Samarbeidsutvalg

SU/FAU 2016
Foreldre:
Fredrik Bjørnødegård (SU leder)
Henrik Sciander (FAU leder)
Elin Jore
Ansatte:
Anna Sundequist (faglig veileder)
Anne-Mette Rasmussen (pedagogisk leder)
Ingunn Gjerland (barneveileder)
Marianne Voss Halvorsen (tjenesteleder)