Lowe och Birgitta 7 juni 2016 - 2

Den avslöjande
tröstaren
med Birgitta Ulfsson och Lowe Pettersson
Jonsereds
herrgård
tisdagen den
7 juni 2016
kl 19.00
Biljetter bokas
per e-post
[email protected]
Pris: 250 kr
Kaffe eller te med
macka ingår
i biljettpriset. Serveras
från kl 18.15
Den avslöjande tröstaren är en minnesfest i ord och toner. Birgitta Ulfsson
porträtterar författaren Tove Jansson
som avslöjar och tröstar med samma
generösa hand. Hennes rika och mångfasetterade konstnärskap – buret av
glädje, ängslan och äventyrslusta – är
ständigt aktuellt.
Tillsammans med göteborgspianisten
Lowe Pettersson framför Birgitta Ulfsson en räcka av Tove Janssons teatervisor, alla tonsatta av Erna Tauro.
Vägbeskrivning: http://jonseredsherrgard.gu.se/kontakt/vagbeskrivning/