Usposabljanje za ravnanje s FFS v poletnih mesecih 2016

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90
e-mail: [email protected]
splet: www.kmetijskizavod-nm.si
RAZPORED USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FFS V POLETNIH MESECIH 2016
Datum:
Ura:
Tečaj za:
Kraj:
Predavatelj - ukrepi varstva
Predavatelj - vpliv FFS na
Vrsta tečaja: rastlin pred škodljivimi organizmi
zdravje ljudi:
in vpliv FFS na okolje
osnovni
Stariha Bernarda, Bahor Ana, Pelko dr. Miljavac Bonia
Natalija
13., 14. in 16:00
15.06.2016
ČRNOMELJ (Obrtni dom, Ul. 21. uporabnike FFS (izvajalci ukrepov
oktobra 10, Črnomelj, )
varstva rastlin)
izpit: 20.06.2016 ob 16:00
20., 21. in 16:00
22.06.2016
NOVO MESTO
(KGZS - Zavod Novo mesto,
Šmihelski c. 14)
uporabnike FFS (izvajalci ukrepov
varstva rastlin)
izpit: 27.06.2016 ob 16:00
osnovni
Mavsar Martin, Strgulec Mateja, Molan Katja
Brence Andreja,
04., 05. in 16:00
06.07.2016
KRŠKO
(Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
sejna dvorana)
uporabnike FFS (izvajalci ukrepov
varstva rastlin)
izpit: 11.07.2016 ob 16:00
osnovni
Mavsar Martin, Strgulec Mateja, Kos Martina
Brence Andreja,
11., 12. in 16:00
13.07.2016
ČRNOMELJ (Obrtni dom, Ul. 21. uporabnike FFS (izvajalci ukrepov
oktobra 10, Črnomelj, )
varstva rastlin)
izpit: 18.07.2016 ob 16:00
osnovni
Stariha Bernarda, Bahor Ana
dr. Miljavac Bonia
Pripravil:
Bajec Domen, KGZS – Zavod NM
Datum: 12. marec 2016;
Kraj: Novo mesto
str.: 1/5
URNIK OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA UPORABNIKE
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV – ČRNOMELJ
Na 15 šolskih ur trajajočem izobraževanju bodo predstavljene izbrane teme področij:
13.06.2016

Teoretični in praktični prikaz postopkov priprave in nanašanja / Stariha Bernarda
(225 minut)
Priprava in uporaba naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava
škropilne brozge, osebna varovalna oprema.
14.06.2016

Vplivi FFS na zdravje ljudi / dr. Miljavac Bonia
(90 minut)
Vplivi FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS.

Vplivi FFS na okolje / Bahor Ana
(90 minut)
Nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS, varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih
členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v
okolje, ravnanje z odpadki FFS.

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi I.
(45 minut)
Integrirano varstvo rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s
področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova
razlaga.)
15.06.2016

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi II. / Pelko Natalija
(225 minut)
20.06.2016

Preverjanje znanja ob 16:00
Datum: 12. marec 2016;
Kraj: Novo mesto
str.: 2/5
URNIK OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA UPORABNIKE
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV –NOVO MESTO
Na 15 šolskih ur trajajočem izobraževanju bodo predstavljene izbrane teme področij:
20.06.2016

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi I. / Pelko Natalija
(225 minut)
21.06.2016

Vplivi FFS na zdravje ljudi / Molan Katja
(90 minut)
Vplivi FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS.

Vplivi FFS na okolje / Brence Andreja
(90 minut)
Nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS, varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih
členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v
okolje, ravnanje z odpadki FFS.

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi II.
(45 minut)
Integrirano varstvo rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s
področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova
razlaga.)
22.06.2016

Teoretični in praktični prikaz postopkov priprave in nanašanja / Mavsar Martin
(225 minut)
Priprava in uporaba naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava
škropilne brozge, osebna varovalna oprema.
27.06.2016

Preverjanje znanja ob 16:00
Datum: 12. marec 2016;
Kraj: Novo mesto
str.: 3/5
URNIK OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA UPORABNIKE
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV – KRŠKO
Na 15 šolskih ur trajajočem izobraževanju bodo predstavljene izbrane teme področij:
04.07.2016

Teoretični in praktični prikaz postopkov priprave in nanašanja / Mavsar Martin
(225 minut)
Priprava in uporaba naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava
škropilne brozge, osebna varovalna oprema.
05.07.2016

Vplivi FFS na zdravje ljudi / Kos Martina
(90 minut)
Vplivi FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS.

Vplivi FFS na okolje / Brence Andreja
(90 minut)
Nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS, varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih
členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v
okolje, ravnanje z odpadki FFS.

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi I.
(45 minut)
Integrirano varstvo rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s
področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova
razlaga.)
07.07.2016

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi II. / Strgulec Mateja
(225 minut)
11.07.2016

Preverjanje znanja ob 16:00
Datum: 12. marec 2016;
Kraj: Novo mesto
str.: 4/5
URNIK OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA UPORABNIKE
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV – ČRNOMELJ
Na 15 šolskih ur trajajočem izobraževanju bodo predstavljene izbrane teme področij:
11.07.2016

Teoretični in praktični prikaz postopkov priprave in nanašanja / Stariha Bernarda
(225 minut)
Priprava in uporaba naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava
škropilne brozge, osebna varovalna oprema.
12.07.2016

Vplivi FFS na zdravje ljudi / dr. Miljavac Bonia
(90 minut)
Vplivi FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS.

Vplivi FFS na okolje / Bahor Ana
(90 minut)
Nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS, varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih
členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v
okolje, ravnanje z odpadki FFS.

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi I.
(45 minut)
Integrirano varstvo rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s
področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova
razlaga.)
13.07.2016

Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi II. / Bahor Ana
(225 minut)
18.07.2016

Preverjanje znanja ob 16:00
Datum: 12. marec 2016;
Kraj: Novo mesto
str.: 5/5