Kalender 2016

Kalender 2016
28/2
Sista inbetalningsdag av medlemsavgift för att få rösta på kommande årsmöte
31/3
Sista dag för årsmöte
4/4-10/4
Spillningsinventering vecka 14
24/4
Sista dag för avrapportering av spillningsinventering
30/6
Sista inbetalningsdag av medlemsavgift för att erhålla tilldelning jaktåret 2016
Sista dag att anmäla förändring i areal
12/9-18/9
Spillningsinventering vecka 37
2/10
Sista dag för avrapportering av spillningsinventering
10/10
Älgjakten startar
10/10-8/11 Älgobsperiod
30/11
Sista dag förälobsrapportering