Bestå som egen kommune

Bestå som egen
kommune
Husk å brette stemmeseddelen FØR du lar valgfunksjonæren stemple i feltet for stempel
---------------------------------------------- Brett her – denne sida inn ---------------------------------------------------
Os kommune
Rådgivende folkeavstemning – Kommunereformen
1. – 6. juni 2016
Sett
kryss
Dersom kommunesammnenslåing ikke er til å unngå
velger jeg å gå sammen med :
Røros og Holtålen
JA
Nord-Østerdal
JA
Stempelfelt
------------------------------------------- Brett her – denne sida ut ------------------------------