Program for møtet - Helsedirektoratet

Åpent informasjonsmøte om velferdsteknologi



Dato: 21. oktober
Tidspunkt: 10:00–15:00
Sted: Scandic Edderkoppen, Edderkoppen teater v/ St. Olavs plass Oslo
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet inviterer til åpent
informasjonsmøte.
Dette er høstens viktigste informasjonsmøte for deg som ønsker å være
oppdatert på de statlige grep innenfor velferdsteknologiområdet og ønsker
førstehåndsinformasjon om de anbefalinger Helsedirektoratet den 21. oktober gir
kommunene når de skal inngå avtaler med leverandører av velferdsteknologiske
løsninger.
Program for møtet
09:30 – 10:00 Registrering med kaffe og frukt
10:00 – 10:15 Introduksjon ved avdelingsdirektør for digitale innbyggertjenester, Roar
Olsen
10:15 – 11:45 Helsedirektoratets anbefalinger til kommunene knyttet til
trygghetsalarmer, ved Thor Steffensen, seniorrådgiver Helsedirektoratet og Kjetil
Løyning, Programansvarlig eHelse og velferdsteknologi Kristiansand kommune
11:45 – 12:45 Lunsj med baguett og mineralvann
12:45 – 13:15 Helsedirektoratets arbeid med å etablere arkitektur og nasjonal
infrastruktur for velferdsteknologi, ved Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver
Helsedirektoratet og Astrid Nyeng, seniorrådgiver Helsedirektoratet
13:15 – 13:45 Arbeidet med rammeverket til Continua Health Alliance, ved Roald
Bergstrøm, seniorrådgiver Helsedirektoratet
13:45 – 14:15 Pause med kaffe og kake
14:15 – 15:00 Aktiviteter i 2015, ved Lasse Frantzen, seniorrådgiver Helsedirektoratet