Lönesammanställning

Avtalssammanställning
LÖNEREVISION GRUVENTREPRENADAVTALET 2016-2017
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR GÄLLANDE 1 MAJ 2016 - 30 APRIL 2017
LÖNEÖKNING UTGÅENDE LÖN
FRÅN DEN 1 MAJ 2016
Förare
623 kr
Lärlingar
0 - 2350 timmar
486 kr
2351 - 3100 timmar
517 kr
3101 - 4200/4800 timmar
561 kr
Övriga arbetare
Som fyllt 20 år
549 kr
Som fyllt 19 år
521 kr
Som fyllt 18 år
494 kr
Som fyllt 17 år
384 kr
Som inte fyllt 17 år
329 kr
NYA GRUNDLÖNER 1 MAJ 2016 (Utgående lön får inte understiga lägsta avtalad grundlön)
Förare
26 246 kr
Lärlingar
0 - 2350 timmar
20 472 kr
2351 - 3100 timmar
21 784 kr
3101 - 4200/4800 timmar
23 621 kr
Övriga arbetare
Som fyllt 20 år
23 096 kr
Som fyllt 19 år
21 942 kr
Som fyllt 18 år
20 787 kr
Som fyllt 17 år
16 168 kr
Som inte fyllt 17 år
13 858 kr
Övriga arbetare under jord
Som fyllt 20 år
23 096 kr
Som fyllt 19 år
21 942 kr
Som fyllt 18 år
20 787 kr
Feriearbetare, timlön
Elever 2 år i gymnasiet
94 kr/tim
Elever 1 år i gymnasiet
82 kr/tim
Grundskolan
74 kr/tim
SÄRSKILDA TILLÄGG
Befattningstillägg (Lastmaskinsförare direkt under produktion jord)
1 979 kr
Befattningstillägg (Maskinförare skrotningsarbete)
2 197 kr
Yrkeserfarenhetstillägg
710 kr
Övertidstillägg
34,00 kr
Gruvpension
1 390 kr
Beredskapstjänst a)
223 kr
Beredskapstjänst b)
852 kr
Beredskapstjänst c)
1 086 kr
Underjordstillägg
2 634 kr
Dagbrottstillägg
1 317 kr
Underjordstillägg per timme
18,42 kr
Dagbrottstillägg per timme
9,21 kr
Utryckningsersättning a)
93 kr
Utryckningsersättning b)
124 kr
Övrigt att tänka på; beräkningstal för tillägg är 143 timmar.
gruv-160426