Last ned program

Dag 1:
Tirsdag 13. sept. 2016
09:00 – 16:15
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
14:10 – 14:40
14:40 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:15
16:15 – 19:00
Tema
Registrering, kaffe/te
Velkommen
Status i forhold til tidligere seminar
Nytt fra etatene siden sist
Pause
Bedret adressekvalitet – samspill om
adressedata.
Status vegadresser
Endringer, fremdrift
LUNSJ
Hvordan spres adresser ved
omadressering ved en overgang fra
matrikkel- til vegadresser.
Bevisstgjøring om bruk av
bruksenhetsnummer. Presentasjon av
animasjonsfilm.
Pause
Status kommunereformen
Kort pause
Elektroniske adresser: digital postkasse,
kontaktinfo, hvor ligger opplysninger,
vedlikehold, kommer de inn i
folkeregisteret? Hvem velger hvilke kanaler
som skal benyttes, avsender eller mottager.
Erfaringer så langt.
Avslutning dag 1
Alt. 1:
Besøk på Postens Østlandsterminal på
Lørenskog hvor over halvparten av
brevposten i Norge sorteres. Varighet ca. to
timer. Gratis felles buss opp og ned fra
sentrum. Begrenset antall plasser. Det
serveres baguette i bussen.
Foredragsholder
Arrangementskomiteen/møteleder
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Skattedirektoratet (SKD)
Brønnøysundregistrene (BR)
Posten Norge AS
Kartverket
Kaffe/te/vann/frukt
Thor Granlund og
Erling Øverland, SKD
Inger M. Kristiansen, Kartverket
Vidar Olsen, Bisnode Matchit
Hege Kvernberg Dahl, Kartverket
Kaffe/te/vann/frukt
Unn D. Kihle, Kartverket
Difi
Kristian Bergem, Difi
Påmelding:
Omvisingen er frivillig, og gratis. Kryss av
for denne i påmeldingsskjema dersom du
ønsker å delta.
Eller
17:00 – 19:00
19:30
Alt. 2:
Besøk ved visningssenteret på Sørenga,
Oslos nye bydel med Operaen som
nærmeste nabo. Oslo kommune vil fortelle
om adresseringsprosessen og vi blir
nærmere kjent med den nye bydelen. De
som ønsker å delta serveres baguette.
Felles middag
Påmelding:
Omvisingen er frivillig, og gratis. Kryss av
for denne i påmeldingsskjema dersom du
ønsker å delta.
Påmelding: Felles middag for de som
ønsker det. Kryss av for denne i
påmeldingsskjema dersom du ønsker å
delta. Middagen betales av den enkelte.
Dag 2:
Onsdag 14. sept. 2016
08:30 – 15:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 14:55
14:55 – 15:20
15:20 – 15:30
Tema for foredrag
Mulig foredragsholder
Registrering, kaffe/te
Viktigheten av adresser og
adressekvalitet, praktisk bruk for politiet. Trond Fjellum, Innlandet Politidistrikt
Status modernisering Folkeregisteret,
adressedelen
Pause
Vegen frem til navigasjonsløsninger;
Hvorfor tar det så lang tid?
Lyn-foredrag; Valg av gate-/vegnavn
Adressering vs. Stedsnavn.
Erfaringer med endring i stedsnavnloven
Sett fra Kartverket og kommunene
«Ordet fritt»
Det åpnes for diskusjon
LUNSJ
Internasjonale adresser; utfordringer –
sett fra ulike aktører:
Regler for registrering
Postens utfordringer
NAV sine utfordringer
Andre aktører
Hvilket tegnsett skal støtte?
Pause
Uoffisielle adresser.
Status endringer siden i fjor
Postnummerendringer
Endringer pr. 01.10.2016
Avslutning/oppsummering
Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet.
Thor Granlund, SKD
Kaffe/te/vann/frukt
Stig Knutsen, Oslo kommune
Ivar Sandvik, Gjøvik kommune
Finn Isaksen, Kartverket
Kari Birgit Lien, Vang kommune
Kristian Bergem, Difi
Martin Smidt Sagstuen, SKD
Marit Kvist, Posten Norge
NAV
Kristian Bergem, Difi
Kaffe/te/vann/frukt
Frode Wold, Posten Norge
Frode Wold, Posten Norge
Kristian Bergem, Difi