Valtakirja seurakunta- ja yhteisöedustajille, 2016.

VALTAKIRJA
Suomen Merimieskirkko ry:n vaalikokous Lappeenrannassa
Lauritsalan seurakuntatalossa 13.8.2016
Valtuutan
______________________________________________________ (ja)
(valtuutetun nimi)
______________________________________________________
(valtuutetun nimi)
edustamaan seurakuntaamme ja käyttämään yhteisömme äänioikeutta Suomen Merimieskirkko ry:n
vaalikokouksessa kesäjuhlassa Lauritsalan seurakuntatalolla elokuussa 2016.
Valtuuttaja ___________________________________________________
kirkkoherra tai puheenjohtaja (allekirjoitus ja nimenselvennys)
______________________________________ _____/_____2016
paikkakunta päivämäärä
Seurakunnan leima
Valtuutettu ______________________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennys
Valtuutettu ______________________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennys
Suomen Merimieskirkko ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan kullakin seurakunta- ja yhteisöjäsenellä on
kokouksessa äänioikeus ja kullakin kaksi ääntä. Seurakunnalla ja yhteisöllä on oikeus lähettää kokoukseen
kaksi edustajaa. Kullakin edustajalla on silloin yksi ääni.