Brev Hallstahammar-Kolbäck

Befibra
din bostad
Fibra - en del av
Vi är Fibra
Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Arboga, Hallstahammar och Strängnäs. Vi finns till för
att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabbare, och för att främja konkurrensen
och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är att bli ett av världens främsta och mest använda
bredbandsnät - och att bidra till att göra livet bättre för regionens invånare.
ANSLUT DIG TILL ETT NÄT
SOM DU INTE FASTNAR I!
Hej!
Allt är inkluderat
Här kommer ett erbjudande till dig som är fastighetsägare
i Hallstahammar och Kolbäck att ansluta din villa till
stadsnätet via Fibra, ditt lokala fibernät.
Fibra är ett nät som inte är till för att fånga, utan för att
släppa fritt. I nätet erbjuder ett stort antal leverantörer
dig som kund ett brett utbud av bredbandstjänster
såsom internet, TV, telefoni och mycket annat. Att
tjänsteleverantörerna delar på samma vägbana gör att
priserna på tjänsterna pressas ner och bindningstiderna
blir korta eller obefintliga. Allt går via fiber, och håller
därför högsta klass rent tekniskt. Med en anslutning till
stadsnätet via Fibra väljer du själv fritt vilken eller vilka
tjänster och leverantörer du vill använda. Fibra innebär
valfrihet med bästa tänkbara förutsättningar för dagens
och framtidens kommunkation.
Bifogat med detta utskick finns en broschyr med mer
information om Fibra och hur det går till att ansluta sig.
I utskicket hittar du också ett avtal med pris och villkor
för din anslutning.
På fibra.se/hallsta-kolback uppdaterar vi löpande
informationen om projektet.
Bästa hälsningar
Tobias Lilja, Ansvarig säljare på Fibra
[email protected]
Just nu erbjuder vi er ett tillfälligt kampanjpris på
20 000 kr inkl. moms. I priset ingår grävning och grov
återställning på din tomt, fiberdragning, håltagning i din
husvägg och montering av användarnod. Läs mer om
detta i den bifogade broschyen och i avtalsvillkoren.
Tidplan
Satsningen i Hallstahammar/Kolbäck är stor och
det är många villor som ska anslutas i projektet. Vår
målsättning är att alla anslutningar ska vara driftsatta
och klara till sommaren 2018. Byggnationen kommer att
ske i etapper. När vi sammanställt alla inskickade avtal
planerar vi i vilken ordning byggnationen kommer ske.
De områden med högst intressegrad kommer påbörjas
först. Vi kommer kontakta dig för mer information i god
tid innan byggnationen kommer till just ditt område. Du
kommer också bli kallad till en informationsträff innan
ditt område ansluts.
Skicka in ditt avtal
För att beställa din stadsnätsanslutning skriver du
under det bifogade avtalet och returnerar det till oss
senast den 17 juni.
Kontakta oss
Vill du veta mer om Fibra eller ställa frågor?
Kontakta vårt kundcenter:
Telefon: 0771-375 375
Signera med e-avtal
Gå till e-avtalet >
Nu har du möjligheten att signera ditt avtal online
med Bank-ID. Skriv in länken nedan i din webbläsare
för att komma till e-avtalet.
www.fibra.se/hhr16