Teknisk information

Produktdatablad
Lamellparkett ek Uniq 1-stav vit lack
PRODUKTBESKRIVNING
Ett trendigt och kvalitativt golv för dig som
uppskattar ett livfullt utseende.
Stiligt 1-stavs golv producerat av homogen
råvara.
Center Ek Uniq är avsett för användning i
bostadsmiljö inomhus. Golvet är
uppbyggt i flera skikt av tvärgående lameller som
grund.
BRUKSANVISNING
Sprid ut de oöppnade paketen i det rum eller
utrymme där golvet ska läggas,
d.v.s. lägg dem inte i en bunt. Låt golvet ligga 48
timmar i oöppnade
förpackningar för att det skall kunna anpassa sig
till den temperatur och
luftfuktighet som råder på läggningsplatsen.
MONTAGE
Golvet lägges flytande med en rörelsefog på 1,5
mm / meter mot fasta
installationer, exempelvis väggar, trappor, pelare,
öppna spisar & rör. Vid
läggning används antingen en lumppapp eller
golvmellanlägg (2-3 mm)
under golvet för att dämpa oönskade ljud. Vid
läggning på betongunderlag
eller värmegolv skall alltid ÅBfolie användas
mellan värmeslingorna och
lamellparketten. Maximal temp. 27º på golvets
yta. Läggning av golv får ej
ske från ett rum till ett annat utan att det finns
en rörelsefog, golvet måste
brytas av med t.ex. en tröskel eller skarvlist.
För mer information, se separat läggnings- /
skötselanvisning eller kontakta din återförsäljare.
Vi tillämpar rekommendationer från HusAMA
samt GBR.
FÖRVARING
Förvaring sker i oöppnade paket på plant
underlag med jämnt fördelade
strön mellan paketen. Förvaras främst inomhus.
Vid förvaring utomhus
måste paketen skyddas från väder och vind samt
att golven skall ligga ett
extra dygn och acklimatisera sig inför läggning.
BEIJER BYGGMATERIAL AB
Box 798
191 27 Sollentuna
Org nr. 556012-5220
TELEFON
075 241 1000
E-POST
[email protected]
FAX
08-98 20 61
HEMSIDA
beijerbygg.se
PRODUKTEGENSKAPER
Art. nr: 900217084
Träslag ytskikt
Brädans längd (mm)
Brädans bredd (mm)
Brädans tjocklek (mm)
Antal brädor per paket
Yta per paket (m2)
Lämpligt för golvvärme
Sortering
Fogsystem
Brinelltal
Glansvärde
Garanti
Vitlackad ek
1800
160
13,5
6
1,78
Ja
C-D
2G Klickfog
c:a 3,6
10
10 år