Behov och tillämpningar i sydsvenskt skogsbruk

 Göran Peterson, Linnéuniversitetet
 Anton Holmström, Skogsstyrelsen
 Hans Thunander, Entreprenör inom metodutveckling;
tidigare Sundins skogsplantor




Regional användargrupp
Identifiera och prova närliggande (<3 år) tillämpningar
Formulera skogliga funktionskrav
Bidra till metodutveckling
Programutveckling för automatisk tolkning av insamlade
data
 Utvärdering av kundanpassad datakvalitet
 Optimering av logistik och lagerhållning i skogsbruk och
- industri
 Utveckla sambandet
mellan strategisk plan
och operativa skogliga
åtgärder
