Högmässa kl 11 - Svenska kyrkan

lena
församling
onsdag 27 april
lena kyrka
Musikandakt
kl 19
musik för evensong & svenska vårsånger
kyrkokören i tensta & lena sjunger
repertoaren inför sin resa till wales
söndag 1 maj | bönsöndagen
”Bönen”
lena kyrka
Högmässa
kl 11
Foto: reenablack /Pixabay
kristina hognesius lockner
Vi samverkar med
www.svenskakyrkan.se/vattholma