Väjerns båtklubb 2016

Väjerns båtklubb 2016 - Enkät till medlemmarna
Väjerns båtklubb
Stora bassängen, Väjern
- april 2016
Väjerns båtklubb behöver hjälp från medlemmarna, dels för att vitalisera klubben rent allmänt men också
för att gemensamt kunna utveckla verksamheten.
En båtklubb utan medlemmarnas intresse och engagemang blir inte gammal.
För att ställa allt på sin spets så handlar det om huruvida vi ska ha en båtklubb eller ej.
Vad vill du med en båtklubb? Vilka är dina behov? Vilka är dina önskemål? Vad vill du bidraga med?
Please, besvara nedanstående frågor, ägna detta lite tid, och lägg sedan gärna till egna synpunkter och
förslag i slutet av enkäten. Denna enkät har framställts efter diskussion och beslut av årsmötet 2016.
Är du inte alls intresserad så är det ju bara att skita i allt, eller hur?
Tack för att du tog dig tid att läsa detta.
Spara filen med ett eget filnamn innan du försöker fylla i, eller skriva ut, eller skicka dokumentet!
Results? … Hur tycker du rent allmänt att klubben har fungerat (fungerar)?
 Sämre än förväntat
 Som väntat
 Bättre än förväntat
 Väsentligt bättre
 Bättre än förväntat
 Väsentligt bättre
Hur är båtklubben utifrån dina förväntningar?
 Sämre än förväntat
 Som väntat
Hur har det som planerats och beslutats utfallit/blivit?
 Sämre än förväntat
 Som väntat
 Bättre än förväntat
 Väsentligt bättre
 Ok
 Nöjd
Hur nöjd är du med styrelsens arbete?
 Missnöjd
 Som väntat
Hur har utvecklingen varit i klubben?
 Dålig
 På ett sluttande plan
 Besvärlig
 Bra
 Ok
Hur upplever du kommunikationen med styrelsen?
 Missnöjd
 Som väntat
 Ok
 Nöjd
Enkäten är framställd av Kjell Wrigman efter önskemål vid årsmötet 2016-03-23
1
Vad vill du se mera av i vår båtklubb? Vad önskar du?
 Planering
 Aktiviteter
 Gemenskap
 Information
 Filmkvällar
 Utforska skärgården
med båt
 Regatta
Aktiviteter som du önskar
 Kurs _____________  Grillkvällar
 Bryggdans
 Lära mig splitsa
 Fisketävling
Kommentarer / Synpunkter / Förslag:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Please…Om du vill ha personlig kontakt med båtklubben/styrelsen så skriv dina
kontaktuppgifter här:
Telefon ________________________________________________
e-postadress ____________________________________________
Tack för visat intresse – Thanks for taking the time to complete this survey.
Allt du här har bidragit med i form av svarsalternativ, synpunkter och förslag kommer
att visa sig värdefullt för den vidare utvecklingen och vår båtklubbs överlevnad!
Skriv ut enkäten och lämna den sedan ifylld till valfri person i styrelsen eller skicka
den till [email protected]
Ha det, du med.
Gods speed, & Godspeed
PS! Det finns också en brevlåda på räcket vid klubbstugan där du kan lämna dina svar och synpunkter! /DS
Enkäten är framställd av Kjell Wrigman efter önskemål vid årsmötet 2016-03-23
2