INBJUDAN Med fokus på lösningar – yrkesövergripande samarbete

INBJUDAN
Nationella dagar för elev- och studerandevård 2016
Med fokus på lösningar – yrkesövergripande samarbete inom elevvården
3.11 – 4.11.2016 i Tammerfors
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i
Tammerfors på Puistotorni kongresscenter. Temat för seminariet är Med fokus på lösningar –
yrkesövergripande samarbete inom elevvården. Programmet innehåller föreläsningar och
workshops kring bland annat mobbning, stresshantering, insatser för elever med
invandrarbakgrund och samarbete i övergångsskeden. Sprid gärna informationen om seminariet
till kolleger och samarbetspartner.
Målgruppen är skolledare, lärare och elevvårdspersonal inom småbarnspedagogiken, förskola,
grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och
övriga intresserade.
Arrangörer för seminariet är Utbildningsstyrelsen, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för
bildningsväsendet, Folkhälsan och Valteri Skilla.
Platsen är Puistotorni kongresscenter i Tammerfors, Hämeenpuisto 28.
Seminariet är avgiftsfritt. Program och information om anmälning skickas i september.
Med vänliga hälsningar,
Christina Anderssén
Välkommen!