1. Dag Otterstad - Lønnsom, sikker og energieffektiv

Lønnsom, sikker og
energieffektiv teknologi
Dag Otterstad,
Siemens Building Technologies
siemens.tld/keyword
Elektrifisering
Digitalisering
Verdens første el-ferge - utviklet i Trondheim
7 av 10 ferger kan elektrifiseres
Fakta
• Helelektrisk
• Batteri på båten og ved hver kai
• Lades på 10 minutter
• Reiser 680 km hver dag, Lavik og Oppedal i Norge
• Plass til 120 biler og 360 passasjerer
Nye ebusser i Göteborg hurtiglades på stasjonen
Busser på fornybar energi
Fakta
• Ni kilometer lang rute
• 3 hel elektriske og syv e-hybrid
• Reduserer energiforbruket med 80%
• Fleksibelt ladesystem med pantografer
• En ladestasjon på hver ende av ruten
”A smarter transition” for oljeindustrien
Martin Linge – første helelektriske plattformen
Fakta
• Plattformen drives med fornybar energi fra land
• Verdens første helelektriske plattform
• Effektiviserer produksjonen
Fremtidens oljeutvinning på havbunnen
Verdens første strømnett på 3000 meters dyp
Fakta
• Under utvikling
• Vedlikeholdsfritt
• Muliggjør strømforsyning til fremtidens Subsea fabrikker
Analyse av “big data” gir ny innsikt og redusert forbruk
Fakta
• 150 Siemens eksperter
• Analyserer 10.000 vindmøller
• Optimalisering av driften øker lønnsomheten og
reduserer nedetiden
Digitalisering øker produktiviteten
Fakta
• Halvert produksjonstid fra 2010 til 2016
• Kvalitetskostnadene redusert med 70%
• Ubemannet produksjon
Mulig å redusere energiforbruket med 20-30 prosent
Et av Oslos mest energieffektive bygg
Fakta
• Godt under kravene for energiklasse A
• Sertifisert i henhold til LEED Gold
• Helautomatisert – ingen brytere
Digitalisering optimaliserer forbruket ytterligere
Reduserer kostnader og CO2
Fakta
• Advantage Service Centre 200 kunder i Sverige og Norge
• Styrer over 6 millioner m2 i Sverige og Norge
• Redusert årlige kostnader med over 100 millioner NOK
• Styrer kontorer, universiteter, hotell, sykehus mm
• Redusert årlig energiforbruk med 100 million kWh
Sikkerhetskravene øker
Nytt NATO hovedkontor - et av verdens mest sikre bygg
Fakta
• Planlagt åpnet tidlig 2017
• Elektroniske sikkerhetssystemer
• Automatiserte sikkerhetsprosesser vil minimere ulemper for brukerne
Digitalisering av service
Standardisering / Automatisering
GTI/CMDB
iBA
DALI
Navigator
Local field service
Customer
Self Service
Portal
•Ticket opening
•Reports&Invoices
•iBase&Contracts
Local Support
Standardisering
Advanced Service Center (ASC) – Above Site
System
Performance
Management
•Event Mgmt
•System Mgmt
•Knowledge Mgmt
Branch – On Site
Customer team contact
Maksimal utnyttelse av byggene - sanntids monitoring og analyse
Expert Services & Consulting
Ongoing optimization
Co-operation
Reactions
Energy improvement plans
Building portfolio
Optimization
Communication
Analyzes
Improvement planning and calculations
Co-operation
Site Audits
Weather data
BT Systems
Profile benchmarking
Integrations
Desigo CC
Automated reporting
Project tool
Dashboards
Maintenance
Comfort
Fire Safety
Improvements
Projects
Task management
HVAC data
Data quality monitoring
Energy data
System performance data
Siemens Data center enviroment
Data collection
Data analytics
Data management