Kungörelse den 27 april Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Stadsbyggnadsnämnden informerar
Bygglov
Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför
planlagt område eller som avviker från detaljplan. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns
på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Synpunkter lämnas skriftligen inom två
veckor från annonsdagen till Stadsbyggnadsnämnden,
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08-508
27 300 eller till [email protected]
Bagarmossen: Lagavägen 29: Miljöhus (2016-05750).
Svartågatan 8: Miljöhus, cykelskjul och cykelförråd
(2016-06249). Gamla Stan: Slottsbacken 1: Byggetablering, tidsbegränsad 2016-07 – 2021-01 (2016-05681).
Skeppsbron 23, Tullhus 2: Restaurangverksamhet (201606011). Gröndal: Gröndalsvägen 100: Ändrad användning till bageriverksamhet (2016-05162). Hägersten:
Hägerstensvägen/Stjernströms väg: Nybyggnad av flerbostadshus (2016-03417). Mälarhöjden: Ålgrytevägen
framför Mälarhöjdsvägen 69: Byggbodar, tidsbegränsat
2016-04-15 – 2016-11-11 (2016-06120). Norrmalm:
Mäster Samuelsgatan 5: Byggplank, tidsbegränsat till
2016-10-09 (2016-06410). Riksby: Vadmalsvägen 34:
Panncentral, förlängning av tidsbegränsat 5 år (201602094). Solberga: Mittemot Armbandsvägen 6: Återvinningsstation (2016-00828). Södermalm: Högbergsgatan
13: Ändrad användning till kontor (2016-04958). Tensta:
Tensta Allé 15: Ny tvättstuga (2016-05874). Östermalm:
Linnégatan 38: Nybyggnadd av cykelförråd (201605932).
DN 2016-04-27
stockholm.se