Övertorneå kommun söker medarbetare

Övertorneå kommun söker medarbetare
LÄRARE i ekonomi och juridik
LÄRARE i svenska som andraspråk
STUDIEHANDLEDARE
FÖRESTÅNDARE till HVB-hem
HANDLEDARE till HVB-hem
Mer information om tjänsterna kan du läsa på vår hemsida
www.overtornea.se alternativt www.arbetsformedlingen.se
Övertorneå
kommun