עדכון שבועי לפעילויות המתקיימות בבית הספר הארצי 02.06.16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫מינהל חברה ונוער‬
‫אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות‬
‫בית הספר הארצי‬
‫י"ז אייר תשע"ו‬
‫‪ 25‬במאי‪2016 ,‬‬
‫עדכון שבועי לפעילויות המתקיימות בבית הספר הארצי – "שיין"‬
‫כ"א אייר – כ"ה אייר תשע"ו‪02.06.16 – 29.05.16 ,‬‬
‫תאריך‬
‫הגורם המשתלם‬
‫רכזי מד"צים ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫טיפול תומך פתולוגיות ‪ -‬ק"נ ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫יום ראשון‬
‫‪29.05.2016‬‬
‫מיוני מש"קים ‪ -‬מחוז ת"א‬
‫סדנת סטז' בשל"ח ‪ -‬ארצי‬
‫הנחיית קבוצות ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫מנחות מפתח הלב ‪ -‬מחוז ת"א‬
‫תנועת "הנוער העובד והלומד"‬
‫חינוך חברתי בחינוך המיוחד ‪ -‬מחוז ת"א‬
‫יום שני‬
‫‪30.05.2016‬‬
‫מפגש מנהלי שרותים פסיכולוגיים חינוכיים‬
‫תכנית חאלו"ם‬
‫הדרכה בקורס קל"ע ‪ -‬ארצי‬
‫ישיבת סיכום תורה נביאים ו‪...‬כותבים‬
‫מפגש מנהלי בתי‪-‬ספר של החברה הערבית‬
‫מפגש הכנה להנחיית אירוע כנס ירושלים‬
‫תנועת "עזרא"‬
‫יום שלישי‬
‫וועדה ‪ -‬החינוך הערכי‬
‫‪31.05.2016‬‬
‫רכזים לחינוך חברתי ‪ -‬שנה ב' ‪ -‬מחוז ת"א‬
‫מח' תנועות הנוער‬
‫מפגש בנושא ‪ :‬חינוך לערכים המזכירות הפדגוגית‬
‫היערכות לכנס קיץ מש"צים ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫מינהל חברה ונוער‬
‫אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות‬
‫בית הספר הארצי‬
‫צוות אגף תנועות הנוער‬
‫פורום רכזי הכנה לצה"ל ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫יום רביעי‬
‫מורי של"ח ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫‪01.06.2016‬‬
‫ועדת בחירה לגוף חוקר‬
‫תנועת "הצופים"‬
‫היערכות לכנס קיץ מש"צים ‪ -‬מחוז מרכז‬
‫יום חמישי‬
‫‪02.06.2016‬‬
‫נציבי זכויות נוער עירוניים ‪ -‬מחוז ת"א‬
‫שבוע טוב‬