Klikk her for å se liste over påmeldte

Navn
Mari Kristel Gederaas
Ingrid Bjørklund
Solfrid Helene Lien Langmo
Verbaan
Berit Johanne Sølberg
Per Frost
Håkon Gjengedal
Lill Connie Furu
Erik Brenna
Øyvor Helstad
Marit Lorvik
Leif Inge Paulsen
Anette Fenstad
Beate Sundgård
Bjørn Rangbru
Brit Skjelbred
Carina Ulsund
Farida Zaida
Harald Høydal
Ingrid Davidsen
Isabell Lykke
Iver Øfsti Tanem
Jan Erik Andersen
Jo Erik Øverby
Kari Tønset Guttvik
Kjell Vidar Seljevoll
Kjersti Misfjord
Laila Marie Sorte
Maghild Melandsø
Marianne Olufsen
Merete Gynnild
Monica Ekli
Sandra Bartusevica
Sigrid Lund Drage
Silje Lien
Siri Beathe Gellein
Stein-Arne Andreassen
Terje Domaas
Tore Bjørkli
Tore Haugen
Torill Espedal
Aage Tørris Ekker
Torstein Rognes
Martin Hanssen
Stilling
Fagleder natur
Miljørådgiver
Jurist
Rådgiver
Sosialantropolog, Daglig
leder
Rådgiver
Seniorrådgiver
Fylkeskoordinator
Miljøkonsulent
Ass. miljøverndirektør
Senioringeniør
Rådgiver
Rådgiver
seniorrådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Underdir.
Rådgiver
Seniorrådgiver,
vannforvaltning
Seniorrådgiver
Prosjektleder Grønt Flagg
seniorrådgiver
Seniorrådgiver
rådgiver
seniorrådgiver
Assisterende
landbruksdirektør
Rådgiver
Rådgiver
Seniorrådgiver
rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Miljøverndirektør
Seniorrådgiver
Landbruksdirektør
Senioringeniør
Arbeidssted
Asplan Viak
Besøkssenter våtmark Ørland
Bioreg AS
Bjugn kommune
Bondelaget i Sør-Trøndelag
Faro AS - Malvikbakk Økolandsby
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag
Frøya kommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kommunikasjonsrådgiver
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sekr, Gaula Fiskeforvaltning
Naturforvalter
Gaula fiskeforvaltning
Hemne kommune
Ola Erik Røttereng
Tove Kummeneje
Frode Staldvik
Frank Johansen
Johan Forbord
Leder Driftsutvalget i Hemne
kommune
Hemne kommune
Seniorrådgiver
Klæbu kommune
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø
virksomhetsleder
Malvik kommune
Jordbrukssjef
Malvik kommune
Lars Slettom
Johan Eivind Randahl
Odd Lykkja
Thomas Ruud
Marte Aursand
Hans Olav Hygen
Kai Børge Amdal
Rådgiver miljø og folkehelse
Landbruksrådgiver
Landbrukssjef
Prosjektleder
Ola Aune Hage
Ingunn Lindemann
Linda Dalen
Silje Reisz
Tone Løvold
Trude Norevik
Åsa Pedersen
Plan-/byggeskasbehandler
Steinar Nygaard
Nils Vagstad
Johanna Järnegren
Jon Museth
Svein-Håkon Lorentsen
Trine Bekkby
Arne Roger Hansen
Idun Yvonne Johnsen
Anders Lyngstad
Bård Knutsen
Jarle Mork
Jon-Arne Sneli
Zabrodina Marina
Anette Nistad
Jan Ivar Koksvik
Anders Thon Bråten
Kari Øvrelid
Åse Sofie Winther
Finn Herje
Ane Hoel
Eli Grete Nisja
Stine Mari Måren Elverhøi
Skogbrukssjef
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
SNO
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Fylkesleder
Naturvernforbundet i SørTrøndelag
Regonleder Midt-Norge,
Norges Miljøvernforbund
Student
Universitetslektor i
biologifagdidaktikk
professor emeritus
Stipendiat
Vert, vit.ass og rådsmedlem
mangfoldsrådet Trondheim
Emeritus
Overingeniør
Regionsjef
Avdelingsingeniør
Senioringeniør
Enhetsleder Plan og
forvaltning
Fagansvarlig miljø
Fagansvarlig byggesak, plan
og oppmåling
Malvik kommune
Meldal kommune
Meldal kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meteorologisk institutt
Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Naturvernforbundet
NIBIO
NINA
NINA
NINA
NIVA
Norges Miljøvernforbund
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet
NVE
NVE
NVE
NVE Region Midt-Norge
Oppdal kommune
Oppdal kommune
Oppdal kommune
Rune Krogdahl
Rita Løberg
Kari Merete Andersen
Eli Krogstad
Lill Bøe
Ola Øie
Stig Kristiansen
Ståle Solem
Terje Daffinrud
Ingrid Hjorth
Liv Heide
Tore Solli
Trine Bjørnerås
Paul Arne Sørgård
Hans Iver Kojedal
Rune Garberg
Jorunn Skjermo
Frøydis Aalbu
Gunn Heidi Jentoft
Grindvold, Roar Santi
Kjell Ivar Framås
Grete Ørsnes
Bendik Eithun Halgunset
Ekken Hoel
Guri Stuevold
Hans Mack Berger
Bente Antonsen
Bente Høier
Bård Buseth
Ellen-Birgitte Strømø
Eva Grete Storengen Skaar
Kjersti Angelsen Rinbø
Marianne Langedal
Morten Haugen
Terje Nøst
Tijana Gajic
Tone Bergsmyr
Ann Helen Hynne
Marianne Meløy
Hilde Kirkvold
Magnus Svendsen Nerheim
Jan Henrik Dahl
Mari Berger Skjøstad
Bendik Løkken Nøstum
Elin Skorstad
Daglig leder
Avd. Leder Miljø og Helse
Rambøll
Sekretariatsleder
Politiker
ass.rådmann
Ordfører
Politiker, MTL, Rennebu
Kommune
Landbruk og miljø
Rådgiver
Prosjektleder Nordre Fosen
vannområde
Miljøkonsulent
Rådgiver landbruk
Rådgiver landbruk
Landbrukssjef
Naturforvalter
Fagansvarlig miljø
Orkla Fellesforvaltning
enhetsleder Teknisk kontor
Fagansvarlig VA
fagansvarlig TLM
Saksbehandler
Overingeniør
Rådgiver
Rådgiver
Seniorrådgiver
Skaun kommune
Skaun Kommune
Snillfjord kommune
Snillfjord kommune
Statens vegvesen
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
TOFA
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Trondheimsregionens Friluftsråd
Trøndelag teater
Tydal kommune
Universitetet i Bergen
Utviklingsseksjonen, Melhus kommune
Veterinærinstituttet
Øya videregående skole
Åfjord kommune
Saksbehandler
sjefingeniør
Byggesaksbehandler
Rådgiver miljøenheten
Rådgiver
Planlegger
Miljøsjef
naturforvaltning
Naturforvalter
rådgiver i naturforvalting
Byplanlegger
Prosjektleder
miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiver
Forsker
Lektor
Rådgiver landbruk/miljø
Rambøll
Regionalt Forskningsfond Midt-Norge
Rennebu kommune
Rennebu kommune
Rennebu Kommune
Rennebu kommune
Rennebu kommune
Rennebu kommune
Rissa kommune
Rissa kommune
Rissa Utvikling KF
Rissa Utvikling KF
Roan kommune
Røros kommune
Selbu kommune
SINTEF