Kritiska villkor för företagandet Ratio i Almedalen 2016

Ratio i Almedalen 2016
Kritiska villkor för
företagandet
I år utforskar vi de kritiska villkoren för svenskt företagande. Ratio har identifierat sju övergripande
områden med stor förbättringspotential:
•Företagens kompetensförsörjning
•Arbetsmarknadens flexibilitet
•Skatter på företagande och individer
•Myndighetsutövning och
regeltillämpning
•Offentlig upphandling
•Bostäder och infrastruktur
•Synen på företagens samhällsroll
Ny forskning presenteras på flera av dessa områden – politiker, parter och företagare debatterar.
Välkommen!
 Måndag 4 juli  kl 08.15–09.15  Industriområdet
Ansvaret för den svenska modellen
En flexibel arbetsmarknad med fungerande lönebildning är avgörande för
tillväxt, jobb och integration. Tar politiken eller parterna ansvaret?
 Tisdag 5 juli  kl 7.45–08.30  Samhällsbyggar­arenan,
Blue Charm
Utan vinst – inget hållbart företagande
Konfliktregler för framtiden
Henrik Malm Lindberg, fil dr, arbetsmarknadsforskare Ratio
Är företag utan vinst hållbara? Företagande bidrar inte bara till välfärd, innovationer och sysselsättning, utan även till ett gott samhälle och mänsklig blomstring. Synen på företagande behöver förändras, liksom på betydelsen av vinst.
Nils Karlson, docent och VD Ratio, presenterar ny forskning om företagandets
villkor. Politiker och företagare debatterar.
MEDVERKANDE
MEDVERKANDE
Moderniserad lönebildning
Nils Karlson, docent och VD, Ratio
Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, Darko Davidovic, IF Metall, Mats Persson,
riksdagsledamot (L), Mats Åkerlind, Svenska Byggindustrier, Eva Östling, Visita
Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio
Widar Andersson, Folkbladet, Pernilla Gunther, riksdagsledamot (KD), Jennie Nilsson,
riksdagsledamot (S), Johnny Petré, Lindsténs elektriska, Tomas Tavér, Friginor kylservice
Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio
Ratio och Installatörsföretagen i samarbete.
 Måndag 4 juli  kl 09.30–11.15  Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
 Tisdag 5 juli  kl 13–14.30  Tavernatältet, Strandvägen 4
Praktik för kompetens
Disruptiva affärsidéer och tillväxt­företagandet
Kompetensbrist är det största tillväxthindret. Särskilt stor är bristen på praktisk
yrkeskunskap. Vad säger forskningen och vilka reformer behövs ­framöver?
Hur kan vi bättre identifiera affärsidéer med potential? En disruptiv affärsidé
kan vara svår att få förståelse för, och många får aldrig chansen. Klarar vi att
finansiera helt nya och omvälvande innovationer och affärsidéer?
Produktivitet och praktisk yrkeskompetens
Daniel Halvarsson, fil dr, Ratio
Effektivitet, relevans och kvalitet i utbildningen
Henrik Malm Lindberg, fil dr, Ratio
Validering av kompetens – är det möjligt?
Alexandru Panican, docent, Ratio och Lunds universitet
Praktik för kompetens
Nils Karlson, docent, Ratio
MEDVERKANDE
Anna Ekström, Skolverket, Anne-Marie Fransson, IT & Telekomföretagen, Per Hidesten,
Industriarbetsgivarna, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Karin Johansson, Svensk
Handel, Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Lars Lööw, Svenska ESF-rådet, Thomas
Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan, Lena-Liisa Tengblad, SLA
Moderator: Johanna Grönbäck, Ratio
En disruptiv affärsidé är annorlunda och ibland utskrattad
– som den fula ankungen
Kan möjligheterna för entreprenörer med omvälvande idéer förbättras?
Christian Sandström, docent på Chalmers och Ratio
Tillväxtföretagens möjlighet till finansiering – är det för svårt?
Studie baserad på djupintervjuer med elva unga tillväxtföretag.
Michel Elmoznino Laufer, doktorand på Ratio och Handelshögskolan i Stockholm
MEDVERKANDE
Said Abdu, riksdagsledamot (L), Aurore Belfrage, EQT, Christer Bengtsson, Svenskt
Näringsliv, Henrik Bergqvist, grundare Pichit, Anna Hallberg, Almi Företagspartner,
Mikael Karlsson, Almi Invest, Marianne Larsson, Innovations Skåne, Amin Omrani,
Serendipity Innovations
Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio, Lars Mårdbrant, Almi Företagspartner
Ratio och Almi i samarbete
Ratio i Almedalen 2016
 Torsdag 7 juli  kl 9.30–10.45  Restaurang Amarillo, Schweizergränd 5
 Fredag 8 juli  kl 14.30–15.30  Strandgatan 17
Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder
Bankerna får ofta kritik för att de inte hjälper entreprenörer att finansiera idéer
som kan bli växande företag. Men vilken roll har bankerna? Hur stora risker ska
bankerna ta? Vilket stöd behöver nystartade företag?
Den offentliga upphandlingen utgör ett kritiskt villkor för företagandet. Hur
påverkas de små och medelstora företagen av den tilltagande centraliseringen?
Vilka är effekterna på kvalitet och kostnadskontroll? En fördjupad
kunskapsöversikt presenteras.
Mattias Lundbäck, ekon dr Ratio och SKL, och Emilie Videnord, forskningsassistent Ratio
MEDVERKANDE
Anna-Lena Bohm, Uniguide, Andrea Femrell, NNR, Charlotta Frenander,
Upphandlingsmyndigheten, David Johnsson, TFM, Olof Molander, SKL Kommentus,
Günther Mårder, Företagarna, Kimmo Vihtari, Pima AB
Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio
Vem finansierar företagen bäst?
Christian Sandström, docent, Ratio och Chalmers, och Anders Gustafsson, doktorand
på Ratio och högskolan Jönköping, presenterar ny forskning om innovationsfinansiering.
MEDVERKANDE
Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M), Fredrik Jutnäs, Swedbank, Adam Kostyál,
Nasdaq, Bo Lundgren, Sparbankernas Riksförbund, Günther Mårder, Företagarna
Moderator: Karl Axelsson, Ratio
Ratio och Sparbankernas Riksförbund i samarbete.
Visby
S:t Lars Ruin,
S:t Hansgatan
Donnersgatan 1
sgatan
Stra
n
sg
at
an
Hä
Stora
Torget
S:t H
an
Strandvägen 4
er
llan
gata
n
nn
Schweizergränd 5
Me
Do
dgatan
Strandgatan 17
stgat
an
S:t Hansgatan 18
 Tisdag 5 juli  kl 17–19
St Lars ruin
Ratio-pub: Kritiska villkor för företagandet
Ett seminarium kombinerat med mingel för att diskutera de kritiska
villkoren för företagande i Sverige. Ratios forskare finns på plats. Som
vanligt erbjuds Spendrups lokala utbud av öl och vatten med tilltugg, i
en unik miljö. Vi diskuterar bl a:
Option till rikedom? Underlåtenhetssynderna. Sport på export?
700 000 000 000. Är anställda lönsamma? App-ekonomin. Risk för
sockerchock? Kritiska villkor för företagandet.
Genomförs i samarbete med Gotlands bryggerier/Spendrups AB.
Föranmälan krävs på ratio.se
Blue Charm
Flera av Ratios forskare
medverkar under hela
Almedals­veckan.
Karl Axelsson
kommunikations- och
seminarieansvarig
Ann-Kari Edenius
vice vd och
kommunikations­chef
[email protected]
[email protected]
Michel Elmoznino Laufer
doktorand
[email protected]
Johanna Grönbäck
projektledare Kompetens
för tillväxt
[email protected]
Anders Gustafsson
doktorand
Daniel Halvarsson
fil dr i nationalekonomi
Andreas Hatzigeorgiou
ek dr i nationalekonomi
Nils Karlson
VD Ratio, docent
Anne-Sophie Larsson
verksamhetscontroller
Mattias Lundbäck
ek dr i nationalekonomi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Henrik Malm Lindberg
fil dr i ekonomisk historia
Alexandru Panican
docent socialt arbete
Joakim Rönnbäck
kommunikationsassistent
Karolina Stadin
ek dr i nationalekonomi
Emilie Videnord
forskningsassistent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Christian Sandström
docent, programansvarig
Unga forskare
[email protected]
[email protected]
[email protected]