Logistikkplan i pdf

S
AN
DN
P
I
VE
ENS
VEIEN
Y
Ø
R
SNA
OD
Logistikkplan - Messer
v.1.0 - 12.04.2016
Telenor Arena
FOR
N
EBU
RIN
GEN
P
P
P
PARKERING
W
ID
ER
ØE
TE
9
EU
VE
ME
SS
EO
MR
ÅD
SN
AR
ØY
V
EIE
N
UTSTILLERE & PUBLIKUM
12
IE
N
INNGANG MESSE
14
P
Under arrangement er området reservert til parkering for arrangør.
Gyldig Telenor Arena P-bevis skal da ligge synlig i kjøretøyet.
RI
NG
BILIA
RESERVERT
PARKERING LEIETAKERE
KONTORBYGG
KE
ØR
VIKTIG INFO:
NG
18
RA
PARKERING
BILIA
PA
R
UTSTILLER RIGG
KUN MAN - SØN
AR
SN
AR
ØY
V
EIE
N
1
NØDUTGANGER/RØMNINGVEIER:
Inngangsdører og kjøreporter er å anse som nødutganger. Det er ikke lov å parkere eller
oppbevare gjenstander/kjøretøy foran nødutgangene.
Alle kjørende skal følge anvisninger gitt av Telenor Arena personell.
Kjøretøy parkert foran utgangsdører/kjøreporter eller på annen måte er til hinder, kan
uten varsel risikere å bli tauet bort for eiers regning.
s