Primärvårdsdagar 16-17 maj-1 - Ping-Pong

Primärvårdsdag 2
Läkarprogrammet termin 1
Sektionen för allmänmedicin
16-17 maj
Plats: Alfred Nobels allé 23 Huddinge
8.30 – 12.00
12.15 -13.00
13.00 – 13.15
13.20 - 16.20
Patient-Läkarkommunikation del 2, Maria Tasola
och Charlotte Hedberg (sal H3)
LUNCH
Information från elevhälsan angående
vaccinationer SAL 102
LAB/STATUS-övningar
Hygien/halsprov sal 102
Venprov sal 103
Status sal 104
Välkomna!