0109031-2
D 0109032-2
D 53380001
lgh Slänten
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
1993-07-01
1996-06-30
0/9
Harpsund
1993-07-01
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Harpsund
1993-07-01
1996-06-30
0/9
1993-07-01
2017-03-31
(2016-06-30)
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Harpsundsnämnden
Harpsund
2013-02-01
D 52770001
Jordbruksverk, Statens
Idrottsgården i Flen AB
Flen
Orresta 2:19
Hornsundsgården
Distriksveterinärsorganisationen
D 52310002
samverkanskont
avt. nr 8051
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Flen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning Harpsund 5:1
Statens fastighetsverk
Harpsund
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
D 52780001
garage
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Jordbruksverk, Statens
Idrottsgården i Flen AB
Distriksveterinärsorganisationen
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
Försäkringskassan i Södermanlands län
0/3
2013-02-01
2011-04-01
2015-04-01
12 / 9
2016-09-30
(2016-06-30)
2017-04-01
(2016-07-01)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
112 620 kr
0 kr
0 kr
131 170 kr
0 kr
0 kr
2011-04-01
Flen
Orresta 2:19
Hornsundsgården
Flen
Städet 16
N Kungsgatan 2
2010-10-01
2013-10-01
12 / 9
2010-10-01
2008-12-01
2015-08-30
36 / 9
2013-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-03-31
(2016-06-30)
2016-06-14
2017-10-01
(2017-01-01)
2013-01-01
2018-08-30
(2017-11-30)
25 000 kr
0 kr
0 kr
15 972 kr
0 kr
15 468 kr
Sidan 13 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
60%
235,10
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
60%
235,10
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
36 m²
0 m²
36 m²
0 kr
0 kr
36 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
112 620 kr
450 kr
112 620 kr
450 kr
250 m²
0 m²
250 m²
100%
112 620 kr
112 620 kr
250 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
131 170 kr
729 kr
131 170 kr
729 kr
180 m²
0 m²
180 m²
100%
131 170 kr
131 170 kr
180 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
25 000 kr
556 kr
25 000 kr
556 kr
45 m²
0 m²
45 m²
25 000 kr
25 000 kr
45 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
31 440 kr
2 620 kr
31 440 kr
2 620 kr
12 m²
0 m²
12 m²
31 440 kr
31 440 kr
12 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 52730001
8270-8272-0010
D 53530001
nyttjanderätts
65:2253 hydrol
Arbetsförmedlingen, HK
Tedäts 16 AB
Kommun
Fastighet
Adress
Flen
Städet 16
N Kungsgatan 2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
85%
301,11
20 463 kr
570 463 kr
923 kr
593 202 kr
960 kr
593 m²
25 m²
618 m²
581 m²
25 m²
Enskilda nyttjare
2013-01-01
3%
15 517 kr
16 135 kr
12 m²
0 m²
Flen
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaSibro
institut
3:1
Nyköpings kommun,
Saknas
1998-05-01
0%
0,00
0 kr
2 000 kr
0 kr
2 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
2 000 kr
2 000 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
18 300 kr
458 kr
18 300 kr
458 kr
40 m²
0 m²
40 m²
18 300 kr
18 300 kr
40 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
4 000 kr
500 kr
4 000 kr
500 kr
8 m²
0 m²
8 m²
100%
4 000 kr
4 000 kr
8 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
100%
2 315 300 kr
543 kr
2 315 300 kr
543 kr
4 267 m²
0 m²
4 267 m²
2 315 300 kr
2 315 300 kr
4 267 m²
0 m²
100%
301,11
121 831 kr
2 905 171 kr
589 kr
2 915 506 kr
591 kr
4 034 m²
901 m²
4 935 m²
100%
2 905 171 kr
2 915 506 kr
4 034 m²
901 m²
100%
301,11
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
4 034 m²
901 m²
4 935 m²
100%
0 kr
0 kr
4 034 m²
901 m²
100%
314,29
0 kr
6 065 000 kr
1 229 kr
6 127 419 kr
1 242 kr
3 987 m²
948 m²
4 935 m²
100%
6 065 000 kr
6 127 419 kr
4 023 m²
948 m²
Trafikverket, Förarprovskontor
AB Svensk Bilprovning
Flen
Stadshuset
Sveavägen 1
Flen
Saknas
Taljavägen 2 a
0/9
1998-05-01
2009-04-01
2015-03-31
12 / 6
2015-01-01
2005-01-01
2007-12-31
12 / 9
Flen
2013-09-01
Migrationsverket
Jättuna 1
2016-08-31
Fastighetsbol. Postamentet AB
Änglundav. 13,15,17,27,29,35 36 / 9
Migrationsverket, ersättningar och bostadskostnader
2013-09-01
Migrationsverket
Fastighetsbol. Postamentet AB
D 52670003
Migrationsverket
Fastighetsbol. Postamentet AB
Flen
Jättuna 1
Änglundavägen 13-31
Flen
Jättuna 1
Änglundavägen 13-31
Migrationsverket
D 53790001
Migrationsverket
Fastighetsbol. Postamentet AB
Migrationsverket
2017-03-31
(2016-09-30)
2017-12-31
(2017-03-31)
2019-08-31
(2018-11-30)
2010-01-01
2016-12-31
12 / 9
2016-01-01
2016-12-31
2016-12-31
2016-01-01
2016-12-31
2010-01-01
2017-01-31
12 / 9
2017-01-01
2018-01-31
(2017-04-30)
2 000 kr
0 kr
0 kr
18 300 kr
0 kr
0 kr
4 000 kr
0 kr
0 kr
2 315 300 kr
0 kr
0 kr
2 783 340 kr
10 335 kr
0 kr
2 783 340 kr
0 kr
0 kr
2017-01-01
Flen
Jättuna 1
Änglundavägen 19-25
2016-05-01
2019-04-30
36 / 9
2016-05-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-03-31
(2016-06-30)
2010-04-01
Migrationsverket
372-101,03
Årshyra totalt
/m2
577 067 kr
D 52670002
372-101,02
Årshyra exkl f-skatt
/m2
554 946 kr
Trafikverket, Förarprovskontor
372-101,02
550 000 kr
22 739 kr
0 kr
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
97%
Polismyndigheten
Flens kommun
Polismyndigheten, Region Öst
372 202,01
2020-01-01
(2019-04-01)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2013-01-01
D 52350001
D 53260001
2011-01-01
2014-01-01
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Sidan 14 av 35
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
D 51320001
661518
station nr 514
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2019-04-30
(2018-07-31)
4 703 000 kr
62 419 kr
1 362 000 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 53760001
372-201,02
D 53610001
372-401,01
Migrationsverket
Fastighetsbol. Postamentet AB
Kommun
Fastighet
Adress
Flen
Jättuna 1
Änglundavägen 24
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-04-01
2019-03-31
36 / 9
Migrationsverket
2016-04-01
Flen
Migrationsverket
Jättuna 1
Fastighetsbol. Postamentet AB
Änglundavägen
Migrationsverket, ersättningar och bostadskostnader
2014-10-01
2017-09-30
36 / 9
2014-10-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2019-03-31
(2018-06-30)
2017-09-30
(2016-12-31)
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
3 228 762 kr
44 268 kr
580 000 kr
1 850 000 kr
35 044 kr
0 kr
Sidan 15 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,29
0 kr
3 808 762 kr
1 069 kr
3 853 030 kr
1 081 kr
3 144 m²
419 m²
3 563 m²
100%
3 808 762 kr
3 853 030 kr
3 144 m²
419 m²
100%
314,02
1 591 kr
100%
1 851 591 kr
779 kr
1 886 635 kr
793 kr
2 378 m²
0 m²
2 378 m²
1 851 591 kr
1 886 635 kr
2 378 m²
0 m²
20 492 927 kr
20 667 732 kr
21 679 m²
2 611 m²
844 kr
851 kr
24 290 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 16 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
70%
301,11
2 151 kr
72 351 kr
1 005 kr
74 654 kr
1 037 kr
72 m²
0 m²
72 m²
100%
72 351 kr
74 654 kr
72 m²
0 m²
70%
301,11
184 kr
100%
6 184 kr
344 kr
6 184 kr
344 kr
0 m²
18 m²
18 m²
6 184 kr
6 184 kr
0 m²
18 m²
100%
275,40
340 200 kr
100%
2 770 200 kr
3 217 kr
2 770 200 kr
3 217 kr
861 m²
0 m²
861 m²
2 770 200 kr
2 770 200 kr
861 m²
0 m²
100%
305,56
6 898 kr
100%
248 098 kr
1 234 kr
248 098 kr
1 234 kr
201 m²
0 m²
201 m²
248 098 kr
248 098 kr
201 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
28 710 kr
100%
211 660 kr
1 209 kr
213 460 kr
1 220 kr
175 m²
0 m²
175 m²
211 660 kr
213 460 kr
175 m²
0 m²
100%
269,10
642 240 kr
4 768 720 kr
1 357 kr
4 768 720 kr
1 357 kr
3 515 m²
0 m²
3 515 m²
100%
4 768 720 kr
4 768 720 kr
3 515 m²
0 m²
100%
281,00
3 022 kr
100%
28 522 kr
0 kr
28 522 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
28 522 kr
28 522 kr
0 m²
0 m²
100%
286,07
3 900 kr
100%
42 900 kr
0 kr
42 900 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
42 900 kr
42 900 kr
0 m²
0 m²
Gnesta
D 52520001
8280-8282-0052
D 52570001
Förråd
8280-8282-0052
D 50820001
D0034/539 Elev
D 51940003
Af Gnesta
6110-1501
D 52510001
Af Gnesta
84140-02-02
D 50760001
D0030/505
D 50760002
D0030/505 CK
D 0030/690
D 50760003
CK2007/0005
D0030/814 (D0
Polismyndigheten
Landic Violgården AB i konkurs
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Landic Violgården AB i konkurs
Polismyndigheten, Region Öst
Gnesta
Gnesta 36:12
Marieströmsgatan 2 a
Arbetsförmedlingen, HK
Lantmännen ek för
Arbetsförmedlingen, Amo Södertälje
2019-03-31
(2018-06-30)
Gnesta
Gnesta 36:12
Marieströmsgatan 6
Gnesta
Gnesta 29:4
Thulegatan 4
Gnesta
Gnesta 16:7, 4:12
V Storgatan 26
2010-08-01
2013-07-31
36 / 3
2015-01-01
2019-07-31
(2019-04-30)
2003-06-01
2018-05-31
36 / 24
2003-06-01
2021-05-31
(2019-05-31)
2008-01-01
2016-12-31
12 / 9
2016-01-01
2010-04-01
2013-03-31
12 / 9
2012-07-01
2016-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2017-03-31
(2016-06-30)
Gnesta
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Gnesta 42:12
Specialskolor Sverige AB
Åsgatan 13
2002-07-01
2017-06-30
36 / 24
2017-06-30
2017-06-30
Specialskola för hörselskadade Åsbackaskolan
2002-07-01
2017-06-30
Gnesta
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Gnesta 42:12
Specialskolor Sverige AB
Åsgatan 13
Specialskola för hörselskadade Åsbackaskolan
2005-07-01
2017-06-30
0/0
2005-07-01
2017-06-30
2017-06-30
2017-06-30
Gnesta
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Gnesta 42:12
Specialskolor Sverige AB
Åsgatan 13
Specialskola för hörselskadade Åsbackaskolan
2007-01-01
2017-06-30
0/0
2007-01-01
2017-06-30
2017-06-30
2017-06-30
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
70 200 kr
2 303 kr
0 kr
2015-01-01
Gnesta
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Gnesta 31:10-12
Specialskolor Sverige AB
Platåv. 1a-c
Specialskola för hörselskadade Åsbackaskolan
Arbetsförmedlingen, HK
Gnestahem AB
Arbetsförmedlingen, Amo Södertälje
2010-04-01
2013-03-31
36 / 9
6 000 kr
(Inkl)
0 kr
2 430 000 kr
0 kr
0 kr
241 200 kr
0 kr
0 kr
147 950 kr
1 800 kr
35 000 kr
4 014 000 kr
0 kr
112 480 kr
25 500 kr
0 kr
0 kr
39 000 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 51210001
CK 2003/0117
D0030/554 till
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Gnesta
Gnesta 42:12
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Specialskolor Sverige AB
Åsgatan 13
2004-12-01
2019-11-30
36 / 24
2019-11-30
2019-11-30
Specialskola för hörselskadade Åsbackaskolan
2008-07-01
2019-11-30
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
3 887 500 kr
0 kr
0 kr
Sidan 17 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
281,00
466 500 kr
4 354 000 kr
2 780 kr
4 354 000 kr
2 780 kr
1 566 m²
0 m²
1 566 m²
100%
4 354 000 kr
4 354 000 kr
1 566 m²
0 m²
12 502 635 kr
12 506 738 kr
6 390 m²
1 951 kr
1 952 kr
18 m²
6 408 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 18 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
70%
305,56
86 833 kr
4 437 440 kr
376 kr
4 437 440 kr
376 kr
11 814 m²
0 m²
11 814 m²
100%
4 437 440 kr
4 437 440 kr
11 814 m²
0 m²
70%
301,11
159 180 kr
100%
6 000 105 kr
1 347 kr
6 000 105 kr
1 347 kr
4 455 m²
0 m²
4 455 m²
6 000 105 kr
6 000 105 kr
4 455 m²
0 m²
75%
314,02
73 kr
100%
137 309 kr
1 934 kr
137 309 kr
1 934 kr
71 m²
0 m²
71 m²
137 309 kr
137 309 kr
71 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
34 129 kr
3 792 kr
34 129 kr
3 792 kr
9 m²
0 m²
9 m²
34 129 kr
34 129 kr
9 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
33 671 kr
4 209 kr
33 671 kr
4 209 kr
8 m²
0 m²
8 m²
33 671 kr
33 671 kr
8 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
33 671 kr
4 209 kr
33 671 kr
4 209 kr
8 m²
0 m²
8 m²
100%
33 671 kr
33 671 kr
8 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
34 129 kr
3 792 kr
34 129 kr
3 792 kr
9 m²
0 m²
9 m²
34 129 kr
34 129 kr
9 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 680 kr
0 kr
4 680 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 680 kr
4 680 kr
0 m²
0 m²
Katrineholm
D 52650001
108119 D04400
Nordiska museet, Stiftelsen
Statens fastighetsverk
Katrineholm
Julita 1:1
Centralmagasin/Julita
Nordiska museet, Stiftelsen
D 51720003
8430-8450-0000
D 53640001
servicekontor
0025-30-01-312
Polismyndigheten
Hemfosa MF PD AB
Polismyndigheten, Region Öst
Skatteverket, Huvudkontoret
Katrineholms kommun
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 52970001
0249120-2109
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Heimstaden Fast.i Mälardalen A
Försäkringskassan i Södermanlands län
D 52980001
0249120-2110
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Heimstaden Fast.i Mälardalen A
Försäkringskassan i Södermanlands län
D 52990001
0249120-2111
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Heimstaden Fast.i Mälardalen A
0249120-2112
D 53070001
garagepl.
17255-8017-2
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Heimstaden Fast.i Mälardalen A
Försäkringskassan i Södermanlands län
Arbetsförmedlingen, HK
City-Fastigheter i Katrineholm
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
Katrineholm
Hjorten 1
Djulögatan 26
Katrineholm
Rosenbusken 11
Djulögatan 27
Katrineholm
Näckrosen 17
Fredsgatan 17
Katrineholm
Näckrosen 17
Fredsgatan 17
Katrineholm
Näckrosen 17
Fredsgatan 17
1999-10-01
2015-09-30
36 / 12
2015-01-01
2014-08-01
2018-09-30
(2017-09-30)
2014-09-01
2017-10-31
36 / 9
2014-09-01
2017-10-31
(2017-01-31)
2012-11-01
2015-10-31
36 / 9
2012-11-01
2018-10-31
(2018-01-31)
2012-11-01
2015-10-31
36 / 9
2012-11-01
2018-10-31
(2018-01-31)
2012-11-01
2015-10-31
36 / 9
4 134 900 kr
0 kr
215 707 kr
2018-10-31
(2018-01-31)
5 685 000 kr
(Exkl)
155 925 kr
113 092 kr
(Inkl)
24 144 kr
30 000 kr
(Inkl)
4 129 kr
30 000 kr
(Inkl)
3 671 kr
30 000 kr
(Inkl)
3 671 kr
2012-11-01
Katrineholm
Näckrosen 17
Fredsgatan 17
Katrineholm
Saknas
Hantverkaregatan 2
2012-11-01
2015-10-31
36 / 9
2012-11-01
2018-10-31
(2018-01-31)
2012-08-01
0/3
2012-08-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2018-12-31
(2018-03-31)
2009-01-01
Försäkringskassan i Södermanlands län
D 53000001
2009-01-01
2018-12-31
36 / 9
2016-09-30
(2016-06-30)
30 000 kr
(Inkl)
4 129 kr
4 680 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 53370001
17229-6009
D 52220001
161416
0043-41-01-300
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
2014-01-01
2016-12-31
36 / 9
2016-12-31
2016-12-31
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
2014-01-01
2016-12-31
2009-01-01
2010-12-31
24 / 9
2018-12-31
(2018-03-31)
Trafikverket, Förarprovskontor
Katrineholms Industrihus
D 53220001
Polismyndigheten
J. Fyrenius Bygg & Entreprenad
Polismyndigheten, Region Öst
D 52850001
17255-6018
Skogsstyrelsen
ISP Katrineholm AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
D 53650001
17251-6016
D 53650002
värmekostnad
17251-6016
Katrineholm
Karossen 5
Karosserigatan 6
Arbetsförmedlingen, HK
City-Fastigheter i Katrineholm
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
Arbetsförmedlingen, HK
City-Fastigheter i Katrineholm
D 53660001
D 53770001
A25931
Arbetsförmedlingen, HK
City-Fastigheter i Katrineholm
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
Katrineholm
Fyrö 1:5
Krongården, Stav 2
Katrineholm
Näckrosen 16
Köpmangatan 14
Katrineholm
Ringblomman 4
Köpmangatan 15
Katrineholm
Ringblomman 4
Köpmangatan 15
2012-11-01
2015-09-30
12 / 9
2015-01-01
2017-09-30
(2016-12-31)
2011-07-01
2014-06-30
36 / 9
2014-01-01
2017-06-30
(2016-09-30)
2015-01-01
2017-12-31
36 / 9
2015-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2015-01-01
2017-12-31
36 / 9
1 582 352 kr
109 648 kr
71 350 kr
135 000 kr
(Inkl)
0 kr
2017-12-31
(2017-03-31)
72 000 kr
0 kr
1 000 kr
240 000 kr
(Exkl)
0 kr
416 646 kr
17 488 kr
0 kr
15 350 kr
0 kr
0 kr
2015-01-01
Katrineholm
Ringblomman 4
Köpmangatan 15
2015-01-01
2017-12-31
36 / 9
2015-01-01
Katrineholm
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Humlen 10
Katrineholms Fatighets AB
Köpmangatan 2
2016-12-15
2021-12-31
36 / 9
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
2016-12-15
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2010-04-01
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
17251-6015
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Katrineholm
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Violen 1
City-Fastigheter i Katrineholm
Hantverkaregatan 3
Trafikverket, Förarprovskontor
2012/1271
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2017-12-31
(2017-03-31)
2021-12-31
(2021-03-31)
1 543 785 kr
62 737 kr
64 550 kr
1 959 600 kr
0 kr
0 kr
Sidan 19 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,40
0 kr
1 653 702 kr
1 159 kr
1 763 350 kr
1 236 kr
1 405 m²
22 m²
1 427 m²
100%
1 653 702 kr
1 763 350 kr
1 405 m²
22 m²
100%
Fast. 2,0
20 073 kr
155 073 kr
2 872 kr
155 073 kr
2 872 kr
54 m²
0 m²
54 m²
100%
155 073 kr
155 073 kr
54 m²
0 m²
70%
311,43
511 kr
100%
73 511 kr
175 kr
73 511 kr
175 kr
420 m²
0 m²
420 m²
73 511 kr
73 511 kr
420 m²
0 m²
100%
305,57
6 849 kr
100%
246 849 kr
1 029 kr
246 849 kr
1 029 kr
240 m²
0 m²
240 m²
246 849 kr
246 849 kr
240 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
100%
416 646 kr
1 157 kr
434 134 kr
1 206 kr
360 m²
0 m²
360 m²
416 646 kr
434 134 kr
360 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
15 350 kr
0 kr
15 350 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
15 350 kr
15 350 kr
0 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
100%
1 608 335 kr
1 246 kr
1 671 072 kr
1 294 kr
1 291 m²
0 m²
1 291 m²
1 608 335 kr
1 671 072 kr
1 291 m²
0 m²
100%
319,48
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 285 m²
0 m²
1 285 m²
100%
0 kr
0 kr
1 285 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 53620001
arrendeavtal 1
aut.meteorolog
D 52660001
Förråd
108120 D04700
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Katrineholm
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaJuresta
institut1:15
Enskild
Saknas
2014-03-01
2019-02-28
60 / 12
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2014-03-01
Nordiska museet, Stiftelsen
Statens fastighetsverk
Katrineholm
Gimmersta 1:4 Rinehol
Skolvägen 9
Nordiska museet, Stiftelsen
D 53410001
660863
41182-001-02
D 53420001
660868
41184-003-04
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Vidmakthållande
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Trafikverket, Region Öst
D 50920001
5603 11 1 3005
Lantmäteriet i Södermanlands län
Katrineholms Fatighets AB
Lantmäteriet i Södermanlands län
Katrineholms Fatighets AB
Katrineholm
Katrineholm 4:3
Stationsgatan 6 b
Katrineholm
Katrineholm 4:3
Stationsgatan 6 b
Katrineholm
Liljan 1
Vasavägen 14
Livsmedelsverket
Lantmännen Kronfågel AB
Livsmedelsverket, övrigt
2018-12-31
(2018-03-31)
2006-03-01
0/9
2010-04-01
2009-08-01
2012-07-31
36 / 9
2010-04-01
2003-05-01
2006-04-30
36 / 9
Katrineholm
Liljan 1
Vasavägen 14
2017-03-31
(2016-06-30)
2018-07-31
(2017-10-31)
2018-04-30
(2017-07-31)
Katrineholm
Saknas
Åsen 2
2007-01-01
0/9
2007-01-01
2017-03-31
(2016-06-30)
2012-01-01
0/3
2012-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2019-02-28
(2018-02-28)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2 000 kr
0 kr
0 kr
420 000 kr
0 kr
0 kr
9 900 kr
0 kr
0 kr
16 800 kr
804 kr
4 744 kr
134 300 kr
(Inkl)
0 kr
2003-05-01
Lantmäteriet i Södermanlands län
D 53340001
Dnr 2338/2012
2009-01-01
2018-12-31
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2009-01-01
Lantmäteriet i Södermanlands län
D 52800001
varm garage
0051-51-01-200
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2016-09-30
(2016-06-30)
6 000 kr
0 kr
0 kr
13 500 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 20 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
311,39
10 kr
2 010 kr
0 kr
2 010 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
2 010 kr
2 010 kr
0 m²
0 m²
70%
305,56
8 820 kr
428 820 kr
204 kr
428 820 kr
204 kr
2 100 m²
0 m²
2 100 m²
100%
428 820 kr
428 820 kr
2 100 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
9 900 kr
450 kr
9 900 kr
450 kr
22 m²
0 m²
22 m²
9 900 kr
9 900 kr
22 m²
0 m²
100%
305,56
496 kr
100%
22 040 kr
918 kr
22 844 kr
952 kr
24 m²
0 m²
24 m²
22 040 kr
22 844 kr
24 m²
0 m²
100%
275,40
18 965 kr
153 265 kr
964 kr
153 265 kr
964 kr
127 m²
32 m²
159 m²
100%
153 265 kr
153 265 kr
127 m²
32 m²
0%
0,00
0 kr
6 000 kr
0 kr
6 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 000 kr
6 000 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
13 500 kr
964 kr
13 500 kr
964 kr
14 m²
0 m²
14 m²
13 500 kr
13 500 kr
14 m²
0 m²
15 520 135 kr
15 710 812 kr
22 431 m²
690 kr
699 kr
54 m²
22 485 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 21 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
282,40
109 551 kr
1 105 471 kr
730 kr
1 105 471 kr
730 kr
1 100 m²
415 m²
1 515 m²
100%
1 105 471 kr
1 105 471 kr
1 100 m²
415 m²
100%
Fast. 2,0
297 kr
100%
5 297 kr
0 kr
5 297 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 297 kr
5 297 kr
0 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
100%
108 000 kr
1 000 kr
112 276 kr
1 040 kr
108 m²
0 m²
108 m²
108 000 kr
112 276 kr
108 m²
0 m²
100%
282,40
132 363 kr
100%
1 345 439 kr
1 063 kr
1 345 439 kr
1 063 kr
1 266 m²
0 m²
1 266 m²
1 345 439 kr
1 345 439 kr
1 266 m²
0 m²
100%
281,00
7 949 kr
100%
75 049 kr
532 kr
75 049 kr
532 kr
141 m²
0 m²
141 m²
75 049 kr
75 049 kr
141 m²
0 m²
100%
275,40
80 491 kr
650 491 kr
1 256 kr
650 491 kr
1 256 kr
518 m²
0 m²
518 m²
100%
650 491 kr
650 491 kr
518 m²
0 m²
90%
301,11
262 800 kr
100%
7 857 380 kr
1 270 kr
8 141 388 kr
1 316 kr
3 265 m²
2 923 m²
6 188 m²
7 857 380 kr
8 141 388 kr
3 265 m²
2 923 m²
90%
301,11
12 848 kr
100%
369 749 kr
0 kr
369 749 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
369 749 kr
369 749 kr
0 m²
0 m²
Nyköping
D 51650001
Kustbevaknings
724.03
Kustbevakningen centrala ledningen
Stockholm Skavsta Flygplats AB
Nyköping
Skavsta 8:9
By 724
Kustbevakningen centrala ledningen
D 35370001
2 bilplatser
39847-004-02
Skogsstyrelsen
Jernhusen Stationer AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
D 53360001
41204-006-04
Skogsstyrelsen
Jernhusen Stationer AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
D 51390002
784.04
Polismyndigheten
Stockholm Skavsta Flygplats AB
Polismyndigheten, Region Öst
D 52060001
Jordbruksverk, Statens
Kilenkrysset AB
Distriksveterinärsorganisationen
D 50750001
232-11,01
Åklagarmyndigheten
Kungsleden Vårdfast.Götaland A
83303 0101 00
D 51680004
ombyggn.kostna
83303 0101 00
Polismyndigheten
Hemsö Fastighets AB
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Hemsö Fastighets AB
Polismyndigheten, Region Öst
Nyköping
Väster 1:41
Centralplan 1 b
Nyköping
Väster 1:41
Centralplan 1 b
Nyköping
Skavsta 8:9
Del av By 784
Nyköping
Oppeby Gård 1:4
Eskilstunavägen 7
Nyköping
Brädgården 2
Folkungavägen 2-4
2013-02-01
2014-01-31
12 / 6
2014-01-01
2017-01-31
(2016-07-31)
2013-02-01
2016-01-31
36 / 9
2014-01-01
2019-01-31
(2018-04-30)
2005-02-01
2008-10-31
36 / 9
2015-01-01
2004-11-01
2009-11-01
36 / 9
2004-11-01
2003-01-01
2007-12-31
12 / 9
995 920 kr
0 kr
0 kr
2006-03-01
2017-10-31
(2017-01-31)
2018-11-01
(2018-02-01)
2017-12-31
(2017-03-31)
5 000 kr
0 kr
0 kr
108 000 kr
4 276 kr
0 kr
1 203 300 kr
0 kr
9 776 kr
67 100 kr
0 kr
0 kr
570 000 kr
0 kr
0 kr
2003-01-01
Nyköping
Brädgården 2
Folkungavägen 2-4
Nyköping
Brädgården 2
Folkungavägen 2-4
1999-10-01
2015-09-30
36 / 9
2015-01-01
2009-10-01
2015-09-30
36 / 9
2015-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-07-31
(2016-07-31)
2005-08-01
Åklagarkammaren i Nyköping
D 51680003
2005-08-01
2011-07-31
36 / 12
2009-10-01
2018-09-30
(2017-12-31)
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
7 300 000 kr
284 008 kr
294 580 kr
356 901 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 52280003
83303 0107 01
Domstolsverket
Hemsö Hissen 08 AB
Kommun
Fastighet
Adress
Nyköping
Brädgården 2
Folkungavägen 2-4
Tingsrätt Nyköpings
D 49750001
83303 0106 00
D 51950002
D00540001-0003
D 51950003
ombyggn.kostna
83303 0106 00
Kriminalvården, Huvudkontor
Hemsö Hissen 08 AB
Häktet Nyköping
Nyköping
Brädgården 2
Folkungavägen 2
D 52460001
D02
784.04
1996-07-01
2006-06-30
36 / 24
1996-07-01
2009-07-01
2015-06-30
0/6
2009-07-01
2016-12-31
(2016-06-30)
2012-06-01
2015-05-31
36 / 9
2014-01-01
2018-05-31
(2017-08-31)
Polismyndigheten
Stockholm Skavsta Flygplats AB
Nyköping
Skölden 2
Gasverksvägen 15
Nyköping
Skavsta 8:2
General Schybergs plan 22
Polismyndigheten
Stockholm Skavsta Flygplats AB
Polismyndigheten, Region Öst
Tullverket, Huvudkontoret
Sthlm Skavsta Flygplats AB
Tullverket Mälardalsregionen
1997-01-01
2018-06-30
(2016-06-30)
Nyköping
Kriminalvården, Huvudkontor
Brädgården 2
Kungsleden Hissen AB
Folkungavägen 4
Kriminalvårdens transporttjänst Göteborg
Skogsstyrelsen
Klövern Ett AB
Skogsstyrelsen Region Mitt
2004-04-16
2009-08-31
36 / 9
5 211 670 kr
265 906 kr
37 171 kr
1999-04-01
2016-12-31
(2016-06-30)
2018-08-31
(2017-11-30)
4 084 908 kr
0 kr
39 191 kr
58 916 kr
(Inkl)
0 kr
60 000 kr
0 kr
0 kr
342 372 kr
16 174 kr
32 973 kr
144 000 kr
0 kr
0 kr
2015-01-01
Nyköping
Skavsta 8:2
General Schybergs plan 22
Nyköping
Skavsta 8:9
General Schybergs väg 25
2012-05-01
2012-08-31
36 / 9
2015-01-01
2018-08-31
(2017-11-30)
2010-03-01
2016-02-28
36 / 6
2010-03-01
2019-02-28
(2018-08-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2011-03-01
Polismyndigheten, Region Öst
D 51670002
uppehållsrum
782.03
2011-03-01
2021-09-30
(2020-09-30)
0/6
1999-04-01
D 51670001
782.03
2009-10-01
2021-09-30
36 / 12
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Nyköping
Kriminalvården, Huvudkontor
Brädgården 2
Kungsleden Hissen AB
Folkungavägen 4
Kriminalvårdens transporttjänst Göteborg
D 53050001
3212-00001-02
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
37 032 kr
0 kr
0 kr
287 400 kr
(Exkl)
37 240 kr
Sidan 22 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
85%
305,56
126 565 kr
5 375 406 kr
1 931 kr
5 641 312 kr
2 026 kr
2 366 m²
418 m²
2 784 m²
100%
5 375 406 kr
5 641 312 kr
2 366 m²
418 m²
80%
257,60
718 944 kr
100%
4 843 043 kr
2 439 kr
4 843 043 kr
2 439 kr
1 986 m²
0 m²
1 986 m²
4 843 043 kr
4 843 043 kr
1 986 m²
0 m²
100%
Fast. 2,0
23 581 kr
100%
82 497 kr
1 586 kr
82 497 kr
1 586 kr
52 m²
0 m²
52 m²
82 497 kr
82 497 kr
52 m²
0 m²
100%
Fast. 2,0
8 921 kr
100%
68 921 kr
0 kr
68 921 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
68 921 kr
68 921 kr
0 m²
0 m²
100%
313,42
2 775 kr
100%
378 120 kr
918 kr
394 294 kr
957 kr
412 m²
0 m²
412 m²
378 120 kr
394 294 kr
412 m²
0 m²
100%
286,07
14 205 kr
158 205 kr
1 648 kr
158 205 kr
1 648 kr
96 m²
0 m²
96 m²
100%
158 205 kr
158 205 kr
96 m²
0 m²
100%
286,07
3 653 kr
100%
40 685 kr
1 849 kr
40 685 kr
1 849 kr
22 m²
0 m²
22 m²
40 685 kr
40 685 kr
22 m²
0 m²
100%
301,11
12 580 kr
100%
337 220 kr
926 kr
337 220 kr
926 kr
266 m²
98 m²
364 m²
337 220 kr
337 220 kr
266 m²
98 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 53180001
9732-040203-02
Arbetsförmedlingen, HK
Klövern Strand AB
Kommun
Fastighet
Adress
Nyköping
Ana 11
Gästabudsvägen 6
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
D 53180002
sophantering
9732-040203-02
D 52900001
bilpl. nr 11
9732-80011
D 52930001
bilpl. nr 23
9732-80023
Arbetsförmedlingen, HK
Klövern Strand AB
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
Arbetsförmedlingen, HK
Klövern Strand AB
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
Arbetsförmedlingen, HK
Klövern Ström AB
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
D 53580001
11711B-001
Polismyndigheten
Nyköpings kommun,
Polismyndigheten, Region Öst
D 51790001
D0033/751
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
D 53700001
662337
12
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Nyköping
Trafikverket, huvudkontoret
Sunlight AB
Trafikverket, Förarprovskontor
2013-03-15
2017-03-14
36 / 9
Nyköping
Ana 11
Gästabudsvägen 6
2017-03-14
(2016-06-14)
Nyköping
Saknas
Gästabudsvägen
Nyköping
Saknas
Gästabudsvägen
Nyköping
Brandstationen 2
Kungsgatan 1
Nyköping
Modellen 1
Materialvägen 2
2013-03-15
2017-03-14
36 / 9
2013-03-15
2017-03-14
(2016-06-14)
2011-09-01
2011-11-30
3/3
2011-09-01
2016-11-30
(2016-08-31)
2011-09-01
2011-11-30
3/3
2011-09-01
2016-11-30
(2016-08-31)
2013-12-15
2014-12-31
6/3
2015-01-01
2016-12-31
(2016-09-30)
2007-01-01
2031-12-31
36 / 24
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
425 250 kr
15 086 kr
76 950 kr
2031-12-31
(2029-12-31)
2 000 kr
0 kr
0 kr
4 800 kr
0 kr
0 kr
4 800 kr
0 kr
0 kr
13 200 kr
0 kr
0 kr
6 428 000 kr
0 kr
0 kr
2007-01-01
Nyköping
Modellen 1
Materialvägen 2
Nyköping
Sunlight 2
Nytorget 7
2010-04-01
2031-12-31
36 / 24
2010-04-01
2031-12-31
(2029-12-31)
2015-07-01
2020-06-30
36 / 3
2015-07-01
2020-06-30
(2020-03-31)
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2013-03-15
Anstalten Nyköping
D 51790002
tillägg t.D003
D0033/955 uppg
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
22 300 kr
0 kr
0 kr
311 800 kr
2 700 kr
0 kr
Sidan 23 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
312,00
4 784 kr
506 984 kr
1 252 kr
522 070 kr
1 289 kr
405 m²
0 m²
405 m²
100%
506 984 kr
522 070 kr
405 m²
0 m²
100%
312,00
23 kr
100%
2 023 kr
0 kr
2 023 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
2 023 kr
2 023 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 800 kr
0 kr
4 800 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 800 kr
4 800 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 800 kr
0 kr
4 800 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 800 kr
4 800 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
13 200 kr
314 kr
13 200 kr
314 kr
42 m²
0 m²
42 m²
13 200 kr
13 200 kr
42 m²
0 m²
85%
286,07
538 988 kr
6 966 988 kr
1 078 kr
6 966 988 kr
1 078 kr
6 464 m²
0 m²
6 464 m²
100%
6 966 988 kr
6 966 988 kr
6 464 m²
0 m²
85%
301,11
830 kr
100%
23 130 kr
0 kr
23 130 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
23 130 kr
23 130 kr
0 m²
0 m²
100%
314,29
0 kr
100%
311 800 kr
1 732 kr
314 500 kr
1 747 kr
180 m²
0 m²
180 m²
311 800 kr
314 500 kr
180 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 52820001
754.04
Kustbevakningen centrala ledningen
Stockholm Skavsta Flygplats AB
Kommun
Fastighet
Adress
Nyköping
Skavsta 8:9
Pilotgången 3, By 754
Kustbevakningen centrala ledningen
D 51920001
Kustbevaknings
parkeringshang
Kustbevakningen centrala ledningen
Fastighetsbolaget Skavsta KB
CFF-2014-0167
Sjöfartsverket
Saab AB
Sjöfartsverket, Ostkustens trafikområde
D 51370001
22221301181
Lantmäteriet i Södermanlands län
Slottsvakten Fastigheter KB
Nyköping
Skavsta 8:7
Rotevägen
5100117 mätsta
Stockholms universitet
Akademiska hus
Nyköping
Skavsta 8:7
Rotevägen
Nyköping
Guldsmeden 14
S:t Annegatan 2 b
D 53500001
arrendeavt. 4
hydrologisk mä
D 53540001
arrendeavt. 4
66-2254 Hydrol
Tullverket, Huvudkontoret
Stockholm Skavsta Flygplats AB
2007-10-01
2013-09-30
48 / 12
2013-08-01
2015-11-30
0/3
2015-04-01
2005-11-01
2011-10-31
36 / 9
Nyköping
Nynäs 5:1
Saknas
2005-07-01
2008-06-30
36 / 12
2017-09-30
(2016-09-30)
1 786 000 kr
0 kr
0 kr
2015-04-01
2016-09-30
(2016-06-30)
2017-10-31
(2017-01-31)
961 836 kr
(Inkl)
0 kr
715 500 kr
(Inkl)
0 kr
2017-06-30
(2016-06-30)
40 000 kr
0 kr
30 080 kr
2005-07-01
Nyköping
Skavsta 8:2
Saknas
2006-02-01
0/1
Tullverket Mälardalsregionen
2006-02-01
Nyköping
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaVeda
institut
3:15
Enskild
Saknas
2008-11-01
2018-10-31
120 / 9
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2008-11-01
Nyköping
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaÅlberga
institut 8:1
ABACUS Handels i Kila AB
Saknas
1998-11-01
2008-10-31
120 / 9
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
1998-11-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
493 200 kr
0 kr
0 kr
2005-11-01
Stockholms universitet
D 51750001
D1
p-pl med motor
2019-06-30
(2018-09-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2007-10-01
Lantmäteriet i Södermanlands län
D 51440001
2010-07-01
2016-06-30
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2010-07-01
Kustbevakningen centrala ledningen
D 53280004
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2016-07-31
(2016-06-30)
2018-10-31
(2018-01-31)
2018-10-31
(2018-01-31)
6 000 kr
0 kr
0 kr
3 000 kr
0 kr
0 kr
2 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 24 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
301,11
21 588 kr
514 788 kr
1 879 kr
514 788 kr
1 879 kr
274 m²
0 m²
274 m²
100%
514 788 kr
514 788 kr
274 m²
0 m²
100%
293,85
124 233 kr
1 910 233 kr
936 kr
1 910 233 kr
936 kr
2 040 m²
0 m²
2 040 m²
100%
1 910 233 kr
1 910 233 kr
2 040 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
961 836 kr
1 374 kr
961 836 kr
1 374 kr
700 m²
0 m²
700 m²
961 836 kr
961 836 kr
700 m²
0 m²
75%
282,40
60 598 kr
776 098 kr
952 kr
776 098 kr
952 kr
815 m²
0 m²
815 m²
100%
776 098 kr
776 098 kr
815 m²
0 m²
65%
282,40
2 936 kr
73 016 kr
1 404 kr
73 016 kr
1 404 kr
52 m²
0 m²
52 m²
100%
73 016 kr
73 016 kr
52 m²
0 m²
100%
282,40
660 kr
6 660 kr
0 kr
6 660 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
6 660 kr
6 660 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 53550001
arrendeavt. 4
10339A hydrolo
D 53710002
garagepl nr 14
12070C-019 (1
D 52550001
uppställning a
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
2008-11-01
2018-10-31
120 / 9
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
2008-11-01
Kriminalvården, Huvudkontor
Statens fastighetsverk
Frivården Nyköping
Polismyndigheten
Kvarnkammaren AB
Polismyndigheten, Region Öst
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 50360004
9732-040301
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 50360005
9732-040301
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Nyköping
Vägporten 2
Sjutsaregatan 36
Nyköping
Valsta 3:4
Sjösa Industriområde
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51410001
9732 10064
Arbetsförmedlingen, HK
Klövern Strand AB
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
D 51540005
9732-040202-01
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Nyköping
Sveriges meteorologiska- och hydrologiskaVrenaby
institut 14:2
Nyköpings kommun,
Saknas
D 50360003
9732-040301
Kommun
Fastighet
Adress
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
2007-09-01
0/1
2015-07-24
2018-10-31
(2018-01-31)
2015-07-24
2016-07-31
(2016-06-30)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
3 000 kr
0 kr
0 kr
3 900 kr
0 kr
0 kr
2010-03-01
2011-02-28
12 / 9
2015-01-01
2018-02-28
(2017-05-31)
2002-07-01
2016-06-30
36 / 12
2015-07-01
2015-07-01
2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30
2 475 000 kr
(Exkl)
375 000 kr
2002-07-01
2016-12-31
36 / 12
2016-07-01
2016-07-01
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2 475 000 kr
0 kr
0 kr
2002-07-01
2017-06-30
36 / 12
2017-01-01
2017-06-30
(2016-06-30)
2 475 000 kr
0 kr
0 kr
137 000 kr
(Inkl)
0 kr
2017-01-01
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
2007-01-01
2009-12-31
36 / 9
2008-01-01
2018-12-31
(2018-03-31)
2004-01-01
2016-06-30
36 / 12
2015-07-01
2015-07-01
2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
1 050 000 kr
0 kr
61 500 kr
37 500 kr
0 kr
0 kr
Sidan 25 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
3 900 kr
0 kr
3 900 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
3 900 kr
3 900 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
137 000 kr
325 kr
137 000 kr
325 kr
422 m²
0 m²
422 m²
137 000 kr
137 000 kr
422 m²
0 m²
75%
275,40
259 875 kr
100%
3 109 875 kr
1 037 kr
3 109 875 kr
1 037 kr
3 000 m²
0 m²
3 000 m²
3 109 875 kr
3 109 875 kr
3 000 m²
0 m²
75%
275,40
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
3 000 m²
0 m²
3 000 m²
0 kr
0 kr
3 000 m²
0 m²
75%
275,40
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
3 000 m²
0 m²
3 000 m²
100%
0 kr
0 kr
3 000 m²
0 m²
100%
286,07
103 530 kr
100%
1 215 030 kr
988 kr
1 215 030 kr
988 kr
1 230 m²
0 m²
1 230 m²
1 215 030 kr
1 215 030 kr
1 230 m²
0 m²
75%
278,90
3 569 kr
100%
41 069 kr
456 kr
41 069 kr
456 kr
0 m²
90 m²
90 m²
41 069 kr
41 069 kr
0 m²
90 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 51540006
värme+kyla
9732-040202
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Kommun
Fastighet
Adress
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51540007
9732-040202-01
D 51540008
värme+kyla
9732-040202
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51540009
9732-040202-01
D 51540010
värme+kyla
9732-040202
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51860003
9732-040201-01
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51860004
9732-040201-01
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
D 51860005
9732-040201-01
Skatteverket, Huvudkontoret
Klövern Strand AB
Skatteverket, Mälardalsregionen
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2004-01-01
2016-06-30
36 / 12
2015-07-01
2016-06-30
2016-06-30
2015-07-01
2016-06-30
2004-01-01
2016-12-31
36 / 12
2016-07-01
2016-07-01
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
37 500 kr
0 kr
0 kr
2004-01-01
2016-12-31
36 / 12
2016-07-01
2016-07-01
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
7 650 kr
0 kr
0 kr
2004-01-01
2017-06-30
36 / 12
2017-01-01
2017-01-01
2017-06-30
(2016-06-30)
37 500 kr
0 kr
0 kr
2004-01-01
2017-06-30
36 / 12
2017-01-01
2017-01-01
2017-06-30
(2016-06-30)
2006-09-01
2016-06-30
12 / 9
2015-07-01
2016-06-30
2016-06-30
2015-07-01
2016-06-30
2006-09-01
2016-12-31
12 / 9
2016-07-01
2016-07-01
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
220 000 kr
0 kr
0 kr
2006-09-01
2017-06-30
12 / 9
2017-01-01
2017-01-01
2017-06-30
(2016-09-30)
220 000 kr
0 kr
0 kr
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
7 650 kr
0 kr
0 kr
7 650 kr
0 kr
0 kr
220 000 kr
(Inkl)
0 kr
Sidan 26 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
75%
278,90
728 kr
8 378 kr
0 kr
8 378 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
8 378 kr
8 378 kr
0 m²
0 m²
75%
278,90
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
90 m²
90 m²
0 kr
0 kr
0 m²
90 m²
75%
278,90
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
75%
278,90
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
90 m²
90 m²
0 kr
0 kr
0 m²
90 m²
75%
278,90
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
0 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
220 000 kr
833 kr
220 000 kr
833 kr
264 m²
0 m²
264 m²
100%
220 000 kr
220 000 kr
264 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
264 m²
0 m²
264 m²
0 kr
0 kr
264 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
264 m²
0 m²
264 m²
0 kr
0 kr
264 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 52720001
9732-030401
Arbetsförmedlingen, HK
Klövern Strand AB
Kommun
Fastighet
Adress
Nyköping
Ana 11
Spelhagsvägen 15
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
D 53100001
109607 D001
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Statens fastighetsverk
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Statens fastighetsverk
Nyköping
Residenset 8
Stora torget 13
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hemsö Hissen 08 AB
Nyköping
Residenset 8
Stora torget 13
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hemsö Hissen 08 AB
Nyköping
Borgaren 18
Stora Torget 7
Trafikverket, huvudkontoret
Jernhusen Stationer AB
Nyköping
Borgaren 18
Stora Torget 7
109240 D034
109241 D03401
2013-01-01
2015-12-31
36 / 9
2008-01-01
2010-12-31
36 / 9
2008-01-01
2010-12-31
36 / 9
Nyköping
Väster 1:41
Södra Bangårdsgatan
2014-01-01
2016-12-31
36 / 9
Nyköping
2012-01-01
Tovetorp 2:1
2016-12-31
Tovetorp Zoologisk Forskn.stn. 36 / 9
Stockholms universitet
2012-01-01
Stockholms universitet
Statens fastighetsverk
Stockholms universitet
Nyköping
Tovetorp 2:1
Tovetorp, Björnlunda
2012-01-01
2016-12-31
36 / 9
2012-01-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
5 004 155 kr
0 kr
112 000 kr
2018-12-31
(2018-03-31)
50 000 kr
0 kr
0 kr
2019-12-31
(2019-03-31)
287 680 kr
0 kr
0 kr
2019-12-31
(2019-03-31)
9 920 kr
0 kr
0 kr
2019-12-31
(2019-03-31)
17 100 kr
1 049 kr
0 kr
2014-01-01
Stockholms universitet
Statens fastighetsverk
D 53090001
2018-12-31
(2018-03-31)
2008-01-01
Trafikverket, Vidmakthållande
D 53080001
2013-01-01
2015-12-31
36 / 9
2008-01-01
Länsstyrelsen i Södermanlands län
D 53630001
660875-01
41210-003-02
232 514 kr
12 956 kr
43 607 kr
2013-01-01
Länsstyrelsen i Södermanlands län
D 52140002
elkostnad
226-719,03
2018-12-31
(2018-03-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2013-01-01
Länsstyrelsen i Södermanlands län
D 52140001
lager/förråd
226-719,03
2010-01-01
2012-12-31
36 / 9
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2010-01-01
Länsstyrelsen i Södermanlands län
D 53110001
ledningscentra
109819 D001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2019-12-31
(2019-03-31)
2019-12-31
(2019-03-31)
1 491 191 kr
0 kr
124 001 kr
553 920 kr
0 kr
0 kr
Sidan 27 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
301,11
10 409 kr
286 530 kr
1 124 kr
299 486 kr
1 174 kr
255 m²
0 m²
255 m²
100%
286 530 kr
299 486 kr
255 m²
0 m²
100%
314,59
0 kr
5 116 155 kr
998 kr
5 116 155 kr
998 kr
5 039 m²
86 m²
5 125 m²
100%
5 116 155 kr
5 116 155 kr
5 039 m²
86 m²
100%
314,59
0 kr
50 000 kr
333 kr
50 000 kr
333 kr
150 m²
0 m²
150 m²
100%
50 000 kr
50 000 kr
150 m²
0 m²
100%
293,85
20 011 kr
307 691 kr
620 kr
307 691 kr
620 kr
496 m²
0 m²
496 m²
100%
307 691 kr
307 691 kr
496 m²
0 m²
100%
293,85
690 kr
10 610 kr
0 kr
10 610 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
10 610 kr
10 610 kr
0 m²
0 m²
100%
314,40
0 kr
17 100 kr
570 kr
18 149 kr
605 kr
30 m²
0 m²
30 m²
100%
17 100 kr
18 149 kr
30 m²
0 m²
70%
313,42
0 kr
1 615 192 kr
698 kr
1 615 192 kr
698 kr
2 314 m²
0 m²
2 314 m²
100%
1 615 192 kr
1 615 192 kr
2 314 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
553 920 kr
375 kr
553 920 kr
375 kr
1 478 m²
0 m²
1 478 m²
100%
553 920 kr
553 920 kr
1 478 m²
0 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
D 50100001
garage
226-20,1 8 g
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hemsö Hissen 08 AB
Kommun
Fastighet
Adress
Nyköping
2000-01-01
Borgaren 18
Västra Trädgårdsgatan 34 m fl 0 / 6
Länsstyrelsen i Södermanlands län
D 51890002
garagepl nr 7
D904001 10589
Kriminalvården, Huvudkontor
Statens fastighetsverk
107673 D90400
D 52360002
elkostnad
107673
Kriminalvården, Huvudkontor
Statens fastighetsverk
Frivården Nyköping
Kriminalvården, Huvudkontor
Statens fastighetsverk
Frivården Nyköping
D 53240001
12070A-006 (10
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Nyköpings kommun kommunfastigh
Försäkringskassan i Södermanlands län
D 53250002
12070A-005 (10
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Nyköpings kommun,
Försäkringskassan i Södermanlands län
Nyköping
Vägporten
Östra Rundgatan 11
Nyköping
Vägporten 2
Östra Rundgatan 11
Nyköping
Vägporten 2
Östra Rundgatan 11
Nyköping
Vägporten 2
Östra Rundgatan 11
Nyköping
Vägporten 2
Östra Rundgatan 11
2007-01-01
0/1
2015-01-19
2016-12-31
(2016-06-30)
2015-01-19
2016-07-31
(2016-06-30)
2009-11-01
2015-10-31
36 / 9
2009-11-01
2018-10-31
(2018-01-31)
2009-11-01
2015-10-31
36 / 9
2009-11-01
2018-10-31
(2018-01-31)
2010-02-01
2014-12-31
36 / 9
2010-02-01
2017-12-31
(2017-03-31)
2009-05-01
0/9
2014-10-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
38 400 kr
0 kr
0 kr
2000-01-01
Frivården Nyköping
D 52360001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2014-10-01
2017-03-31
(2016-06-30)
3 900 kr
0 kr
0 kr
664 000 kr
0 kr
0 kr
32 400 kr
0 kr
0 kr
506 000 kr
0 kr
0 kr
2 944 000 kr
0 kr
0 kr
Sidan 28 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
259,70
8 064 kr
46 464 kr
232 kr
46 464 kr
232 kr
0 m²
200 m²
200 m²
100%
46 464 kr
46 464 kr
0 m²
200 m²
0%
0,00
0 kr
100%
3 900 kr
0 kr
3 900 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
3 900 kr
3 900 kr
0 m²
0 m²
70%
301,11
18 592 kr
100%
682 592 kr
1 028 kr
682 592 kr
1 028 kr
648 m²
16 m²
664 m²
682 592 kr
682 592 kr
648 m²
16 m²
70%
301,11
907 kr
100%
33 307 kr
0 kr
33 307 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
33 307 kr
33 307 kr
0 m²
0 m²
100%
301,11
20 240 kr
100%
526 240 kr
1 144 kr
526 240 kr
1 144 kr
460 m²
0 m²
460 m²
526 240 kr
526 240 kr
460 m²
0 m²
100%
305,56
88 320 kr
3 032 320 kr
1 236 kr
3 032 320 kr
1 236 kr
2 454 m²
0 m²
2 454 m²
100%
3 032 320 kr
3 032 320 kr
2 454 m²
0 m²
51 894 602 kr
52 496 757 kr
40 810 m²
1 152 kr
1 165 kr
4 246 m²
45 056 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 29 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
28 160 kr
0 kr
28 160 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
28 160 kr
28 160 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
9 000 kr
0 kr
9 000 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
9 000 kr
9 000 kr
0 m²
0 m²
100%
305,56
1 928 kr
100%
66 200 kr
1 742 kr
66 200 kr
1 742 kr
38 m²
0 m²
38 m²
66 200 kr
66 200 kr
38 m²
0 m²
100%
305,56
2 495 kr
100%
85 655 kr
832 kr
85 655 kr
832 kr
33 m²
70 m²
103 m²
85 655 kr
85 655 kr
33 m²
70 m²
100%
313,42
0 kr
368 520 kr
863 kr
368 520 kr
863 kr
427 m²
0 m²
427 m²
100%
368 520 kr
368 520 kr
427 m²
0 m²
557 535 kr
557 535 kr
498 m²
70 m²
982 kr
982 kr
Oxelösund
D 50220001
arrendeavtal k
Kustbevakningen Region Ost
Enskild
Oxelösund
Femöre 1:4
Fiskehamn
Kustbevakningen Region Ost
D 53350001
nyttjanderätts
avt. nr 105486
Sjöfartsverket
Statens fastighetsverk
Sjöfartsverket, Ostkustens trafikområde
D 52300002
7080-01-01 200
Arbetsförmedlingen, HK
Oxelösunds kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Nyköping
D 52340001
7080-01-01-200
Polismyndigheten
Oxelösunds kommun
Polismyndigheten, Region Öst
D 53040001
2051-10-01-300
Kustbevakningen Region Ost
Kustbostäder i Oxelösund AB
Kustbevakningen Region Ost
2000-01-01
2000-12-31
12 / 2
28 160 kr
0 kr
0 kr
2000-01-01
Oxelösund
Oxelö fiske 1:1
Hävringe lotshamn
Oxelösund
Almen 4
Höjdgatan 26
Oxelösund
Almen 4
Höjdgatan 26
Oxelösund
Femöre 1:12
Varvsvägen 9
2006-10-01
2009-09-30
3/3
2010-01-01
2009-01-01
2012-06-30
36 / 9
2012-01-01
2008-10-01
2013-09-30
36 / 9
2015-01-01
2012-06-01
2018-05-31
48 / 9
2012-06-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2016-12-31
(2016-10-31)
2016-09-30
(2016-06-30)
2012-01-01
2018-06-30
(2017-09-30)
2019-09-30
(2018-12-31)
2018-05-31
(2017-08-31)
9 000 kr
0 kr
0 kr
64 272 kr
0 kr
0 kr
83 160 kr
0 kr
0 kr
368 520 kr
0 kr
0 kr
568 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 30 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
85%
286,07
820 389 kr
10 604 389 kr
1 236 kr
10 604 389 kr
1 236 kr
8 580 m²
0 m²
8 580 m²
100%
10 604 389 kr
10 604 389 kr
8 580 m²
0 m²
85%
301,11
781 kr
100%
21 781 kr
0 kr
21 781 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
21 781 kr
21 781 kr
0 m²
0 m²
70%
314,02
96 kr
100%
160 096 kr
500 kr
161 327 kr
504 kr
320 m²
0 m²
320 m²
160 096 kr
161 327 kr
320 m²
0 m²
70%
314,02
6 kr
100%
10 006 kr
0 kr
11 237 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
10 006 kr
11 237 kr
320 m²
0 m²
80%
301,11
121 860 kr
21%
3 601 860 kr
1 656 kr
3 601 860 kr
1 656 kr
2 175 m²
0 m²
2 175 m²
746 305 kr
746 305 kr
443 m²
0 m²
79%
2 855 555 kr
2 855 555 kr
1 732 m²
0 m²
85%
301,11
117 628 kr
3 829 178 kr
1 903 kr
4 329 178 kr
2 152 kr
2 012 m²
0 m²
2 012 m²
100%
3 829 178 kr
4 329 178 kr
2 012 m²
0 m²
80%
314,40
0 kr
100%
1 100 000 kr
364 kr
1 100 000 kr
364 kr
3 020 m²
0 m²
3 020 m²
1 100 000 kr
1 100 000 kr
3 020 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
787 500 kr
619 kr
787 500 kr
619 kr
1 273 m²
0 m²
1 273 m²
100%
787 500 kr
787 500 kr
1 273 m²
0 m²
Strängnäs
D 51780001
D0029/750
D 51780002
tillägg t. D00
D0029/959 uppg
D 53680001
lager
VI263129-013-1
D 53680002
värme
VI263129-013-1
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Mariefred
Kriminalvården, Huvudkontor
Kriminalvårdsfast. Sverige AB
Anstalten Mariefred
Polismyndigheten
Vasallen Strängnäs Exploaterin
Polismyndigheten, Region Öst
Polismyndigheten
Vasallen Strängnäs Exploaterin
Polismyndigheten, Region Öst
D 52230001
20081010
Lotteriinspektionen
Kilenkrysset AB
Enskilda nyttjare
Strängnäs
Gripsholm 4:4
Bondängen (Box 104)
PVS-919-735/09
Polismyndigheten
Kilenkrysset AB
Strängnäs
Gripsholm 4:4
Bondängen (Box 104)
Strängnäs
Eldsund 6:16
Eldsund Byggnad 129
Strängnäs
Eldsund 6:16
Eldsund Byggnad 129
Strängnäs
Fenix 1
Finningevägen 52
Trafikverket, huvudkontoret
Tysslinge Åkeri AB
Trafikverket, Vidmakthållande
D 52330001
107270 D011-00
Kungliga biblioteket
Statens fastighetsverk
Kungliga biblioteket
2010-04-01
2031-12-31
36 / 24
2010-04-01
2031-12-31
(2029-12-31)
2015-04-20
2018-06-30
36 / 9
2015-04-20
2018-06-30
(2017-09-30)
2015-04-20
2018-06-30
36 / 9
2015-04-20
2018-06-30
(2017-09-30)
2010-02-01
2020-01-31
60 / 12
2010-09-01
2020-01-31
(2019-01-31)
Strängnäs
Fenix 1
Finningevägen 52
2011-01-01
2022-12-31
36 / 24
21 000 kr
0 kr
0 kr
160 000 kr
1 231 kr
0 kr
10 000 kr
1 231 kr
0 kr
3 480 000 kr
(Exkl)
0 kr
2022-12-31
(2020-12-31)
3 161 550 kr
500 000 kr
550 000 kr
2015-01-01
Strängnäs
Strängnäs 2:30
Kvittenvägen 32
Strängnäs
Kyrkberget 9
Lektorsgatan 4
2014-05-01
2018-12-31
36 / 9
2014-05-01
2009-07-01
2015-06-30
12 / 12
2009-07-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
9 784 000 kr
0 kr
0 kr
2010-09-01
Polismyndigheten, Region Öst
D 53560001
projekt Sträng
1
2031-12-31
(2029-12-31)
2007-01-01
Lotteriinspektionen
D 52760001
2007-01-01
2031-12-31
36 / 24
2018-12-31
(2018-03-31)
2017-06-30
(2016-06-30)
1 100 000 kr
0 kr
0 kr
787 500 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 53780001
0486:03-6
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Kommun
Fastighet
Adress
Strängnäs
Saknas
P 10 Skjutfält
Försvarsmakten
D 53010001
20100706
Haverikommission, Statens
Kilenkrysset AB
2015442
Polismyndigheten
Mavab AB
Polismyndigheten, Region Öst
D 53730001
3501214 350015
Fortifikationsverket
SSM Industrifastigheter AB
Strängnäs
Gjutaren 2
Plogstigen 1
Trafikverket, Förarprovskontor
AB Svensk Bilprovning
Strängnäs
Skogsborg 11
Skogsborgsvägen 1
Strängnäs
Slakteriet 11
Skogsvägen 1
Arbetsförmedlingen, HK
John Larsen Konsult AB
Strängnäs
Saknas
Storängsvägen 5
D 53300001
bilplats nr 16
16
Arbetsförmedlingen, HK
John Larsen Konsult AB
Arbetsförmedlingen, Amo Södertälje
Arbetsförmedlingen, HK
John Larsen Konsult AB
Arbetsförmedlingen, Amo Södertälje
2010-10-01
2015-09-30
12 / 9
2015-10-01
2019-09-30
12 / 6
2015-10-01
2008-01-01
2018-06-30
36 / 9
2005-01-01
2007-12-31
36 / 9
Strängnäs
Blå bandet 23
Trädgårdsgatan 1
2006-10-01
2018-09-30
36 / 9
320 000 kr
8 832 kr
0 kr
2019-09-30
(2019-03-31)
2018-06-30
(2017-09-30)
495 000 kr
(Inkl)
0 kr
102 082 kr
(Inkl)
0 kr
2019-12-31
(2019-03-31)
6 000 kr
0 kr
0 kr
2015-10-01
2018-09-30
(2017-12-31)
575 608 kr
52 592 kr
0 kr
2015-10-01
Strängnäs
Blå bandet 23
Trädgårdsgatan 1
Strängnäs
Blå bandet 23
Trädgårdsgatan 1
2012-05-01
12 / 3
2012-05-01
2017-05-01
(2017-02-01)
2012-05-01
12 / 3
2012-05-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2017-09-30
(2016-12-31)
2010-04-01
Arbetsförmedlingen, Amo Södertälje
D 53290001
bilpl. nr 6
6
3 267 630 kr
0 kr
0 kr
2008-01-01
Trafikverket, Förarprovskontor
D 51800002
Af Strängnäs
4123-001-0507
2017-12-31
(2016-12-31)
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
2010-10-01
Fortifikationsverket
D 51310001
2016-01-01
2017-12-31
12 / 12
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-01-01
Haverikommission, Statens
D 53750001
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2016-06-14
2017-05-01
(2017-02-01)
4 500 kr
0 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
600 kr
Sidan 31 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
0%
0,00
0 kr
3 267 630 kr
598 kr
3 267 630 kr
598 kr
5 468 m²
0 m²
5 468 m²
100%
3 267 630 kr
3 267 630 kr
5 468 m²
0 m²
100%
305,57
9 132 kr
329 132 kr
514 kr
337 964 kr
528 kr
640 m²
0 m²
640 m²
100%
329 132 kr
337 964 kr
640 m²
0 m²
70%
314,29
0 kr
100%
495 000 kr
1 238 kr
495 000 kr
1 238 kr
400 m²
0 m²
400 m²
495 000 kr
495 000 kr
400 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
102 082 kr
911 kr
102 082 kr
911 kr
112 m²
0 m²
112 m²
100%
102 082 kr
102 082 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
6 000 kr
500 kr
6 000 kr
500 kr
12 m²
0 m²
12 m²
100%
6 000 kr
6 000 kr
12 m²
0 m²
75%
282,40
48 740 kr
624 348 kr
920 kr
676 940 kr
997 kr
662 m²
17 m²
679 m²
100%
624 348 kr
676 940 kr
662 m²
17 m²
0%
0,00
0 kr
100%
4 500 kr
0 kr
4 500 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
4 500 kr
4 500 kr
0 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
5 100 kr
0 kr
5 100 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
5 100 kr
5 100 kr
0 m²
0 m²
24 948 602 kr
25 512 488 kr
24 882 m²
1 002 kr
1 025 kr
17 m²
24 899 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 32 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
65%
314,40
0 kr
3 200 000 kr
1 301 kr
3 200 000 kr
1 301 kr
2 460 m²
0 m²
2 460 m²
100%
3 200 000 kr
3 200 000 kr
2 460 m²
0 m²
0%
0,00
0 kr
100%
35 825 kr
1 433 kr
35 825 kr
1 433 kr
25 m²
0 m²
25 m²
35 825 kr
35 825 kr
25 m²
0 m²
75%
314,40
0 kr
84%
271 272 kr
1 474 kr
271 272 kr
1 474 kr
184 m²
0 m²
184 m²
226 621 kr
226 621 kr
159 m²
0 m²
16%
44 651 kr
44 651 kr
25 m²
0 m²
85%
305,57
2 377 kr
100 377 kr
0 kr
100 377 kr
0 kr
0 m²
0 m²
0 m²
100%
100 377 kr
100 377 kr
0 m²
0 m²
85%
314,59
0 kr
100%
1 673 000 kr
6 692 kr
1 673 000 kr
6 692 kr
250 m²
0 m²
250 m²
1 673 000 kr
1 673 000 kr
250 m²
0 m²
85%
305,57
187 817 kr
7 930 817 kr
943 kr
7 930 817 kr
943 kr
8 411 m²
0 m²
8 411 m²
100%
7 930 817 kr
7 930 817 kr
8 411 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
21 261 kr
100%
190 661 kr
594 kr
190 661 kr
594 kr
321 m²
0 m²
321 m²
190 661 kr
190 661 kr
321 m²
0 m²
100%
Fast. 3,0
21 261 kr
100%
190 661 kr
596 kr
190 661 kr
596 kr
320 m²
0 m²
320 m²
190 661 kr
190 661 kr
320 m²
0 m²
Trosa
D 53670001
102535 D00350
Stockholms universitet
Akademiska hus
Trosa
Askö 1:4
Askö
Stockholms universitet
D 53570001
andrahandshyre
Försäkringskassan, Huvudkontoret
Arbetsförmedlingen, HK
Försäkringskassan i Södermanlands län
D 53600001
Arbetsförmedlingen, HK
Trosa kommun
Arbetsförmedlingen, Amo Södertälje
D 52880002
ombyggn. av kö
D0902/1045 til
D 52880004
tilläggsavt. t
D0902/1072
D 52880005
D0902/1036
D 53120001
D0902/1105
D 53140001
D0902/1114
2014-07-01
2017-06-30
36 / 12
2017-06-30
(2016-06-30)
2014-07-01
Trosa
Verktyget 4
Industrigatan 8 a
Trosa
Verktyget 4
Industrigatan 8 a
2014-05-23
2017-05-22
12 / 9
2014-05-23
2017-05-22
(2016-08-22)
2014-05-01
2017-04-30
12 / 9
2014-05-23
2017-04-30
(2016-07-31)
Enskilda nyttjare
2014-05-23
Trosa
Lövsta 1:33
Lövsta skolhem, Vanghärad
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
2011-01-01
2035-12-31
0/0
2035-12-31
2035-12-31
2011-01-01
2035-12-31
Trosa
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Lövsta 1:33
Specialfastigheter Sverige AB
Lövsta skolhem, Vanghärad
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
2013-03-01
2035-12-31
36 / 12
2013-03-01
2035-12-31
(2034-12-31)
Trosa
Lövsta 1:33
Lövsta skolhem, Vanghärad
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
2011-01-01
2035-12-31
36 / 12
2016-04-01
2035-12-31
(2034-12-31)
Trosa
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Lövsta 1:33
Specialfastigheter Sverige AB
Lövsta skolhem, Vanghärad
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
2011-01-01
2012-12-31
12 / 9
2011-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
Trosa
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Lövsta 1:33
Specialfastigheter Sverige AB
Lövsta skolhem, Vanghärad
Institutionsstyrelse, Statens, Institutionerna
2011-01-01
2012-12-31
12 / 9
2011-01-01
2017-12-31
(2017-03-31)
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Specialfastigheter Sverige AB
Institutionsstyrelse, Statens, Hk
Specialfastigheter Sverige AB
35 825 kr
0 kr
0 kr
217 672 kr
(Inkl)
53 600 kr
98 000 kr
0 kr
0 kr
1 673 000 kr
0 kr
0 kr
7 743 000 kr
0 kr
0 kr
2016-04-01
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2 800 000 kr
0 kr
400 000 kr
169 400 kr
0 kr
0 kr
169 400 kr
0 kr
0 kr
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
D 53210001
Polismyndigheten
Trosa kommun
Polismyndigheten, Region Öst
Kommun
Fastighet
Adress
Trosa
Fagerhult 2:220
Vanhärad, Torget 1 d
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
2013-02-01
2019-01-31
36 / 6
2015-01-01
Summa för kommun per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2019-01-31
(2018-07-31)
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
101 050 kr
(Exkl)
0 kr
Sidan 33 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,59
0 kr
101 050 kr
2 465 kr
101 050 kr
2 465 kr
41 m²
0 m²
41 m²
100%
101 050 kr
101 050 kr
41 m²
0 m²
13 693 663 kr
13 693 663 kr
12 012 m²
1 140 kr
1 140 kr
0 m²
12 012 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Sidan 34 av 35
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
100%
314,59
0 kr
250 000 kr
663 kr
250 000 kr
663 kr
377 m²
0 m²
377 m²
100%
250 000 kr
250 000 kr
377 m²
0 m²
100%
293,85
3 291 kr
100%
50 571 kr
1 176 kr
50 571 kr
1 176 kr
43 m²
0 m²
43 m²
50 571 kr
50 571 kr
43 m²
0 m²
100%
Fast. 2,0
10 646 kr
100%
112 246 kr
1 727 kr
112 246 kr
1 727 kr
40 m²
25 m²
65 m²
112 246 kr
112 246 kr
40 m²
25 m²
412 817 kr
412 817 kr
460 m²
851 kr
851 kr
242 988 580 kr
246 555 845 kr
1 107 kr
1 123 kr
Vingåker
D 53230001
70409003-7
Migrationsverket
AB Sofielunds Fastigheter
Vingåker
Viren 9
Apoteksgatan 6
Migrationsverket
D 52150001
Af Vingåker
Arbetsförmedlingen, HK
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Arbetsförmedlingen, Amo Eskilstuna
D 52400001
1807-2
Polismyndigheten
Vingåkers kommun
Polismyndigheten, Region Öst
2013-06-01
2016-05-31
36 / 9
250 000 kr
0 kr
0 kr
2013-06-01
Vingåker
Kolsnaren 4
Storgatan 55
Vingåker
Kolsnaren 4
Åbrogården
2008-05-01
2011-04-30
36 / 9
2014-05-01
2017-04-30
(2016-07-31)
2009-04-01
2014-09-30
36 / 9
2015-01-01
2017-09-30
(2016-12-31)
Summa för kommun per 2016-06-14 :
Summa för urval per 2016-06-14 :
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
2019-05-31
(2018-08-31)
47 280 kr
(Inkl)
0 kr
71 600 kr
0 kr
30 000 kr
25 m²
485 m²
206 448 m²
13 152 m²
219 600 m²
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr
Urval:
Län: Södermanlands län
Urvalsdatum:
2016-06-14
Kontraktsnr
Hyresg. ref.
Hyresv. ref.
Hyresgäst
Hyresvärd
Lokalbrukare
Kommun
Fastighet
Adress
Fr.o.m
T.o.m
Förl/Upps
Fr.o.m
Villkor fr.o.m
Förlängt till
Upph/(Sen upps)
Upphör
2016-06-14
Grundhyra
Tillägg för f-skatt
Övriga tillägg
Indexdel
Fast o./bastal
Indextillägg
Hyresandel %
Sidan 35 av 35
Årshyra exkl f-skatt
/m2
Årshyra totalt
/m2
Area om
Area um
Summa area
Årshyra exkl f-skatt
Årshyra totalt
Area om
Area um
Förklaringar till upplåtelseförteckning
Upplåtelseförteckningen är under utveckling och kan innehålla felaktiga uppgifter. Databasen baseras på hyresavtal och andra uppgifter som myndigheterna sänder in till Ekonomistyrningsverket. Databasen kan ha vissa
brister och vara ofullständig avseende vissa myndigheters avtal. Vissa felaktiga beräkningar kan också finnas. Ekonomistyrningsverket kan därmed inte ta något ansvar för eventuellt ofullständiga eller felaktiga uppgifter i
förteckningen. Om urvalet är gjort på utgiftsområde, anslag eller myndighet så är summeringarna gjorda per myndighet för den del av lokalen som myndigheten disponerar. Om en lokal delas av flera myndigheter så finns
kontraktsvillkoren angivna under varje myndighet. I förteckning är varje post uppdelad i 2 delar där den övre delen anger kontraktsvillkoren och den under delen anger dispositionen av lokalen. Samtliga dokument är i
pdf-format och öppnas med Acrobat reader.
Kontraktsvillkor
• Kontraktsnr är Ekonomistyrningsverkets interna nr. Hyresg. ref hämtas från hyresgästen och finns inte alltid angiven i avtalet. Hyresv. ref hämtas från avtalet.
• Hyresgäst är i allmänhet den myndighet som har tecknat och är ansvarig för avtalet. I vissa organisationer är dock avtalstecknandet delegerat till en underordnad organisation än den angivna organisationen, i
Ekonomistyrningsverkets register har dock den myndighet som anses ansvarig för avtalet angivits som tecknaren. Hyresvärd är i bland felaktig då fastigheterna byter ägare utan Ekonomistyrningsverkets kännedom. I de
fall hyresvärden är en enskild person så har namnet ersatts med texten ”Enskild person”.
• Kommun/Fastighet/Adress. Dessa uppgifter hämtas från avtalet.
• Fr.o.m. avser som regel det datum som angivits i kontraktet som giltighetstidens början. I undantagsfall har Ekonomistyrningsverket p.g.a. avtalsvillkoren varit tvungen att dela upp kontraktet olika delar, avtalsdatumet kan
i dessa fall vara angivet som ett senare datum än vad som i verkligheten är fallet. T.o.m. avser som regel det datum som angivits i kontraktet som den första hyresperiodens slut. Förläng/Upps är uppdaterad från
avtalen. Om ingen uppsägningstid har angivits har hyreslagens regler tillämpats.
• Villkor fr.o.m. anger att avtalsvillkoren ändrats genom tilläggsavtal eller motsvarande vilket medfört en uppdelning av avtalet. Förlängt till är framräknat med hänsyn till avtalets t.o.m.-datum, uppsägningstid och
förlängningstid. Dessa beräknas vid ett antal tillfällen under året och kan därmed vara inaktuellt. Upph/(Sen upps). Om avtalet är annullerat så är detta datum angivet. I undantagsfall kan detta ange att avtalet av tekniska
skäl är uppdelat på flera avtal i Ekonomistyrningsverkets databas och fortsätter i en ny avtalsdel. Datum inom () anges när uppsägningen senast måste sändas in. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från vilken
tidpunkt nästa uppsägning kan göras till samt uppsägningstiden. Beräkningen kan vara felaktig och bör kontrolleras, särskilt om avtalet gäller någon av de sista dagarna men inte sista dagen i månaden.
• Grundhyra anger den i avtalet angivna årshyran exkl. tillägg. Tillägg för f-skatt avser hyresgästens andel av fastighetsskatten som ska betalas enligt hyresavtalet eller senare inkommna uppgifter. Uppgifterna är f.n.
endast uppdaterade för ett fåtal hyresavtal. Övriga tillägg avser tillägg för värme, va, ombyggnader etc. när de är kända. I vissa fall har värme och el registrerats som en särskild avtalsdel. Detta gäller i första hand när
dessa kostnader regleras med en indexklausul. Tillägg för fastighetsskatt och indextillägg redovisas särskilt.
• Indexdel anger hur stor del av grundhyran som ska indexregleras. Fast o/bastal anger antingen att ett fast omräkningstal används eller vilket bastal som ska användas vid beräkningen av indextillägget baserat på KPI. Ett
fast omräkngstal anges med "Fast" samt omräkningstalet t.ex. 3%. Bastal för omräkning med KPI anges med 2 decimaler. Indextillägg är framräknat med hänsyn till Grundhyran och den i kontraktet intagna
indexklausulen eller fasta omräkningstalet.
• Årshyra exkl f-skatt och Årshyra totalt avser en beräknad helårshyra exkl resp inkl tillägg för fastighetsskatt. I det fall avtalet endast gäller en del av året så har en helårshyra beräknats med utgångspunkt från hyrorna
under den del av året som avtalet gäller. Tillkommande värme m.m. kan vara inräknad i årshyran. Moms ingår inte i Årshyran. Hyra/m2 är beräknat som Årshyra exkl f-skatt resp Årshyra totalt / Summa area.
• Area om och Area um avser area ovan mark respektive under mark. Summa area är Area om + Area um.
Lokaldisposition
• Lokalbrukare anger vilken myndighet eller del av myndighet som disponerar lokalen. Om flera myndigheter delar på lokalen så är dessa angivna med fördelning av kostnader och area. Uppgifterna för urvalsmyndigheten
visas i fetstil.
Summor
Summor anges dels för varje lokalbeukare och dels för hela urvalet. Summar anges både inkl. och exkl. hyrestilläg för fastighetsskatt, se även Tillägg för f-skatt.
1) Datumet för upphörande anger endast att kontraktet har lagts upp på nytt av hyrestekniska skäl.
2) Indextalet är beräknat utifrån en antagen inflation.
Sorteringordning: Kommun / Adress / Kontraktsnr