inv_20_04_2016

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE:
Trøndelag folkemuseum - Sverresborg
ONSDAG 20. APRIL 2016 hhv. kl. 18:30 og ca. kl.19:00
Årsmøtet, med vanlige årsmøtesaker på
sakslista, starter altså kl. 18:30.
Saksliste:
1. Styrets årsberetning
2. Revidert årsregnskap
3. Fastsettelse av medlemskontingent
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomité
Tema for medlemsmøtet som starter
umiddelbart etter Årsmøtet, ca. kl.
19:00:
a) Kort gjennomgang av «Utviklingsplanen for
Marken» ved Kjell Ivar Aune
b) Gauldalsraset i 1345. Jon Solem tar for seg
raset som er kjent som den største
naturkatastrofen i norsk historie.
ANDRE POSTER:
 Kaffe med noko attåt etter kåseriet
 Tilbud på årbøker 1994 - 2014: 5 bøker for
150 kroner, eller 10 bøker for 250 kroner
Husk kontanter, vi har ikke betalingsterminal!
Venner, kjente og ”medlemsrekrutter” er
velkommen. Inngang inkl. kaffe mm kr 100,-
Jon Solem er utdannet
agrotekniker og
cand.philol med
hovedfag i historie. Har
drevet gård og vært
frilanser, arbeider nå
som lektor i
videregående skole.