Bestilling Telenor Norge AS

Mobilnr.:
Mobilnr.:
Mobilnr.:
Mobilnr.:
Mobilnr.:
Mobilnr.:
Ved
endring
aveier
juridisk
eier
vennligst
oppgi
mobilVed
endring
aveier
juridisk
eier
vennligst
oppgi
mobilVed
endring
av
juridisk
eier
vennligst
endring
av
juridisk
vennligst
oppgi
mobilVed Ved
endring
av
juridisk
vennligst
oppgi
mobilVed
endring
av
juridisk
eier
vennligst
oppgi
mobilendring
av
juridisk
eier
vennligst
oppgi
mobilBestillingen
gjelder:
Bestillingen
gjelder:
Bestillingen
gjelder:
Bestillingen
gjelder:
Bestillingen
gjelder:
Bestillingen
gjelder:
telefonnummer
og
SIM-kortnummer
(20 siffer).
telefonnummer
ogogSIM-kortnummer
(20
telefonnummer
SIM-kortnummer
(20siffer).
siffer).
telefonnummer
og
SIM-kortnummer
(20
siffer).
telefonnummer
og
(20
siffer).
oppgi
mobiltelefonnummer
og
Mobilnr.:
telefonnummer
ogav
SIM-kortnummer
(20
Mobilnr.:
Ved
endring
avSIM-kortnummer
juridisk
eiersiffer).
vennligst
oppgi
mobilVed
endring
juridisk
eier
vennligst
oppgi
mobilBestillingen
gjelder:
Bestillingen
gjelder:
Nyttabonnement
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Nyttabonnement
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Nyttabonnement
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Nyttabonnement
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Nyttabonnement
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Nyttabonnement
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
SIM-kortnummer (20 siffer).
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Overflyttingavmobilnummerfraannenleverandør
Nyttabonnement
Nyttabonnement
Endringavjuridiskeier
Endringavjuridiskeier
(Obs!
Saldo
på
Saldo
på
kontantkort
slettes)
Endringavjuridiskeier
(Obs!
Saldo
på
kontantkort
slettes)
(Obs!(Obs!
Saldo(Obs!
på
kontantkort
slettes)
kontantkort
slettes)
(Obs!
Saldo
på
kontantkort
Endringavjuridiskeier
Saldo
på
kontantkort
slettes)
slettes)
Endringavjuridiskeier
Endringavjuridiskeier
Saldo på kontantkort
Endringavjuridiskeier
(Obs! Saldo(Obs!
på kontantkort
slettes) slettes)
Endringavjuridiskeier
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat
Abonnementstype
Privat 3GB
Abonnementstype
FRIHET
500MB Privat2GB
Mobilnr :
telefonnummer
og SIM-kortnummer
(20 siffer).
telefonnummer
og SIM-kortnummer
(20 siffer).
4774800
8 984978480979
8409
7904 7 0
8 9 4 7809 4 7 0
djuice
djuice
in 1 S all
5GB
8GB
10GB
20GB
40GB
60GB
300MB
2GB
3GB
6GBall
UNG
KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat
Prat100
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat
Prat100
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat
Prat100
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
in 1 S KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat
Prat100
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat
Prat100
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat
Prat100
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
djuice
all in
inM
1KomplettS
Mdjuice
djuice
in
L nonstop
M2M
total
Telenor
Kontantkort
Annet
KomplettKontroll
KomplettS
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
...................................................................................
djuiceall
M
djuiceall
in
djuice
djuice
djuice
explore
explore
A
nn
Prat100
Annet
...................................................................................
djuiceall
in
M
djuiceall
in
LLin
1LLdjuice
easy
djuice
explore
explore
A
Kontantkort
djuice
djuice
M2M
total
djuice
all
in
11djuiceall
M
djuice
all
in
M
all
in
djuice
in
1djuice
LLall
M2M
total
Telenor
Kontantkort
Annet
KomplettKontroll
KomplettM
KomplettL
KomplettXL
Prat400
Prat1200
djuiceSIMply
djuiceallinS
djuiceall
in
M
djuiceall
in
djuice
easy
djuice
djuice
A
nn
nn
Prat
...................................................................................
...................................................................................
djuiceall
in
M
djuiceall
in
Ldjuiceall
nonstop
djuice
easy
easy
easy
explore
A
Telenor
nn
...................................................................................
djuiceall
in
M
L1djuice
explore
explore
A
nn
Prat100
...................................................................................
djuiceall
in M
in Lall
easy
djuice
easy
A
nnPrat
nonstop
XL
nonstop
XXL
Annet……………………………………
djuice
Annet
Telenor
Kontant
Mobilt
Bredbånd………………………………………
...................................................................................
djuiceall
in
M
djuiceall
L
djuice easy
djuice
explore
nn ...................................................................................
djuiceall
in
M
djuiceall
in L
indjuice
easy
djuice
explore
A
nn A
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
Abonnementstype
Bedrift
BedriftTotal
BedriftLarge
Bedrift
BedriftTotal
BedriftLarge
Bedrift
Medium
Annet
.........................................................................
.........................................................................
Small
Bedrift
Small
Annet
Small
Bedrift
Small
Annet
BedriftTotal
BedriftLarge
Bedrift
Medium
BedriftTotal
BedriftLarge
Bedrift
Medium
BedriftTotal
BedriftLarge
Bedrift
Medium
Annet
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Bedrift
Annet
Bedrift
Annet
Small
Bedrift
Small
Annet
BedriftTotal
BedriftLarge
Bedrift
Medium
Mikro SIM-kort
.........................................................................
Medium
Bedrift
Annet
SIM-kortSIM-kortMikro SIM-kort
1GB
2GB
4GB
8GB
15GB Medium
40GB
60GB SmallBedrift
Small
Large
Total
XS
S
M
Fri+BedriftTotal
Medium
Bedrift+
BedriftTotalBedriftLarge
BedriftLarge
Bedrift
.........................................................................
Small
Bedrift
Annet
Bedrift Medium
.........................................................................
Bedrift
Annet
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
BedriftspakkenSmall
BedriftspakkenTotal
BedriftspakkenLarge
Bedriftpakken
Medium Medium
BedriftspakkenSmall
Annet..............................................................................................................
Mobilt
Bredbånd..............................................................................................................
Opplysninger
om mobiltelefonen
Opplysninger
om
mobiltelefonen
Opplysninger
om
mobiltelefonen
Opplysninger
om
mobiltelefonen
Opplysninger
om
mobiltelefonen
Opplysninger
om
mobiltelefonen
SIM-kort
type
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Opplysninger
om
mobiltelefonen
Opplysninger
om
mobiltelefonen
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
Mikro-SIM
SIM-kort
SIM-kort
type
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
Detpåløperinnmeldingsavgiftvednytegningogporteringavabonnement.
IMEInr. IMEInr.
MultiSIM
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Forkontantabonnementpåløperstartpakkeavgift+evt.portoogoppkravsgebyr.
Opplysninger
om
USB
modem
Opplysninger
om
USB
modem
Opplysninger
om
USB
modem
Opplysninger
om
USB
modem
Opplysninger
om
USB
modem
Opplysninger
om
USB
modem
Opplysninger om USB modem/ruter/nettbrett
Opplysninger
om
USB modem
Opplysninger
om USB
modem
Vær påløper
oppmerksom
på at det kan ved
påløpe
innmeldingsavgift
ved
av abonnement.
Det
innmeldingsavgift
nytegning
og portering
avbestilling
abonnement.
For kontantabonnement påløper startpakkeavgift + evt. porto og oppkravsgebyr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr.
IMEInr. IMEInr.
(BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
)
Ny
juridisk
(BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
Ny
juridisk
eier
NyNy
juridisk
(BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
(BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
) ) )) )
Ny Ny
juridisk
eier
(eier
BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
juridisk
eier
(eier
BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
juridisk
eier
)
Ny juridisk
eier (BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
)
Ny juridisk
eier (BRUKBLOKKBOKSTAVERVEDUTFYLLING
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Bruker(hvisannenennover)
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
e-postadresse
e-postadresse
e-postadresse
e-postadresse
e-postadresse
e-postadresse
e-postadresse
e-postadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Fakturaadresse
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Etternavnellerfirmanavn
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Kundekonto
Kundekonto
Kundekonto
Kundekonto
Kundekonto
Kundekonto
Kundekonto
Kundekonto
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Ønskeråknyttedetteabonnementettilkundekonto:
Fornavn
Fornavn Fornavn
Fornavn
Fornavn
Fornavn
FornavnFornavn
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Fødselsdato(
6siffer
)
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
) ) 9siffer
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
))/Org.nr.(
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
)
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
) 9siffer
Fødselsdato(
6siffer)/Org.nr.(
Fødselsdato(
6siffer)/Org.nr.(
9siffer) 9siffer)
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Poststed
Postnr.Postnr. Poststed
Treffnr.
Treffnr.
Treffnr.
Treffnr.
Treffnr.
Treffnr.
Treffnr.
Treffnr.
Fornavn
Fornavn Fødselsdato(
6siffer
)
Fornavn
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
) ) 9siffer
Fornavn
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
))/Org.nr.(
Fornavn
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
)
Fornavn
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
) 9siffer
Fødselsdato(
6siffer)/Org.nr.(
FornavnFornavn
Fødselsdato(
6siffer)/Org.nr.(
9siffer) 9siffer)
Postboks Postnr.
Postnr.
Poststed
Postboks
Postnr.
Poststed
Postboks
Postnr.
Poststed
Postboks
Poststed
Postboks
Postnr.
Poststed
Postboks
Postnr.
Poststed
Postboks
Poststed
Postboks
Postnr.Postnr. Poststed
Fornavn/Avdeling
Fornavn/Avdeling
Fornavn/Avdeling
Fornavn/Avdeling
Fornavn/Avdeling
Fornavn/Avdeling
Fornavn/Avdeling Fornavn/Avdeling
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postboks
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Postnr.
Poststed
Poststed
Postnr.Postnr. Poststed
Fødselsdato(
6siffer
)
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
) ) 9siffer
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
))/Org.nr.(
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
)
Fødselsdato(
6siffer
)/Org.nr.(
9siffer
) 9siffer
Fødselsdato(
6siffer)/Org.nr.(
Fødselsdato(
6siffer)/Org.nr.(
9siffer) 9siffer)
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Erkundekontoukjent,føroppannetmobilnummersomertilknyttetdenne:
Ja
takk,
send
meg
nyhetsbrev/informasjon
til e-postadresse
og SMS
JaJa
takk,
send
meg
nyhetsbrev/informasjon
til
og
takk,
send
meg
nyhetsbrev/informasjon
tile-postadresse
e-postadresse
ogSMS
SMS
Ja takk,
send
meg
nyhetsbrev/informasjon
til e-postadresse
og SMS
Ja
takk,
send
meg
nyhetsbrev/informasjon
til
e-postadresse
og
SMS
Ja
takk,
send
meg
nyhetsbrev/informasjon
til e-postadresse
og SMS
Jasend
takk,meg
send
meg nyhetsbrev/informasjon
til e-postadresse
Ja takk,
nyhetsbrev/informasjon
til e-postadresse
og SMSog SMS
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
27.04.2016
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Tilleggstjenester
til hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
tiltilhovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
til hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
til
hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
til hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
til hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tilleggstjenester
til hovedabonnement
(fleretilleggstjenesterfinnespåtelenor.no)
Tvilling
Tvilling
Tvilling
Tvilling
Tvilling
Ekstra
SIM-kort
Tvilling
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
Harkundenfåtttilleggskort
JaNei
Nei (Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
Harkundenfåtttilleggskort
Ja
Nei
Tvilling
Harkundenfåtttilleggskort
JaNei
Nei
Harkundenfåtttilleggskort
Ja(kun
Nei
Harkundenfåtttilleggskort
Ja
Tvilling
Harkundenfåtttilleggskort
Ja privat)
Tvilling
Data-SIM
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
SIM-korttilkunden)
SIM-korttilkunden)
Hemmelignummer*
Vedendringavjuridiskeierskalalle
SIM-korttilkunden)
SIM-korttilkunden)
SIM-korttilkunden)
SIM-korttilkunden)
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
(Hvisnei,senderTelenorMobiletekstra
Harkundenfåtttilleggskort
Ja
Nei
Harkundenfåtttilleggskort
Ja
Nei
Spesifisertfaktura**
Spesifisertfaktura**
Spesifisertfaktura**
Spesifisertfaktura**
Spesifisertfaktura**
Datakort
(kun
bedrift)
Datakort2
(kun
bedrift)
Spesifisertfaktura**
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
tilleggstjenesterautomatiskvidereføres
SIM-korttilkunden)
Tilleggstjenester
til Tvilling
Tilleggstjenester
til
SIM-korttilkunden)
Tilleggstjenester
tilTvilling
Tvilling
Tilleggstjenester
til Tvilling
Tilleggstjenester
til
Tvilling
Tilleggstjenester
til Tvilling
(Hvis
nei,
sender
Telenor
Mobil et
nei,
sender
Telenor
Mobil
etet et
ØnskerikkeMobilSvar
ØnskerikkeMobilSvar
(Hvis
nei,
sender
Telenor
Mobil
(Hvis(Hvis
nei, (Hvis
sender
Telenor
Mobil
et
(Hvis
nei,
sender
Telenor
Mobil
ØnskerikkeMobilSvar
ØnskerikkeMobilSvar
ØnskerikkeMobilSvar
nei,
sender
Telenor
Mobil
et
ØnskerikkeMobilSvar
Spesifisertfaktura**
Spesifisertfaktura**
Tilleggstjenester
til Tvilling
Tilleggstjenester
tiltilTvilling
Tilleggstjenester
ekstra
SIM-kort
Tvilling
SIM-kort
til kunden)
Tvilling
SIM-kort
tiltil
kunden)
Tvilling
SIM-kort
kunden)
Tvilling
SIM-kort
til
kunden)
Tvilling
SIM-kort
til kunden)
Tvilling
SIM-kort
til
kunden)
Mobilforsikring
Mobilforsikring
DataFax
DataFax
Mobilforsikring
DataFax
Mobilforsikring
Mobilforsikring
DataFax
DataFax
DataFax
Mobilforsikring
(Hvis
nei,
sender
Telenor
ØnskerikkeMobilSvar
Mobilforsikring*
Mobilforsikring*
(Hvis
nei,
sender
Telenor
Mobil
et Mobil et
Forsikring
Mobil & Nettbrett*
ØnskerikkeMobilSvar
Mobilforsikring*
Mobilforsikring*
Mobilforsikring*
Mobilforsikring*
Forsikring
Mobil & Nettbrett
Tvilling til
SIM-kort
til kunden)
Ønskervidereføringavbinding*** Ønskervidereføringavbinding***
Tvilling SIM-kort
kunden)
Ønskervidereføringavbinding***
Ønskervidereføringavbinding***
Ønskervidereføringavbinding***
Mobilforsikring
DataFax
Mobilforsikring
DataFax
Mobilforsikring* Ønskervidereføringavbinding***
Mobilforsikring*
Ønskervidereføringavbinding***
MobilforsikringiPhone Ønskervidereføringavbinding***
MobilforsikringiPhone
MobilforsikringiPhone
MobilforsikringiPhone
MobilforsikringiPhone
MobilforsikringiPhone
*** Vedendringfrabedriftsabonementtilprivatabonnementvildetteutløsebruddgebeyrpå
***
Vedendringfrabedriftsabonementtilprivatabonnementvildetteutløsebruddgebeyrpå
******
Vedendringfrabedriftsabonementtilprivatabonnementvildetteutløsebruddgebeyrpå
*** ***
Vedendringfrabedriftsabonementtilprivatabonnementvildetteutløsebruddgebeyrpå
Vedendringfrabedriftsabonementtilprivatabonnementvildetteutløsebruddgebeyrpå
Vedendringfrabedriftsabonementtilprivatabonnementvildetteutløsebruddgebeyrpå
MobilforsikringiPhone
MobilforsikringiPhone
* Kan
ikke
bestilles på kontantabonnement
endringer
binding.Endrebedriftsabonnementmåkundenværeienrebindingsfaseforåvidreføre
***binding.Endrebedriftsabonnementmåkundenværeienrebindingsfaseforåvidreføre
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
Ved
fra bedriftsabonnement til privat abonnement vil dette utløse
binding.Endrebedriftsabonnementmåkundenværeienrebindingsfaseforåvidreføre
binding.Endrebedriftsabonnementmåkundenværeienrebindingsfaseforåvidreføre
binding.Endrebedriftsabonnementmåkundenværeienrebindingsfaseforåvidreføre
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
binding.Endrebedriftsabonnementmåkundenværeienrebindingsfaseforåvidreføre
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
bruddgebyr
på
binding. på binding
**
Ved
overføring
av abonnement fra bedrift til privat, eller omvendt,
vil
det
bruddgebyr
utløse
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
*Kontantabonnementharegnespesifikkevilkår
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
bindingendersomdehartegnetbindingvedkjøpavmobiltelefon.
**Kanikkebestillespåkontantabonnement
Jeg følgende
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
til Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
Jeg
ønsker
nummer
overflyttet
til
Jeg
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
tilTelenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
JegJeg
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
til Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
Jeg
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
til
Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
til Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
Jeg
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
til Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
Jeg
ønsker
følgende
nummer
overflyttet
til
Telenor(mobilnummerobligatoriskdersomannetabonnementennBareDataervalgt)
Mobilnummer
Mobilnummer
Data
Data
Data Data
Mobilnummer
Mobilnummer
Mobilnummer
DataData
Mobilnummer
Mobilnummer
Data Data
Mobilnummer
FaxFax Fax
Fax Fax Fax
Fax
Fax
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dettarnormalt7arbeidsdagerfraTelenormottarbestillingen,tiloverflyttingfinnersted.
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersom
du ønsker overflytting senere enn dette, vennligst oppgi ønsket dato.
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Dersomduønskeroverflyttingsenereenndette,vennligstoppgiønskettidspunkt(datoogklokkeslett):
Ved
endring
av
juridisk
eier
fylles
dette
feltet
ut
av
tidligere
Ved
endring
av
eier
fylles
dette
feltet
utut
av
eier.
Ved
endring
avjuridisk
juridisk
eier
fylles
dette
feltet
avtidligere
tidligere
eier.
VedVed
endring
avendring
juridisk
eier
fylles
dette
feltet
ut
av
tidligere
eier.
Ved
av
juridisk
eier
fylles
dette
feltet
ut
av
tidligere
eier. eier.
endring
av juridisk
eier
fylles
dette
feltet
ut
av
tidligere
eier.
Ved endring
av juridisk
eierdette
fyllesfeltet
detteut
feltet
ut av tidligere
eier.
Ved
endring
av
juridisk
eier
fylles
av
tidligere
eier.
Dato
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
Dato
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
Dato
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
Dato
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
DatoDato
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
Fødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
Dato DatoFødselsdato(6siffer)/Org.nr.(9siffer)
Navntidligereeiermedblokkbokstaver
Bedriftenskontaktperson
Underskrifttidligere
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
medblokkbokstaver
eier/kontaktperson
Forhandler
Forhandler
Forhandler
Forhandler
Forhandler
Forhandler
Forhandler
Forhandler
Forhandlernavn
Forhandlernr.
Forhandlernr.
Forhandlernr.
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernavn
Forhandlernr.
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernavn
Forhandlernr.
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernavn
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernavn
Forhandlernr.
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernavn
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernavn
Forhandlernavn
Forhandlernr.
Datoogforhandlersunderskrift
Forhandlernr.
Datoogforhandlersunderskrift
Legitimasjon:
Legitimasjon:
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Nummer
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Legitimasjon:
Nummer
Nummer
Legitimasjon:
Nummer
Legitimasjon:
Nummer
Legitimasjon:
Nummer
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Forhandlerpåtarsegdetøkonomiskeansvarfortapene
Legitimasjon:
Pass
SertifikatPost/Bankkort
SertifikatPost/Bankkort
Nummer
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
Kundenerkjent
SertifikatPost/Bankkort
Legitimasjon:
SertifikatPost/Bankkort
Pass
Pass
Nummer
Kundenerkjent
Kundenerkjent
Pass
Kundenerkjent
Pass
SertifikatPost/Bankkort
Kundenerkjent
SertifikatPost/Bankkort
Kundenerkjent
Pass
kundensidentitetikkeerriktig.
kundensidentitetikkeerriktig.
kundensidentitetikkeerriktig.
kundensidentitetikkeerriktig.
kundensidentitetikkeerriktig.
kundensidentitetikkeerriktig.
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
TelenorNorgeASeventueltmåtteblipåførtdersom
Kundenerkjent
SertifikatPost/Bankkort
Kundenerkjent
Pass Pass SertifikatPost/Bankkort
kundensidentitetikkeerriktig.
kundensidentitetikkeerriktig.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Telenorkredittsjekkerkunderihenholdtilgjeldendelovgivningogvedtakfattetavmyndighetene.
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Stedogdato
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Bestillers/kontaktpersonsunderskrift
Stedogdato
Bestillers/kontaktpersonsnavnmedblokkbokstaver
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Bl.nr:F91306.06(BatesCity163438)
Bestilling
Telenor
Norge
Bestilling
Telenor
Norge
AS
Bestilling
Telenor
Norge
AS
Bestilling
Telenor
Norge
AS
Bestilling
Telenor
Norge
ASAS
Bestilling
Telenor
Norge
AS
Bestilling
Telenor
Norge
Bestilling
Telenor
Norge
AS AS
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:AS,
Telenor
Norge
AS,
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00 165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:
Norge
AS,
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00
165
Sentrum,
3701
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00
165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:Telenor
Telenor
Norge
AS,
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00
165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:
Telenor
Norge
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00
165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:
Telenor
Norge
AS,
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00
165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til: Telenor
Norge
AS,
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
00
165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:09000
Telenor
Norge
AS,
Postboks
216
Sentum,
3717
Skien.
Tlf:
09000,
Fax:
810
165
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
til:Kundeservice
Telenor
Norge
AS,
Postboks
3717
Skien.
Tlf:
Fax:
810
00
165
Viktig!
Gi Kundeservice
beskjed
til
på
tlf.
09000
dersom
du
ikke
mottar
bekreftelse
og
vilkår
etter
bestilling
av forsikring.
Viktig!
Gi
til
Kundeservice
på
tlf.
09000
dersom
du
ikke
mottar
bekreftelse
og
vilkår
etter
bestilling
av
Viktig!
Gibeskjed
beskjed
til
Kundeservice
på
tlf.tlf.
09000
dersom
duSentum,
ikke
mottar
bekreftelse
og
vilkår
etter
bestilling
avforsikring.
forsikring.
Viktig!
Gi
beskjed
til
Kundeservice
på
tlf.
dersom
dudersom
ikke
mottar
bekreftelse
og
vilkår
etter
bestilling
av00
forsikring.
Viktig!
Gi
beskjed
til
Kundeservice
på
09000
du
ikke
mottar
bekreftelse
og
vilkår
etter
bestilling
av
forsikring.
Viktig!
Gi beskjed
til
på tlf.
09000
dersom
du216
ikke
mottar
bekreftelse
og09000,
vilkår
etter
bestilling
av
forsikring.
For
mer
informasjon
om
våre
produkter
og
tjenester
se
telenor.no
For
mer
informasjon
om
våre
produkter
og
tjenester
se
telenor.no
For
mer
informasjon
om
våre
produkter
og
tjenester
se
telenor.no
ForFor
mer
informasjon
om
våre
produkter
og
tjenester
se
telenor.no
For
mer
informasjon
om
våre
produkter
og
tjenester
se
telenor.no
mer
informasjon
om
våre
produkter
og
tjenester
se
telenor.no
Viktig!
Gi
beskjed
til
Kundeservice
på
tlf.
09000
dersom
du
ikke
mottar
bekreftelse
og
vilkår
etter
bestilling
av forsikring.
Viktig! Gi beskjed til Kundeservice på tlf. 09000 dersom du ikke mottar bekreftelse og vilkår etter bestilling av forsikring.
For
mer informasjon
om
våre produkter
og tjenester
se telenor.no
For mer
informasjon
om våre
produkter
og tjenester
se telenor.no